DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans (İktisat)
Dersin AKTS Kredisi
6
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Alp Yücel KAYA
Öğretim Sistemi
Örgün
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Yüksek Lisans tezi çalışmalarını Osmanlı iktisat tarihi alanında yürütecek
öğrencilerin Osmanlı Türkçesi metinleri okuyup inceleme yapacak düzeye
gelmelerini sağlamak. Osmanlı Türkçesine ilişkin ileri düzeyde kelime
dağarcığını ve ileri araştırma yöntemlerini sunmak.
Öğrenme Çıktılar
Dersin İçeriği
1- Öğrenciler, ders sonunda Osmanlı Türkçesi “rik’a” ve “matbu” metinleri
okuyacak düzeye geleceklerdir.
2- Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan Osmanlı iktisat tarihine dair
önemli fonlar hakkında temel bilgi sahibi olacaklardır.
Bu ders, öğrencilere Osmanlıca okuma becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Derste Arapça alfabe bilgisi ve Osmanlıca dilbilgisi kuralları öğretilecek,
Osmanlı iktisat tarihine dair Osmanlıca metinlerin okuması yapılacaktır. Buna
ek olarak, Osmanlı paleografyasının (yazı çeşitlerinin) ve diplomatiğinin (belge
kalıplarının) bazı öğeleri açıklanacak, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan
en önemli fonlar hakkında temel bilgiler verilecektir. Bu bağlamda, “rik'a” ve
“matbu” ile yazılmış belgelere odaklanılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
1
2
Uygulama
Osmanlı Türkçesine giriş.
Okuma
Harfler ve birleşimleri
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
3
Türkçe kelimeler ve eklerin yazımı 1
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
4
Türkçe kelimeler ve eklerin yazımı 2
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
5
Türkçe kelimeler ve eklerin yazımı 3
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
6
Arapça kelimelerin Osmanlı Türkçesinde
kullanımı 1
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
7
Arapça kelimelerin Osmanlı Türkçesinde
kullanımı 2
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
8
Ara Sınav
9
Arapça kelimelerin Osmanlı Türkçesinde
kullanımı 3
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
10
Arapça kelimelerin Osmanlı Türkçesinde
kullanımı 4
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
11
Rik’a yazımının tanıtımı
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
12
Osmanlı Arşiv belgelerine giriş
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
13
Osmanlı Arşiv belgeleri okuma
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
14
Osmanlı Arşiv belgeleri okuma
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
15
Osmanlı Arşiv belgeleri okuma
Araştırma ödevi
hazırlama ve
sunum
16
Final Sınavı
Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi grameri, İstanbul : İstanbul
Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Yayınları, 1979.
Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili : diplomatik, İstanbul :
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1994.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Katkı Yüzdesi (%)
Derse katılım
10
Dönem içi çalışma
20
Sunum
10
Yarı Yıl Sınavı
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
3
48
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
180
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
180/30=6 ECTS
Program Çıktıları
Öğrenme
Çıktıları
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
PÇ
7
OÇ1
3
OÇ2
5
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
1
PÇ
11
PÇ
12
2
PÇ
13
PÇ
14
1
2
2
4
PÇ
15
PÇ
16
Download

Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya