ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Bihter SOMERSAN
2.
Doğum Tarihi: 1976
3.
Ünvanı: Yard. Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Siyaset Bilimi
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
(Yüksek onur derecesi)
1997
Y. Lisans
Siyaset Bilimi
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
(Yüksek onur derecesi)
1998
Doktora
Siyaset Bilimi
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
(Yüksek onur derecesi)
2010
5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 24. 11. 2010
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezi :
Koray Özuyar, ‘Türkiye'deki LGBT Hareketinin Demokratik Pekişme Çerçevesinde
İncelenmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler, 2013, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr Bihter Somersan
6.2. Doktora Tezi :
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
‘On Democracy and a New Rhetoric of Democracy’ (Demokrasi ve Yeni Bir Demokrasi
Retoriği Üzerine), a draft paper presented at the: Foundation for European Progressive
Studies (FEPS), “Enhancing Democracy Pre and Post EU Enlargement: Defining
Democracy”, Renner Institute, Vienna, November 9, 2013.
‘State, Civil Society and Male Hegemony – A Gramscian-Feminist Perspective on
Turkey’ (Devlet, Sivil Toplum ve Erkek Hegemonyası – Türkiye Üzerine Bir GramsciciFeminist Bakış), a paper presented at fesato-der, Felsefe ve Sosyal Araştırmalar
Topluluğu Derneği, Religion, Civil Society and Political Society in Gramsci,
International Gramsci Conference, October 7-8, 2011 Büyükada, İstanbul.
‘Politikwissenschaft in der Türkei und in Deutschland – Eine kritische Bewertung’
(Türkiye ve Almanya’da Siyaset Bilimi, Eleştirel bir Değerlendirme), TAVAK (Türk
Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı) 2009-2010 Çeşme Summer Camp Tagung,
December 10-13, 2009, Çeşme.
‘Geschlechterverhältnisse und die Feministische Linke in der Türkei’ (Türkiye’de
Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Feminist Sol), “Social Conflicts between Bosphorus and
Tigris: Political Playgrounds of the Left in Turkey”, Rosa-Luxemburg Foundation, May
29-30, 2009, Berlin.
‘Women in the political sphere of Turkey - Feminist activists: Once a revolutionary,
today a feminist? Or: Once dangerous, nowadays harmless?’, a paper presented at the
symposium “Comparative Perspectives on the Conditions of Development: State, Civil
Society and Democracy in Turkey and Germany”, November 19-20, 2005, Frankfurt.
‘The empowerment of women and the Turkish state - A dead end?’, a paper presented at
“ITROW Summer Institute: Women, Women’s Studies and the State”, Towson
University's Institute for Teaching and Research on Women (ITROW) in collaboration
with Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey, Summer Institute, May
27 – June 3, 2005, İstanbul/ Bodrum.
7.3.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı ve tartışmacı olarak
“European Forum Expert Meeting – Citizens’ Europe”, in colloboration with Foundation
Max van der Stoel, May 31, 2014, Belgrade. (Çağrılı Tartışmacı)
“PES Democracy and Society Network Meeting – Promoting a Culture of Rule of Law”,
February 17, 2014, The Hague. (Çağrılı Tartışmacı)
“Launching Meeting of the Foundation for European Progressive Studies (FEPS),
Enhancing Democracy pre and post EU Enlargement”, in collaboration with European
Forum for Democracy and Solidarity, Presentation of ‘Comments on Research Outline
and the Case Study Turkey: Crisis of Democracy and Suggested Progressive Answers in
Turkey’, March 21, 2013, Brussels. (Oturum Başkanı ve Çağrılı Tartışmacı)
“The Implementation of Quotas: Experiences from Europe”: International IDEA & CEE
Network for Gender Issues Workshop, October 22-23, 2004, Budapest. (Çağrılı
Tartışmacı)
7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Somersan, Bihter (2011) ‘Feminismus in der Türkei – Die Geschichte und Analyse eines
Widerstands gegen hegemoniale Männlichkeit’ (Türkiye’de Feminizm – Hegemonyal
Erkekliğe Karşı Direnişin Tarihi ve Analizi), Westfälisches Dampfboot, Münster.
