Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Kursu Manisa 2014
Yer: Celal Bayar Üniversitesi -Muradiye Yerleşkesi- Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi
Etkinlik Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Eğitimciler:
Prof. Dr. H. Seda VATANSEVER (Celal Bayar Ü. Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN (Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN (Celal Bayar Ü. Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar Ü. Tıp Fakültesi)
Danışman:
Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ (Celal Bayar Ü. Tıp Fakültesi)
16 -17 Ekim 2014
Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Yerleşkesi- MANİSA
16 Ekim 2014, Perşembe (1.Gün) (Teorik)
8.30-9.30
Açılış, Tanışma
9.30-10.30
10.30-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
12.15-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.45
Giriş ve Sunuş, TÜBİTAK-ARDEB Projelerinin Tanıtımı: Amaç ve
Program Hedeflerinin Paylaşımı Proje Yazımına Hazırlık
(Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması vb.)
Çay/kahve arası
Araştırmanın Planlanması-I
Fikrin oluşturulması
Ekip oluşturulması
Araştırmanın Planlanması-II
Etik Kurul İzni, Yasal İzin(ler) vb.
Öğle Yemeği
Araştırmanın Planlanması-III
Yöntem, Ön çalışma, Güç Analizi vb.
Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-I
Özet, Abstract, Anahtar Kelimeler,
Amaç ve Hedefler
Konu, Kapsam ve Literatür Özeti
Özgün Değer
Çay/kahve arası
Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-V
Yöntem, Proje Yönetimi, İş-Zaman Çizelgesi, İş Paketleri ve
Süreleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi
Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VII
Ekip ve Araştırma Olanakları
Projeden Beklenen Yaygın Etki
Bütçe ve Gerekçesi
16.45-17.30
Projenin tamamlanması , yürütülmesi, izlenmesi ve Dikkat
Edilmesi Gereken Diğer Hususlar
Hipotez Oluşturma ve Gün sonu Değerlendirme
17.30-18.30
Akşam Yemeği
Tüm öğretim üyeleri
A.Ç. TUFAN
M. KORKMAZ
A. ÖZBİLGİN
A. ÖZBİLGİN
H. S. VATANSEVER
A.Ç. TUFAN
H. S.VATANSEVER
Tüm öğretim üyeleri
8.30-10.15
10.15-10.30
10.30-12.15
12.15-13.30
13.30-15.00
15.00-15.15
15.15-16.45
16.45-17.30
17.30-18.00
17 Ekim 2014, Cuma (2.Gün) (Uygulama: interaktif oturum + uygulama)*
Uygulamalı Proje Yazım Eğitimi
Tüm öğretim üyeleri
Proje önerilerinin oluşturulması, araştırma konusunun
seçilmesi, başlığın, hipotezinin ve özgün değer kavramının ifade
edilme teknikleri
Çay/kahve arası
Uygulamalı Proje Yazım Eğitimi
Tüm öğretim üyeleri
Proje önerisinin yöntemi, B planı, bütçe ve gerekçesi, ekip ve
araştırma olanakları ile yaygın etki/katma değerinin yazım
teknikleri
Öğle Yemeği
Proje Sunumları ve Tartışma-I
Tüm öğretim üyeleri
Çay/kahve arası
Proje Sunumları ve Tartışma-I
Tüm öğretim üyeleri
Genel Soru-Cevap ve Tartışma
Tüm öğretim üyeleri
Proje Önerisi Yazarken Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Çözüm
Önerileri
Kapanış ortak oturumu
Tüm öğretim üyeleri
Sertifikaların verilmesi
*Uygulama: Her bir grupta bir eğitici öğretim üyesi sorumluğunda olmak üzere 5 gruba ayrılarak eş
zamanlı paralel interaktif oturum + uygulama çalışmaları ayrı ayrı odalarda gerçekleştirilecektir.
Download

kapak661