Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
1614
265
193
28
24
39
2014 YILI ADLİ YARGI ANA KARARNAMESİNE İLİŞKİN
GENEL İSTATİSTİK TABLOSU
2163
Atanma talebi hizmet gereği; 28;
1%
Performans; 24;
1%
Diğer; 39; 2%
Hizmet gereği;
193; 9%
Atanma talebi;
265; 12%
Talep; 1614; 75%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
1317
258
49
16
24
38
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
C.BAŞSAVCILIĞI, C.BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ VE ACM BAŞKANLIĞINDAN ATANANLAR
İLE C.BAŞSAVCILIĞI, C.BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ VE ACM BAŞKANLIĞINA ATANANLAR
HARİÇ DİĞER HÂKİM VE C.SAVCILARINA İLİŞKİN
1702
GENEL İSTATİSTİK TABLOSU
Atanma talebi hizmet gereği; 16;
1%
Performans; 24;
2%
Diğer; 38; 2%
Hizmet gereği; 49;
3%
Atanma talebi;
258; 15%
Talep; 1317; 77%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Diğer
297
7
144
12
1
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
C.BAŞSAVCILIĞI, C.BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ VE ACM BAŞKANLIĞINDAN ATANANLAR
İLE C.BAŞSAVCILIĞI, C.BAŞSAVCI VEKİLLİĞİ VE ACM BAŞKANLIĞINA
461
ATANANLARA İLİŞKİN
GENEL İSTATİSTİK TABLOSU
Atanma talebi hizmet gereği; 12;
3%
Diğer; 1; 0%
Hizmet gereği;
144; 31%
Atanma talebi; 7;
2%
Talep; 297; 64%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
567
105
12
6
13
4
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
C.BAŞSAVCILIĞI VE C.BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNDEN ATANANLAR İLE C.BAŞSAVCILIĞI
707
VE C.BAŞSAVCI
VEKİLLİĞİNE ATANANLAR HARİÇ DİĞER C.SAVCILARINA İLİŞKİN
İSTATİSTİK TABLOSU
Atanma talebi hizmet gereği; 6;
1%
Performans; 13;
2%
Diğer; 4; 0%
Hizmet gereği; 12;
2%
Atanma talebi;
105; 15%
Talep; 567; 80%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
750
153
37
10
11
34
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
ACM BAŞKANLIĞINDAN ATANANLAR İLE ACM BAŞKANLIĞINA ATANANLAR HARİÇ
DİĞER HÂKİMLERE İLİŞKİN
995
İSTATİSTİK TABLOSU
Atanma talebi hizmet gereği; 10;
1%
Performans; 11;
1%
Diğer; 34; 4%
Hizmet gereği; 37;
4%
Atanma talebi;
153; 15%
Talep; 750; 75%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
876
154
97
11
11
34
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
HÂKİM GENEL İSTATİSTİK TABLOSU
1183
Atanma talebi hizmet gereği; 11;
1%
Performans; 11;
1%
Diğer; 34; 3%
Hizmet gereği; 97;
8%
Atanma talebi;
154; 13%
Talep; 876; 74%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
738
111
96
17
13
5
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
SAVCI GENEL İSTATİSTİK TABLOSU
980
Atanma talebi hizmet gereği; 17;
2%
Hizmet gereği; 96;
10%
Performans; 13;
1%
Diğer; 5; 1%
Atanma talebi;
111; 11%
Talep; 738; 75%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
187
3
44
1
8
1
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
SAVCI 1. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
244
Atanma talebi hizmet gereği; 1;
1%
Performans; 8; 3%
Diğer; 1; 0%
Hizmet gereği; 44;
18%
Atanma talebi; 3;
1%
Talep; 187; 77%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
186
50
37
3
1
4
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
SAVCI 2. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
281
Atanma talebi hizmet gereği; 3;
1%
Performans; 1; 0%
Diğer; 4; 2%
Hizmet gereği; 37;
13%
Atanma talebi; 50;
18%
Talep; 186; 66%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
213
41
15
12
4
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
SAVCI 3. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
285
Atanma talebi hizmet gereği; 12;
4%
Performans; 4;
2%
Hizmet gereği;
15; 5%
Atanma talebi; 41;
14%
Talep; 213; 75%
Talep
Atanma talebi
Atanma talebi - hizmet gereği
98
17
1
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
SAVCI 4. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
116
Atanma talebi hizmet gereği; 1;
1%
Atanma talebi; 17;
15%
Talep; 98; 84%
Talep
54
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
SAVCI 5. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
54
Talep; 54; 100%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Performans
Diğer
277
14
34
6
2
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
HÂKİM 1. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
333
Hizmet gereği; 34;
10%
Performans; 6; 2%
Diğer; 2; 1%
Atanma talebi; 14;
4%
Talep; 277; 83%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
172
56
48
5
3
19
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
HÂKİM 2. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
303
Atanma talebi - Performans; 3; 1%
Diğer; 19; 6%
hizmet gereği; 5;
2%
Hizmet gereği; 48;
16%
Talep; 172; 57%
Atanma talebi; 56;
18%
Talep
Atanma talebi
Hizmet gereği
Atanma talebi - hizmet gereği
Performans
Diğer
251
65
15
5
1
3
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
HÂKİM 3. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
340
Atanma talebi hizmet gereği; 5;
2%
Performans; 1; 0%
Diğer; 3; 1%
Hizmet gereği; 15;
4%
Atanma talebi; 65;
19%
Talep; 251; 74%
Talep
Atanma talebi
Atanma talebi - hizmet gereği
Diğer
113
17
1
5
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
HÂKİM 4. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
136
Atanma talebi hizmet gereği; 1;
1%
Diğer; 5; 4%
Atanma talebi; 17;
12%
Talep; 113; 83%
Talep
Atanma talebi
Performans
Diğer
63
2
1
5
ADLİ YARGI YAZ KARARNAMESİNE İLİŞKİN
HÂKİM 5. BÖLGE İSTATİSTİK TABLOSU
71
Performans; 1;
1%
Diğer; 5; 7%
Atanma talebi; 2;
3%
Talep; 63; 89%
Download

2014 YILI ADLİ YARGI ANA KARARNAMESİNE İLİŞKİN GENEL