Arkanızda İz Bırakmayın!
• Command çift taraflı bant kuvvetli yapışır.
• İstenildiğinde iz bırakmadan ve yüzeye zarar vermeden çıkarılır.
• Çerçeve askıları yedek bantları ile tekrar tekrar kullanılabilir.
CommandTM İpli Çerçeve Askısı
Nas›l uygulanaca¤› ile ilgili olarak aşa¤›da yer alan yap›şt›rma / ç›kartma talimatlar›na uyun.
Çerçeve askısını yapıştırmak için:
1. Yüzeyi temizlerken
izopropil alkol
kullanabilirsiniz.
Ev temizlik malzemeleri
kullanmayınız.
2. Çift taraflı yapışkan bandı
uygulayın.Yapışkan bant
üzerindeki kırmızı yazılı
kağıdı çıkarın. Köşeli kısım
askının üst bölgesine
gelecek şekilde yapıştırın
ve sıkıca bastırın.
Çerçeve askısını çıkartmak için:
3. Çift taraflı yapışkan
bandın üzerindeki siyah
yazılı kağıdı çıkararak,
çerçeve askısını istediğiniz
bölgeye 30 saniye sıkıca
bastırarak yapıştırın.
4. Çerçeve askısından en
iyi sonucu elde edebilmek
için 1 saat bekleyin.
Dikkat!
Hassas yüzeylerde ve narin duvar kağıtlarında
kullanmayınız.Bazı vinil duvar kağıtları üzerine
yapıştırma problem yaşanabilir.
Çift taraflı yapışkan bandı açılı olarak çekmeyiniz.
Bant kopabilir veya yapıştırdığınız yüzeye zarar
verebilir.
Not: 10 C’nin altındaki ısılarda uygulamayınız.
40 C’nin üstündeki ısılarda yapışkan esneyerek
güç kaybedebilir.
1. Bandın çıkartma dilini
tutun. Çerçeve askısının
alt kısmının elinize
çarpmaması için askıyı
yukarıdaki gibi tutun.
Çerçeve askısını duvara
bastırmayın.
Her bir çerçeve askısı 2 kg taşır.
2. Çıkartma dilini
YAVAŞÇA duvardan
aşağıya doğru PARALEL
bir şekilde bant duvardan
tamamen ayrılana kadar
çekiniz.
İthalatçı Firma:
3M San. ve Tic. A.Ş.
Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. Akel İş Merkezi,
No:6, A Blok 34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul - Türkiye
Tel: (0216) 538 07 77 Faks:(0216) 538 07 99
www.3M.com.tr
www.command.com.tr
ABD’de üretilmiştir.
Hayatınızı kolaylaştıracak diğer Command ürünleri raflarda sizi bekliyor.
Download

17041 arka