DERS BİLGİLERİ
Ders
ÇOCUK VE OYUN
Ön Koşul Dersleri
YOK
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TÇG203
3
2+0
2
4
Öğr. Gör. Fatma Zuhal EROL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyun yeri ve önemi ile oyun etkinlikleri için
hazırlanacak oyun materyalleri hakkında temel bilgileri öğrenir.
Oyun tanımı,Oyunun tarihçesi,Kuramcılara göre oyunun gelişimi,Oyun
çeşitleri ve özellikleri,Oyunun eğitimdeki yeri ve önemi,Okul öncesi
Dersin İçeriği
dönemde oyun,Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin
planlanması,Eğitimi güç ve uyumsuz çocuklara oyun öğretme
teknikleri,Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi çocuklarına yönelik
oyun geliştirme,Okul öncesi çocuklarına yönelik oyun geliştirme
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1) Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir.
1,3,4,5,14
A,B,C
2) Kuramcılara göre oyunun gelişimini öğrenir.
1,3,4,5,14
A,B,C
3) Oyun çeşitleri ve özelliklerini öğrenir.
1,3,4,5,14
A,B,C
4) Oyunun eğitimdeki yeri ve önemini öğrenir.
1,3,4,5,14
A,B,C
5) Okul öncesi dönemde oyunu öğrenir.
1,3,4,5,14
A,B,C
6) Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin
planlanmasını öğrenir.
1,3,4,5,14
A,B,C
7) Eğitimi güç ve uyumsuz çocuklara oyun öğretme
tekniklerini öğrenir.
1,3,4,5,7,8,14
A,B,C,E
8) Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi çocuklarına
yönelik oyun geliştirmeyi öğrenir.
1,3,4,5,7,8,14
A,B,C,F
3,4,5,7,8,14
A,B,C,F
Dersin Öğrenme Çıktıları
9) Okul öncesi çocuklarına yönelik oyun geliştirmesini öğrenir.
Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 7: Rol
Oynama, 8: Grup Çalışması, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Portfolyo, F: Performans Görevi
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Oyun tanımı
[1] Sayfa:7-14
2
Oyunun tarihçesi
[1] Sayfa:14-21
3
Kuramcılara göre oyunun gelişimi
[1] Sayfa:21-29
4
Oyun çeşitleri ve özellikleri
[1] Sayfa:29-35
5
Oyunun eğitimdeki yeri ve önemi
[1] Sayfa:35-47
6
Okul öncesi dönemde oyun
[1] Sayfa:47-54
7
Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin planlanması
[1] Sayfa:54-61
8
Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerinin planlanması
[1] Sayfa:61-69
9
Eğitimi güç ve uyumsuz çocuklara oyun öğretme teknikleri
[2] Sayfa:25-31
10
ARA SINAV
11
Eğitimi güç ve uyumsuz çocuklara oyun öğretme teknikleri
[2] Sayfa:31-44
12
Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi çocuklarına yönelik oyun
geliştirme
[2] Sayfa:44-59
13
Okul öncesi çocuklarına yönelik oyun geliştirme
[2] Sayfa:59-81
14
Okul öncesi çocuklarına yönelik oyun geliştirme
[2] Sayfa:81-119
KAYNAKLAR
Ders Notu
[1]Çocuk Oyunları (2003)Güneş, H. Anı Yayıncılık, Ankara
Diğer Kaynaklar
[2]Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak(2003) Poyraz, H. Anı Yayıncılık,
Ankara
[3]Okulöncesi Eğitimde Oyun(1991) Seyrek, H. Sun, M. Mey Yayınları, İzmir
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıl İçi Değerlendirmelerin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERS KATEGORİSİ
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Eğitim ve bakım hizmetleri organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile
X
ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
X
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
4
5
6
7
8
9
10
Alanı ile ilgili çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal, malzeme, bilişim
X
araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek
X
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek
Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde program hazırlamak, etkinlikleri planlamak
X
ve etkin kullanabilmek uygulamak
Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama,
X
modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
X
düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeteriliğine sahip olmak.
Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım çalışması
X
yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak
Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik
X
gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak
Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
X
bilincine sahip olmak.
X
11 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimiliğe sahip olmak.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
20
20
Ödev
1
20
20
Final
1
20
20
Toplam İş Yükü
124
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4.13
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

ÇOCUK VE OYUN