DERS BİLGİLERİ
Ders
ÇOCUK GELİŞİMİ 1
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Mesleki
Dersin Koordinatörü
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TÇG101
1
3+0
3
4
Öğr. Gör. Fatma Zuhal EROL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle çocuk gelişimi programına başlayan öğrencilerin mesleki okul
öncesi dönemle ilgili temel kavramları öğrenmesi amaçlanmıştır.
Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişimin ilkeleri, Gelişime etki eden
etmenler, Gelişime etki eden biyolojik, çevresel vesosyolojik etmenler,
Dersin İçeriği
Fiziksel gelişim ve Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenler, Psikomotor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki eden etmenler,Zihinsel gelişim
ve Zihinsel gelişime etki eden etmenler
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Gelişimle ilgili temel kavramları öğrenir.
1,2
A,B
2) Gelişimin ilkelerini öğrenir.
1,2
A,B
3) Gelişime etki eden etmenler ileGelişime etki eden biyolojik, çevresel
vesosyolojik etmenleri öğrenir.
1,2
A,B
4) Fiziksel gelişim ve Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenleri
1,2
A,B
5) Psiko-motor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki eden etmenleri
öğrenir.
1,2
A,B
6) Zihinsel gelişim ve Zihinsel gelişime etki eden etmenleri öğrenir.
1,2
A,B
Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav , B: Sözlü Sınav
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Gelişimle ilgili temel kavramlar
Ön Hazırlık
[1] Sayfa:4-11
2
Gelişimin ilkeleri
[1] Sayfa:11-25
3
Gelişimin ilkeleri
[1] Sayfa:25-33
4
Gelişime etki eden etmenler
[1] Sayfa:33-47
5
Gelişime etki eden biyolojik etmenler
[1] Sayfa:47-61
6
Gelişime etki eden çevresel etmenler
[1] Sayfa:61-70
7
Gelişime etki eden sosyolojik etmenler
[1] Sayfa:70-81
8
Fiziksel gelişim
[1] Sayfa:81-96
9
Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenler
[2] Sayfa:55-78
10
ARA SINAV
11
Psiko-motor gelişim
[2] Sayfa:78-90
12
Psiko-motor gelişime etki eden etmenler
[2] Sayfa:90-101
13
Zihinsel gelişim
[2] Sayfa:101115
14
Zihinsel gelişime etki eden etmenler
[2] Sayfa:115-128
KAYNAKLAR
Ders Notu
[1]Okul Öncesi Çocuğun Gelişimi ve Eğitimi(2007)Erdal Budak ve Ahmet
Diğer Kaynaklar
Akbaş,Pozitif Yayn. İstanbul
[2]Çocuğun Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim (2001)Fahrettin TOS,Kariyer Yayınları
İstanbul
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıl İçi Değerlendirmelerin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Eğitim ve bakım hizmetleri organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile
X
ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
X
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
4
5
6
7
8
9
10
Alanı ile ilgili çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal, malzeme, bilişim
X
araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilmek
X
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek
Alanı ile ilgili uygulama süreçlerinde program hazırlamak, etkinlikleri planlamak
X
ve etkin kullanabilmek uygulamak
Alanında ulusal ve uluslar arası gündemi takip edebilme, problemleri tanımlama,
X
modelleme ve çözümleme becerisine sahip olmak
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
X
düzeyde bir yabancı dil bilgi ve yeteriliğine sahip olmak.
Alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanma ve takım çalışması
X
yapabilme ve yaratıcılık becerisine sahip olmak
Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik
X
gelişmeleri izlemek; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak
Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
X
bilincine sahip olmak.
X
11 İş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve verimiliğe sahip olmak.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final
1
10
10
Etkinlik
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.66
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

ÇOCUK GELİŞİMİ 1