MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 265)
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
: Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu
: 23.07.2014
: 14.15
: MAE Rektörlük
Yayın Tarihi
:
1-
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU ve Yrd.Doç.Dr. Gülhan İNCE'nin, DenAr Deniz
Araştırmaları Ltd. Şti'nin "Botaş-Dörtyol Yükleme İskelesi Yapısal Analiz Raporu" kapsamında D3
Deprem Analizlerini 2000 TL+KDV bedel karşılığında yapmak üzere, ilgili kurumdan elde
edecekleri kazancın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla,
2547 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerine ilişkin teklif kabul edildi.
2-
Üniversitemiz Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretim elemanı
Uzman Dr. Hale SEÇİLMİŞ CANBAY'ın, 01-05 Eylül 2014 tarihlerinde Kahramanmaraş'da
düzenlenecek olan 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresine "Meme Kanseri Gelişiminde Risk
Faktörleri Oluşturan Östronun Ticari Sütlerde Miseller Sıvı Kromatografi İle Belirlenmesi" ve
"Elaeagmus Angustifolia (İğde)'de Bulunan Bazı Fenolik Asitlerin Belirlenmesi" adlı iki çalışma ile
katılmak üzere, 2547 sayılı kanunun 39 uncu maddesi uyarınca 31Ağustos-06 Eylül 2014 tarihleri
arasında 7 (yedi) gün süre ile kongre katılım ücreti ve yolluk yevmiyesinin(Uçakla/Otobüsle)
0182-NAP-13 nolu ve 080/0158 KAYDEP-13 nolu projelerden karşılanmak üzere
Kahramanmaraş'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
3-
Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğretim
görevlisi kadrosunda görev yapan Öğr.Gör.Sualp DENİZ'ın, Dilmer Mermer ve Mermer Makineleri
San. Tic. Ltd. Şti. KOSGEB Projesinde teknik konularda danışmanlık hizmeti vermek amacıyla,
ilgili projeden elde edeceği kazancın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne
aktarılması kaydıyla, 2547 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesine ilişkin
teklif kabul edildi.
4-
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli Uzman Hatice KORUR'un,
15-23 Ağustos 2014 tarihleri arasında Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Çek
Cumhuriyetinde bulunan Univerzity Palackeho v Olomouci Üniversitesi'ne gitmek üzere, 2547
sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi uyarınca 15-23 Ağustos 2014 tarihleri arasında 8 (sekiz) gün
süreyle masrafları Erasmus programından karşılanmak üzere (uçak yolluklu yevmiyeli) Çek
Cumhuriyetinde görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
5-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevli Bilgisayar İşletmeni Canan TUZÇU' nun,
15-23 Ağustos 2014 tarihleri arasında Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Çek
Cumhuriyetinde bulunan Univerzty Palackeo v Olomouci Üniversitesine gitmek üzere, 15-23
Ağustos 2014 tarihleri arasında 8 (sekiz) gün süreyle masrafları Erasmus programından
karşılanmak üzere (uçak yolluklu-yevmiyeli) Çek Cumhuriyetinde görevlendirilmesine ilişkin teklif
kabul edildi.
6-
Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 28.05.2008 tarih ve 42/2 sayılı kararı ile Üniversitemize
bağışlanan, Burdur ili, Merkez ilçe, Yeni Mahalle Ağıl Mevkii 137 pafta, 159ada, 68 parselde
kayıtlı 579,34 m2 alanlı arsa ve üzerinde kat irtifakı bulunan mesken niteliğinde olan ve
Üniversitemiz tarafından lojman olarak kullanılan "Şakir Özsoy Konutları" nda bulunan A Blok
Daire 3, 7, 10, 11 ve 12 ile B Blok Daire 8 ve 9'un bakım ve onarımı yapıldıktan sonra hemen;
28.09.2014 tarihinde boşalacak olan A Blok Daire 4 ve 6 ile B Blok Daire 1 ve 2'nin,16.08.2015
tarihinde boşalacak olan A Blok Daire 5'in bakım ve onarımları yapıldıktan sonra" Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Şakir Özsoy Misafirhanesi" olarak değiştirilmesi, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu tarafından çalıştırılarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından
işletilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
7-
Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan
için, Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan kadroların 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
5 inci maddesi uyarınca ilgili birimlere aktarılarak kullanılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
Download

265 nolu toplantı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi