MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 256)
Yer
Tarih
Saat
Yayınlayan
:
:
:
:
Yayın Tarihi
:
Rektörlük Toplantı Salonu
18.04.2014
14.15
MAE Rektörlük
1-
Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Mehmet KAHRAMAN’ın, 10-11 Nisan 2014
tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Programı
hakkında değişim sürecine ilişkin bilgi paylaşmak, Programların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve
faaliyetlerde eş güdüm sağlanması amacıyla Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan “Akademik Değişim
Programları Semineri” ne katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca konaklama,
yolluk (uçakla) ve yevmiye giderlerinin Farabi Kurum Koordinatörlüğünden karşılanmak üzere, 9-12 Nisan
2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süre ile görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
2-
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi’nde ticari taksi durağı açılması talebi, Burdur Belediye Başkanlığı’nın İl
Encümen Kararı ile kabul edilmiş olup, “Taksi Durağı” yerinde çalışacak taksi sayısı ile kaç yıllığına
çalışacağı ve yıllık ücretinin ne kadar olacağının belirlenmesine ilişkin teklif kabul edildi.
3-
Üniversitemiz Farabi Değişim Programından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer EROĞLU’nun, 10-11
Nisan 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mevlana Değişim Programı ve Farabi
Değişim Programı hakkında değişim sürecine ilişkin bilgi paylaşmak, Programların etkin ve verimli şekilde
yürütülmesi ve faaliyetlerde eş güdümün sağlanması amacıyla Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan
“Akademik Değişim Programları Semineri” ne katılmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca konaklama, yolluk (uçakla) ve yevmiye giderlerinin Farabi Kurum Koordinatörlüğünden karşılanmak
üzere, 10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında 3 (üç) gün süre ile görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
4-
Üniversitemiz Birimlerinde münhal bulunan ve 24.03.2014 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde ilan edilen Profesör
kadrolarına başvuran aşağıda belirtilen öğretim üyelerinin, bilim alanları ile ilgili jüri üyelerinin belirlenmesine
ilişkin teklif kabul edildi.
Adı Soyadı
Prof.Dr. İbrahim ATALAY
Doç.Dr. Hasan BABACAN
Doç.Dr. Aynur BAŞALP
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya
Fiziki Coğrafya
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi
5-
Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli
Uzman Hüseyin DURMUŞ’un, 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca görev süresinin bitiş tarihi
itibariyle yeniden atanmasına ilişkin teklif kabul edildi.
6-
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi birinci ve ikinci öğretim Programlarının kapatılarak yerine Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil
Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı birinci ve ikinci öğretim programlarının açılarak, 2014-2015 eğitimöğretim yılında söz konusu programa 60’ar öğrenci alınması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun
görülmüş olup, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programında bulunan öğretim
elemanlarının kadrolarının, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına
aktarılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
7-
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Uzman Mahmut YILDIZ ve Memur Ömer
UYGUR'un, 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 8.
Akademik Değişim Programları Seminerine katılmak üzere, 09-11 Nisan 2014 tarihleri arasında konaklamalı,
yolluklu-yevmiyeli (uçak biletli) olarak görevlendirilmelerine ilişkin teklif kabul edildi.
8-
Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde Burdur Teknokent Yönetici A.Ş.’nin kurulması için, şirkete temsile yetkili
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa SAATCI, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer EROĞLU ve Teknokent
Koordinatörü Öğr. Gör. Sedat METLEK için noterden onaylı yetki belgesi ve iştirak kararı alınmasına ilişkin
teklif kabul edildi.
9-
Üniversitemiz ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 23-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Belek/ Antalya'da
ortaklaşa düzenleyeceği Uluslararası Ortadoğu Plazma Bilimi (IMEPS) konferansında yurtdışından
(Almanya) davetli konuşmacı olarak katılacak Almanya Ruhr Üniversitesi Fizik ve Astronomi Fakültesi
Deneysel Fizik Araştırma Grubu Başkanı Prof.Dr. Uwe CZARNETKİ'nin yol masraflarının (DuesseldorfAntalya-Duesseldorf uçak bileti tutarı olarak 596,26 Euro) Rektörlüğümüzce karşılanmasına ilişkin teklif
kabul edildi.
10- Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 2014 Yılı Mayıs ayında Burdur'da
gerçekleştirilecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini vermek üzere, Üniversitemiz Bucak Zeliha Tolunay
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet SARITAŞ'ın, kişi başına
3,00 TL/saat (KDV Hariç) ücret karşılığında, ilgili kurumdan elde edeceği kazancın Üniversitemiz Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla, 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca
görevlendirilmesine ilişkin teklif kabul edildi.
Download

256 nolu toplantı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi