FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
Hazirlayan: Bay Steve BUTCHER, ETK Başkanı - 17 Mart 2014
FIG ETK 2013 Dünya Şampiyonası ve sonrasında yapılan ETK toplantısında, aşağıdaki yorumlamalar,
metin düzeltmeleri ve ACE Değerlendirme Kurallarına (DK) ilişkin kararlar alınmıştır. Aşağıda gerekli
bilgiler üç ana kesimde incelenmiştir.
I. YENİ TANINAN HAREKETLER ve İSİMLERİ
FIG ETK tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılan veya DK önceki sürümlerindeki bazı hareketlere
isimler verilerek onaylanmıştır. Video bağlantıları verilen tüm yeni hareketlerde bazı kesintiler olmakla beraber
zorlukları D-Jürisi tarafından tanınmıştır.
YOUTUBE bağlantılarını göstermektedir.
YER
SHIRAI - NGUYEN
• Geriye 4/1 burgulu herhangi bir salto.
• F grubu (Yapı grubu III)
• İlk olarak 2013 Dünya Şampiyonasında Kenzo SHIRAI (JPN) ve Tuan Dat NGUYEN (VIE)
tarafından yapılmıştır.
• Hareket daha önceden DK’da III. Hareket grubunda 36 numaralı hareket olarak bulunmaktadır.
• Not: Hareket daha önce büyük uluslararası bir yarışmada yapılmamıştı.
SHIRAI 2
• Öne 3/1 burgulu herhangi bir salto.
• F grubu (Yapı grubu II)
• İlk olarak 2013 Dünya Şampiyonasında Kenzo SHIRAI (JPN) tarafından yapılmıştır.
• Hareket daha önceden DK’da II. Hareket grubunda 38 numaralı hareket olarak bulunmaktadır.
• Not: Hareket daha önce büyük uluslararası bir yarışmada yapılmamıştı.
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
1
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
KULPLU BEYGİR
STEPANYAN
• Amuttan geçen yanlamasına seyahatli düz çift makas
• C grubu (Yapı grubu I) Hareket no: I.3
• İlk kez Vahagn STEPANYAN (ARM) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
NIN REYES
• Bir kulptan diğer kulba geçerken 1/2 spindlelı 3/3lük uzunlanmasına öne seyahat
• D grubu (Yapı grubu III) Hareket no: III.34
• Hatırlatma: Seri boyunca III. Yapı grubundan en fazla iki defa 3/3 seyahat ( öne ve/veya geri) yapılmasına
izin verilir.
• İlk kez Audrys NIN REYES (DOM) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
HALKA
ZAHRAN
• Alt yataydan (duruş zorunluluğu yok) düz vücut pozisyonunu ile çekerek ters ara yatay (2sn).
• F grubu (Yapı Grubu IV) Hareket no: IV.42
• Not: hareketin bölümleri arasında herhangi bir dayanma olursa kesinti uygulanır ve hareketin
tanınmamasına kadar gidebilir.
• İlk kez Ali Ramadan Abuoelkassem ZAHRAN (EGY) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında
yapılmıştır
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
2
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
ZANETTI
• Alt yatay duruştan üst yataya basış (2 sn.)
• F value (Yapı Grubu IV)
• IV.72 ile aynı hareket kutusunda
• Not: hareketin tanımındaki “duruştan” kelimesi zorluk için duruşun olması anlamındadır. Bu durumda alt
yatay duruş değerini almalıdır (“A” gruubu).
• İlk kez Arthur ZANETTI (BRA) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
TSUKAHARA
• Li Ning 2 den sivri duruşlu haç (2 sn)
• E grubu (Yapı Grubu III) Hareket no: III.17 ( !!! gençler için yasaklı hareket !!!)
• İlk kez Audrys Naoya TSUKAHARA (AUS) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
KATO
• Geriye yükselişten to V duruşlu haç (2 sn.)
• D grubu (Yapı Grubu III) Hareket no: III.82
• İlk kez Ryohei KATO (JPN) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
3
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
TAY
•
•
•
Düz kol ve vücut ile geriye yavaşça yuvarlanıştan V duruşlu haç (2 sn.)
E grubu (Yapı Grubu IV) Hareket no: IV.35
İlk kez Wei An Terry TAY (SIN) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
BALANDIN 3
• Düzgün asılıştan Swallow’dan geçecek sekilde düzgün kollar ile çekilerek üst yatay duruş (2 sn.)
• E grubu (Yapı Grubu IV)
• IV.53 ile aynı hareket kutusunda
• İlk kez Aleksandr BALANDIN (RUS) tarafından 2013 Avrupa Şampiyonasında yapılmıştır
ATLAMA MASASI
SHIRAI - KIM Hee Hoon
• 3/1 burgulu Düz Vücut Yurchenko
• Değer 6.0 (Yapı Grubu III, yeni atlayış no: #326)
• İlk kez Kenzo SHIRAI (JPN) & KIM Hee Hoon (KOR) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında
yapılmıştır
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
4
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
ARICAN
• Elle aşma 1/1 burgu + öne bükük salto 1/2 burgu
• Değer: 5.2 (Yapı Grubu I, yeni atlayış no: #127)
• İlk kez Ferhat ARICAN (TUR) tarafından 2013 Avrupa Şampiyonasında yapılmıştır.
BARFİKS
LIKHOVITSKIY
• Koste 1/2 burgudan kartal
• D grubu (Yapı Grubu IV) Hareket no: IV.46
• İlk kez Andrey LIKHOVITSKIY (BLR) tarafından 2013 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır.
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
5
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
Hareket İsimleri: (geçmişe yönelik)
PARALEL
SALAZAR



