MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 264)
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
: Veteriner Fakültesi Toplantı Salonu
: 10.07.2014
: 10.15
: MAE Rektörlük
Yayın Tarihi
:
1-
Üniversitemiz Türk Dili Bölüm Başkanlığı'nda görev yapan Okutman Dr. Rıdvan ÇİTİL'in, 11-14 Eylül 2014
tarihleri arasında Rusya'nın Sankt-Petersburg şehrinde düzenlenecek olan V. European Conference on
Social and Behavioral Sciences konferansına ''Tatars In Tsarist Russia Politics: Sampla of Dala Vilayatının
Gazetı '' isimli bildirisiyle katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca 11-14 Eylül 2014
tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle Antalya'dan Sankt-Petersburg'a (Uçak ile) yolluğunun akademik
performans puanlarından (158-KAYDEP-13 nolu projeden) ve yevmiyelerinin ise Üniversitemiz Yurtdışı
Akademik Faaliyet Desteğinden karşılanmak üzere Rusya'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
2-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İskender GÜLLE'nin, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkisi dahilindeki "Isparta İli Karasal ve
İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi" nde Ekoiz firması adına "İç Su Balıkları
Uzmanı" olarak görev alması, arazi çalışmalarına ve ilgili toplantılara katılabilmesi için, ilgili kurumdan elde
edeceği 1.500,00 TL kazancın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla,
2547 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
3-
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı 1 inci derece
Profesör kadrosuna başvuran Doç. Dr. Aynur BAŞALP’in 5772 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesi ile değiştirilen, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesi ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 19. ve 20. maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’nca
seçilen jüri üyelerinden alınan raporların sonucuna ilişkin teklif kabul edildi.
4-
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç
Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı
doktora programı öğrencisi Arş. Gör. Necmettin Sarp SEVGİSUNAR'ın, 05-07 Eylül 2014 tarihleri arasında
Makedonya'nın Ohrid şehrinde düzenlenecek olan "Fifth International Scientific Meeting-Days of Veterinary
Medicine 2014" isimli kongrede poster sunumu yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere, 2547 sayılı
Kanun'un 39 uncu maddesi uyarınca 04-07 Eylül 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller'in "Kaynak Aktarımı" başlıklı 12 nci maddesinde yer alan
seyahat giderlerinden faydalanarak Makedonya'da görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
5-
1416 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Anabilim Dalına atanan ve 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi gereğince Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı'nda doktora eğitimi yapması teklif edilen Arş. Gör. Neslihan YAMAN'ın, doktora eğitimi için Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne atanabilmesinin uygun görülmüş olup, Üniversitemizin öğretim
üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, söz konusu öğretim elemanının, Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda doktora
eğitimine başlayabilmesi için, kadrosunun 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi gereğince, Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
6-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. Elvan MUTLU'nun, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca İngiltere'nin
Kent Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayabilmesi için en fazla 23.09.2014 tarihine kadar süre
verilmesi şartıyla görevlendirilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca uygun bulunmuştu. Ancak Arş.
Gör. Elvan MUTLU'nun, yüksek lisans eğitimi yapmak üzere 23.09.2010 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle
İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nde görevlendirilmesi nedeniyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33
üncü maddesi uyarınca Lisansüstü Eğitim İçin Yurtdışına Gönderilecek Araştırma Görevlileri Hakkındaki
kararın 2. Maddesi (Doktora Programına kabul edilen araştırma görevlilerine doktora eğtimlerini
tamamlamak üzere en fazla 4 (dört) yıl burslu olarak, 2 (iki) yıl ise yurtiçi ve yurtdışı maaşsız olarak; yüksek
lisans ve doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerine ise eğitimlerini tamamlamak üzere en fazla 5 (beş) yıl
burslu olarak, 2 (iki) yıl ise yurtiçi ve yurtdışı maaşsız olarak izin verilebilecektir.) uyarınca İngiltere'nin Kent
Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayabilmesi için görevlendirilme süresinin 23.09.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle burslu olarak uzatılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
7-
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Uzman Tarık KABAK'ın, 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7 nci maddesi ve 2547 sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi uyarınca
14.07.2014-14.09.2014 tarihleri arasında haftada üç gün yarı zamanlı ve aylıklı izinli olarak İzmir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi'nde görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
Download

264 nolu toplantı