Somersan, Bihter (2008) ‘Geschlechterverhältnisse in der Türkei – Hegemoniale
Männlichkeit und Frauenbewegung’ (Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet İlişkileri –
Hegemonyal Erkeklik ve Kadın Hareketi), in Ataç/Küçük/Şener (Eds.) Perspektiven auf
die Türkei, Westfälisches Dampfboot, Münster, S. 342-360.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Somersan, Bihter (2012) ‘State, Civil Society and Male Hegemony – A GramscianFeminist Perspective on Turkey’ (Devlet, Sivil Toplum ve Erkek Hegemonyası –
Türkiye Üzerine Bir Gramscici- Feminist Bakış), Felsefelogos, Sayı: 44 - Gramsci,
Fesatoder yayınları, Felsefe dizisi, İstanbul.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
“Eril Hegemonya, Kadına Karşı Şiddet Mekanizmaları ve Feminist Mücadele Pratikleri”
Hukuk, Sosyal Politika ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Açısından Şönim’ler
(Koza’lar) Çalıştayı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 26-27 Ocak 2013, Kadir Has
Üniversitesi, Istanbul.
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Ataerkil Örüntüler”, Marmara Üniversitesi Sosyoloji
Günleri, 26 Nisan 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
“Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal ve Yapısal Örüntüler”, a presentation at TURKMSIC
3. Kadın Çalıştayı (Turkey’s Medical Students’ International Committee, Women’s
Workshop), 24-25 Mart 2012, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul.
“Toplumsal Cinsiyet, Ataerki ve Türkiye’de Kadın Olmak”, a presentation at TURKMSIC
2. Ulusal Kadın Çalıştayı (Turkey’s Medical Students’ International Committee –
National Women’s Workshop), 26-27 Mart 2011, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
“Women and Politics in Turkey - A Feminist Critique”, (Türkiye’de Kadın ve Siyaset –
Feminist bir Eleştiri) Koç Üniversitesi, Seminar Series, March 11, 2004, İstanbul.
Somersan, B., Kılıç, B. ve Tubin, R. (2004) “Attitudes of Undergraduate Students
towards Women’s Gender Roles in Turkey” (Lisans öğrencilerinin Türkiye’de toplumsal
cinsiyet rollerine bakışı), Symposium of “Interdisciplinary Women Studies Meeting”,
March 1-4, 2004, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
7.7. Diğer yayınlar
Somersan, Bihter (2009) ‘Kadınlara oy hakkı gökten düşmedi’, NTV Tarih, Sayı 11,
Aralık 2009.
Somersan, Bihter (2004) “Türkiye’de Devlet ve Kadın”, Radikal, 30. 01. 2004.
8. Projeler
2013-2015
Foundation for European Progressive Studies (FEPS), “Enhancing
Democracy pre and post EU Accession Research Program”, forthcoming
publication in 2015.
2010-2014
EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
German Marshall Fund, Geleceğin Avrupa Liderleri Bursu, Marshall Memorial Fellow,
2010.
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Doktora Yüksek Onur Ödülü,
2010.
Friedrich Naumann Stiftung, Akademik Yüksek Başarı Bursu, 1997.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akade
Dönem
mik Yıl
2014
20132014
20122013
Bahar
Güz
Bahar
Dersin Adı
Haftalık
Saati
Teorik
Öğrenci
Sayısı
Uygulama
Sosyolojiye Giriş
6
93
Toplumsal Cinsiyet Okumaları
3
45
Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi
3
44
Din Sosyolojisi
3
45
Uluslararası İlişkiler Teorileri
(Yüksek Lisans)
3
30
Sosyal Hareketler
3
32
Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisi
(Yüksek Lisans)
3
8
2011
Güz
Uluslararası İlişkiler Teorileri
(Yüksek Lisans)
3
25
2010
Güz
Siyaset Sosyolojisi
6
102
3
35
3
30
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Türkiye’de Kadın ve Siyaset
Download

Yrd.Doç.Dr.Bihters SOMERSAN