T.C.
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı : 13716085/310-1912
Konu : İlan
30/ 10 /2014
BAŞKANLIK MAKAMI’NA
Aşağıdaki ilan metninin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 30 gün
süreyle ilan ve askısının yapılması hususunda gereğini;
Arz ederim.
Erol ERASLANOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdürü
İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Sincan Belediye Meclisinin 08/08/2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile uygun görülen,
Mustafa Kemal Mahallesi 1713 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/10/2014 gün ve 1722 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
30 gün süreyle ilanı ve askısı yapılsın.
30/10/2014
Abdurrahman BARIN
Başkan Yardımcısı
------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------Adres:Tandoğan Mah. Billur Sok. No:8 06930 Sincan/ANKARA
Tel: (0312) 269 38 31 –20 41 77/265 Fax: 270 54 64
Web: http://www.sincan.bel.tr
Download

yenikent 1713 ada 1 parselde plan değ