Enjeksiyon teknikleri
Enjeksiyona uygun alanlar
Karın = Hızlı insülin
Absorpsiyon
Enjeksiyon alanlarının rotasyon şeması
Üst uyluk+Kaba
etler = Yavaş insülin
Absorpsiyon
Enjeksiyon teknikleri
➊Epidermis
➋Dermis
➌Subkutane yağlı dokular
➍Kas dokusu
İğne boyunun seçimi
Hastanın yaşı
Yapı (BMI)
Önerilen iğne boyu1 *
Deri kıvrımsız dikey
enjeksiyonsuz
Deri kıvrımlı, açılı veya
diker nüfuzlu
12 yaş altı çocuklar, çok
zayıf yetişkinler veya BMI <19
olan yetişkinler
hepsi
4 mm
6 mm
Ergenler (12-18) yaş
19 – 25
6 mm
8 mm
> 25
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
19 – 25
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
> 25
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Yetişkinler
Örnek BMI-Hesaplamaları:
70 kg ağrılıkta ve 1.75 m boyunda bir kişinin
BMI değeri 23 olacaktır.
BMI = Vücut Kitle Endeksi
ilogram olarak ağrılık
K
70 kg
–––––––––––––––––––––––––2 = ––––––––2 = 23
(metre cinsinden boy) (1.75 m)
More freedom. More confidence.
*Açıklama:
Uygun iğne uzunluğunu belirlerken hekime başvurun.
Hekime ve/veya sağlık meslek mensuplarına danıştıktan
sonra enjeksiyon kalem için uygun iğneleri kullanmaya
başlayın.
1 çalışma: Schmeisl G-W, Drobinski E. Diabetes, Stoffwechsel
und Herz, Band 18, 4/2009.
Kullanma aşamaları
Kalem iğne kullanımı
1
İğne kapağını çıkartın.
4
Dış koruyucu kapağı çıkartmak için dosdoğru basın ve
aşama 7 için muhafaza edin.
2
click!
İğne üzerine tıklayın ve dış
koruyucu kapak ile tam aşağı
doğru bastırın.
5
İç koruyucu kapağı çıkartın.
3
Dikkat: Açı ile iğne üzerine
bastırmayın!
6
Deri içine sokun ve hekim talimatlarına göre yavaşça enjekte edin.
Enjeksiyondan önce: enjeksiyon
kalemi kullanımı talimatlarına
göre enjeksiyon aletindeki ilacın
serbest akışını kontrol edin.
7
Dikkatle dış koruyucu kapak
ile iğneyi sağlama alın.*
8
Kullanılan iğneyi çıkartın ve
dikkatle atın.*
* Sadece kendinden-enjeksiyon için.
Yeni iğne
Çoklu kullanım sonrası iğneler (kısmen doku atıkları ile)
Ypsomed AG // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf // Switzerland
T +41 34 424 41 11 // F +41 34 424 41 22 // www.ypsomed.com
10045485-TR-tr/V01
Kalem iğneler tekli kullanıma uygun cihazlardır
Download

Enjeksiyon teknikleri