Diamidov + 1/2 burgudan koltuklara geliş
C grubu (Yapı Grubu I) Hareket no: I.15
İlk kez Manuel SALAZAR (MEX) tarafından 2003 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır
BARFİKS
MARAS
• 1/2 burgulu bükük Gaylord
• F Grubu (Yapı Grubu II)
• DK’da hareket no II.60 olarak listelenmişti.
• Not: Büyük uluslararası yarışmalarda daha önce yapılmamıştı.
• İlk kez Vlasios MARAS (GRE) tarafından 2006 Avrupa Şampiyonasında yapılmıştır
SAPRONENKO
• Çek devirinden Gienger
• C Grubu (Yapı Grubu II)
• II. 69 (Gienger) nolu hareket ile aynı hareket kutusunda.
• İlk kez Yevgeny Sapronenko (LAT) tarafından 1997 Dünya Şampiyonasında yapılmıştır.
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
6
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
II. KURALLARIN YORUMLANMASI ve METİN DÜZELTMELERİ
(Hemen uygulanmak üzere)
Genel
Kesinti olmaksızın ayaklar üzerine yapılan bitiriş ve yere inişler:
Herhangi bir saltodan gelmek şartıyla güvenlik sebeplerinden dolayı cimnastikçi yere konuş ve bitirişlerini
ayakları
açık (topuklarını birleştirecek kadar yeter derecede) olarak yapabilir. Ayaklarının önünü
kaldırmadan ve hareket ettirmeden yere konuşta cimnastikçi topuklarını birleştirebilir. Cimnastikçi bunu
ayaklarının önünü kaldırmadan topuklarını minderden yükseltip birleştirerek yapar. Bu aşamada kollar
gereksiz salınımlar olmadan tam bir control altında olmalıdır.
Hareket (adım, sıçrama-hop veya kolların sallanması olmadan)
Sonuç
Ayakların konuşta hafifçe açık olması ve cimnastikçinin topuklarını
kaldırarak birleştirmesi.
heels together
without
lifting
and
moving
theomuz
front genişliğin
of his feet az olacak
Ayakların
konuşta
hafifçe
açık
olması
veya
şekilde açık olması ve cimnastikçinin bir ayağını düzelterek ayaklarını
birleştirmesi VEYA topuklarını kaldırarak ayaklarını birleştirmemesi.
Omuz genişliğinden daha açık olarak konuş VE cimnastikçinin bir
ayağını hareket ettirerek ayaklarını birleştirmesi, VEYA ayaklarını
birleştirmemesi
Kesinti yok.
Not:

