T.C.
ERZİNCAN
ADLİ YARGIİLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İ
L
A
N
ERZİNCAN ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞINDAN
Erzincan İnönü Mahallesinde bulunan Hakim-Savcı Lojmanlarında ve Mengüceli Mahallesi Adliye
Lojmanlarında boş bulunan ve boşalacak olan aşağıda belirtilen daireler için lojman tahsis talebinde
bulunacak olanların 31/10/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Lojman Tahsis Talep Formunu
usulüne uygun doldurularak dilekçeleri ve Lojman Tahsis Talep Formu ile birlikte Adli Yargı Adalet
Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra verilecek dilekçeler kabul edilmeyecektir.
İş bu ilanın Adliye ilan tahtasında ilan edilmesine,
İlgililere ilanen tebliğ olunur.17/10/2014
Oğuz DİK
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI-42520
MENGÜCELİ MAH. ADLİYE LOJMANI
1- F6 B Blok Kat:1 No:3
2- F6 B Blok Kat:3 No:8
3- F6 A Blok Kat:1 No:3
4- F6 A Zemin No:2
5- F6 A Blok Kat:2 No:6
6- F6 B Blok Kat:3 No:7
7- F6 A Blok Kat:1 No:1
8- F6 A Blok Kat:3 No:8
İNÖNÜ MAH. HAKİM-SAVCI LOJMANI
1- 44/4-2
2- 44/2-1
3- 44/7-1
4- 44/3-3
Download

İ L A N