0.1 kesinti – (açık
ayaklarla konuş)
0.3 kesinti – (konuşta
ayakların açıklığı)
Yukarıda belirtilen gerekliliklere ilaveten diğer tüm kesintiler (saltonun uçuş fazları, veya konuştaki
yetersiz genlik gibi) her zaman uygulanmalıdır.
YER




I.45 nolu Amut takla kapalı bacak bükükten amuda geliş hareke, kesinti yapılmaksızın hareketin son
pozisyonuna açık bacakla amutla da yapabilir.
IV. Yapı grubundaki 37-41 hareketlerde yapı grubunun ve hareketin zorluğunun tanınması için
yanlamasına konuşun yapılması gereklidir.
Yanlamasına 1/1 burgulu tüm saltolar (Hareket no: IV. 51)=C grubu
Eklenecek metin: Açık bacak geri sıçrayış & 1/4 burgu, 1/1 burgu, yanlamasına konuş. IV. Yapı
grubundaki hareketlerin tanınması için 1/1 burgudan önce açık bacak pozisyonunun gösterilmesi
gerekmektedir. Cimnastikçilerin güvenliğini sağlamak için değer artırmaya yönelik ilave burgu
yapılmasına izin verilmez. Kesinti olmaksızın, beklentileri karşılayan hareket örneği:
41-42 sayfalardaki 1-48 nolu hareketler kuvvet hareketleri olarak tanınır, istisna:
 Hareket no: I.19 – Amut (2 sn.)
 Hareket no: I.31 – Amutta veya amuda gelirken 1/2 veya 1/1 burgu.
Ayrıca Madde 10.2.2 5g’ye bakınız.
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
7
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
Kulplu Beygir

Hareket no: II.26, Hareket ismi “Yanlamasına dayanımda 1/2 spindle” biçiminde değiştirilmelidir.

Hareket no: IV.31, Hareket ismine “1veya2 kulp kullanılarak yanlamasına dayanım” eklenmelidir.

Hareket no: IV.65, Hareket ismi: "Tek kulp uzerinde veya kulplar arasında 1080 veya fazlası Rus
Dansı " biçiminde değiştirilmelidir.

Hareket no: IV.26 Ters Stockli (B grubu) - Hareket ismine “Bir devir içerisinde 180° veya 270°
dönüş” eklenmelidir.

Hareket no: V.1 Hareket ismi “Schwabenflank den Wende (devirden veya makastan)” olarak
değiştirilmelidir.

Makastan veya devirden amuda geliş oradan tekrar makasa veya devire dönüş hareketinde,amuda
çıkış, prüvet, amuttan iniş aşamasında güç kullanımı veya tereddüt, başlangıçtaki ve sondaki
devirlerdeki genlik eksikliğine yapım kesintisi uygulanır. Bu video kesintisi olmayan bu tür hareketleri

göstermektedir.
Sayfa 58 Madde 11.2.2k
DK Açıklaması - Bir seri içerisinde bitiriş dahil en fazla 2 Rus dansına izin verilir (D-jurisi önce bitirişte
yapılanı saymalı daha sonar kronolojik olarak serinin başından itibaren yapılanı saymalıdır ). Bu
kurala devir(ler)e veya stockli(ler)ye combine olarak tek kulpta yapılan rus dansı, Roth, Wu
Guonian, çift kulp üzerinde 180° Rus dansı (IV.69), TongFei tipi hareketler (IV33-IV34) ve Kroll dahil
değildir. Seyahat içeren Rus Danslı özel hareketlerin tümü yapılırlar ve bunlar en fazla iki Rus dansı
yapılabilir kuralına istisna oluşturan örneklerdir..

Wu Guonian hareketi için tek veya iki el kulplarin arasında iken vucudun en az 360° dönmüş olması
gerekmektedir. Doğru yapım örneği için videoya bakınız: (sırasıyla: Wu Guonian ve Ters Wu
Guonian). Not: video orneklerinde bu iki hareketin diğer türleri (kulplarda veya kulplar olmadan)
gösterilmemiştir. The Videolar önce normal hızda ve her bir rus dansının pozisyonunu doğru olarak
görülmesine yardımcı olmak amacıyla durdurmalı olarak ağır çekimde gösterilmiştir.

Hareket no: II.29, bir taraftan karşı tarafa geçen ve geri dönen en fazla 2 devir veya makasta yapılan 1/1
spindle. Bu dönemde DK’ya eklenen hareketin doğru yapımı videoda görülmektedir.
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
8
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27

KB’de bitirişin tekrar edilmesi durumunda değerlendirme için örnekler
 ÖRNEK 1.
Hareket
Stockliden Amuda + 270°
dönüş 3/3 bölge bitiriş
30 sn içinde Stockli den
Amuda + 270° dönüş 3/3
bölge bitiriş TEKRARI
 ÖRNEK 2.
Hareket
Stocklden Amuda +
450° dönüş 3/3 bölge
bitiriş
30 sn. Içinde
Stocklden Amuda +
450° dönüş 3/3 bölge
bitiriş TEKRARI
 ÖRNEK 3.
Hareket
1080° rus dansından
bitiriş
Cimnastikçi
Amuda gelirken düşüş
D-Juri değerlendirmesi
Değer veya yapı grubu
değeri almaz.
D grubu (0.4) ve +0.5 Yapı
grubu
E Juri değerlendirmesi
-1.0 kesinti ve düşüşten
önceki kesintiler
-0.0
Cimnastikçi
Büyük sapma ile dizlerin
aşağıda olması
sonrasonda bitiriş
BAŞARILI TEKRAR
Kesinti olmaksızın
Stocklden Amuda +
450° dönüş 3/3 bölge
bitiriş
D-Juri değerlendirmesi
Değer veya yapı grubu
değeri almaz.
E Juri değerlendirmesi
-0.5 (dizlerin aşağıda
olması) ve diğer estetik
kesintiler
-0.5 (dizlerin aşağıda
olması) kesintisi -1.0
(toplam) düşme
kesintisine çevirilir.
Cimnastikçi
900° düşüş
( 1080° denemekte iken)
D-Juri değerlendirmesi
Eğer 3. Rus dansı ve V.
yapı grubundan bitiriş
değilse IV. Yapı
grubundan C (0.3) değerini
alır.
D grubu (0.4) v e +0.5
Yapı grubu
BAŞARILI TEKRAR
Stockli den Amuda + 270°
dönüş 3/3 bölge bitiriş
E grubu (0.5) ve +0.5 Yapı
grubu
E Juri değerlendirmesi
-1.0 ve düşüş öncesi
kesintiler
30 sn. Içinde
BAŞARILI TEKRAR
Bacak açıklığından 0.1
1080° rus
Bacak açıklığından 0.1
kesinti.
dansından bitiriş
kesintili 1080° rus
TEKRARI
dansından bitiriş
Örnek 3’te hakem herzaman Rus dansının bitiriş olup olmadığını belirleyemeyebilir.
Halka

Tüm sivri duruşlarında (2 sn.) dikey olarak yapılmalıdır. Bu kural Yer aletindeki ile aynıdır.
Hareketin doğru son pozisyonu videoda görülmektedir.

Bir seri dikey ve düzgün kollar ile başlamalıdır. Cimnastikçi hareketin tamamlanması için gerekmediği
hareket halinde kollarını bükemez. Örnek: Kollarını büküp geri salınım geri salınım ile başlamış olabilir.
Cimnastikçi, bir hareketten diğerine geçerken sonraki hareketi düzgün olarak yapabilmek için
gerekiyorsa kollarını bükebilir.
Madde 12.2.2 #2 sonuna ekleme:
En az B değerindeki bu salınım hareketleri sayılan en iyi 10 hareket veya yapı grubunda sayılan 4
hareket içinde olmak zorunda değildir.


Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
9
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
Paralel

Tek barda amuda yapılan dalışlı hareket (Chiarlo):
Bu hareket tek barda amuda (1 sn. duruş) eller hafif aralıklı olarak
yapılmalıdır. Doğal olmayan el pozisyonundan dolayı omuz/vucud
pozisyonundaki hafif sapmalara izin verilir. Kesintiler ellerin
ayrıklığının çok ve/veya vücut pozisyonunun aşırı sapması
durumunda yapılır ki bu durumlar hareketin tanınmamasına kadar
gidebilir. Örnek videoda, D-jurisi tarafından hareketin zorluğu tanınır,
E-Jürisi duruş süresinin azlığından -0.3, ellerin fazla açıklığından -0.1
ve diğer kötü vücut pozisyonunu kesintisi uygular.

Geriye toplu çift salto 1/2 burgu veya geriye toplu salto 1/2 burgu öne toplu salto = D grubu (V.40)
Not: Daha önce büyük uluslararası şampiyonalarda hiç yapılmamış olup antrenörlerin talebi doğrultusunda
değeri verilmiştir.
III. YENİ KURALLAR (20 Eylül 2014’ten itibaren uygulanmak üzere)
Genel:

Alete veya yere değme (DK. Madde 9.4 - E-jurisi kesintileri) – kesintisi, dizler veya ayaklar ile değme
için -0.3 den -0.1e biçiminde değiştirilmelidir. Fakat halen eller ile değme kesintisi -0.3 biçimindedir.
-0.1 kesinti örneği: yer aletinde ayaklar ile değme, paralleled uzun salınımlarda değme veya Kulplu
beygirde devirde alete ayak ile değme Not: Alete çarpma kesintisi -0.5 halen geçerlidir.
Kulplu Beygir:

Makastan amuda tüm hareketlerde bacaklar kapalı olmalıdır veya E-jurisi -0.1 / -0.3 kesinti yapar.

Zorluk değeri için sadece makastan iki tane amuda hareketine izin verilir. Bu kural alete özgü devir
hareketlerinin azalmasından korunmak amacıyla getirilmiştir.

Seri boyunca devir veya makastan amuda (bacak salınımına, makasa, devire veya makas devire
dönüşü olan) sadece iki tane harekete izin verilir. Devirden veya makas devirden amuda izin verilen
harekete ilaveten amutlu bitiriş yapılabilir. Bu kural da alete özgü devir hareketlerinin azalmasından
korunmak amacıyla getirilmiştir.
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
10
FIG – Uluslararası Cimnastik Federasyonu
ETK - BÜLTEN #27
Halka

Zorluk değeri için bir seride sadece iki tane haç tipi (düz, L haç, veya V haç) harekete izin verilir.
Kronolojik sırada üçüncü kez yapılan tanınmayacaktır.

Zorluk değeri için bir seride sadece iki tane Planche tipi (kapalı veya açık bacakla yapılan üst
yatay duruş) harekete izin verilir. Kronolojik sırada üçüncü kez yapılan tanınmayacaktır.

Listelenmemis duruş hareketlerinde 2sn veya fazla durulmasında her seferinde -0.1 kesinti
uygulanır. Örnek: ters asılışta veya düz asılışta 2 sn durmak

Hareket no: I.74 için yeni gösterim aşağıdadır. Dikkat: Gösterimdeki ikinci hareket herhangi bir haç
duruşundan gelmektedir.
Barfiks:

Yamawaki (Hareket no II.10) – hareketinde kesinti olmaması için vücudun barın üstünden dikey bir
pozisyonda geçmesi gerekmektedir. Barın üstünden geçerken aşırı derecede büküklük veya kötü dikey
pozisyonunda kesinti uygulanır ve B değerinde uçuş hareketi olarak tanınmasına yol açabilir.
Not:


Önceki dönemde ilan edilen tüm Bültenler (#24, 25, & 26) geçerliliğini yitirmiştir.
ACE – Değerlendirme Kurallarının son hali Ağustos ayında hazır olacak olup bu bültendeki tüm
değişikleri içericek olup bunun yanında hakemler için güncellenmiş sembol sistemini içerecektir.
Teşekkür: Koichi Endo (JPN)’ya çizimlerinden dolayı teşekkürlerimizle.
Steve Butcher
MTC President
Çeviri: Doç.Dr. Fatih TANK
Arturs Mickevics
MTC Secretary
11
Download

Bülten 27 Türkçe - Türkiye Cimnastik Federasyonu