WORKSHOP PROGRAMI
WORKSHOP PROGRAMME
16 EKİM / OCTOBER 2014
PERȘEMBE / THURSDAY
11:40 SETERM / RICHTER CHEMIE-TECHNIK GMBH
PFA/PTFE lined process pumps and valves application in Chlor Alkali plants
Khaled Al Sheikh / Regional Sales Manager
12:20 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülkemizdeki Bitkisel Hammadde Kaynaklarının Küresel İlaç ve Kozmetik
Sektörü İçin Önemi
Importance of Herbal Raw Material Sources in Turkey for Global Pharmaceutical
and Cosmetic Sector
Prof. Dr. Nazan Demir
13:00 EIGENMANN & VERONELLI
Polyglyceryl Esterler
Polyglyceryl Esters
Mr. Paolo Petrella
13:40 METROHM TURKEY
Yeni Metrohm pH/iletkenlik Ölçüm Cihazları Ailesi
New Metrohm pH/conductivity Meters Family
Andre Yanço
14:20 HARKE / CHROMAFLO TECHNOLOGIES B.V.
Chromaflo, Color Systems and Chemical Dispersions for the composites Market
Gerard Alberch / Sales Manager Thermosets EMEA
15:00 MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT CORPORATION (MATRADE)
Malezya Kimya Sanayisine ve Malezyalı Șirketlerle İș Fırsatlarına Genel Bir
Bakıș
An Overview of Malaysian Chemical Industry and Business Opportunities with
Malaysian Companies'
İdzham Abdul Hamid / MATRADE Director
15:40 MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT CORPORATION (MATRADE)
Malezya Kimya Sanayisine ve Malezyalı Șirketlerle İș Fırsatlarına Genel Bir
Bakıș
An Overview of Malaysian Chemical Industry and Business Opportunities with
Malaysian Companies'
İdzham Abdul Hamid (MATRADE Director)
16:20 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İTÜNOVA TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Adsorban Bir Malzeme / Bir Kolon Dolgu Malzemesi / Bir Katalizör ve Üretim
Yöntemleri
Porous Materials and Their Applications
Ömer Suat Tașkın
17 EKİM / OCTOBER 2014
CUMA / FRIDAY
www.pharmaist.net
www.chcistanbul.com
Ücretsiz Online Davetiye için
www.chemshoweurasia.com
18 EKİM / OCTOBER 2014
CUMARTESİ / SATURDAY
11:00 SEM LABORATUAR
Agilent 5100 ICPOES sistemi
Agilent 5100 ICPOES
Damla Özeren
11:00 SEM ENDUSTRİ
Akıllı Teraziler: İște Ohaus!
Ingenious Scales: Here Ohaus is!
Güçlü Bulut / Ohaus Bölge Müdürü
11:40 SEM LABORATUAR
R&D 100 Ödüllü Cary 7000 UMS
R&D 100 Award winner Cary 7000 UMS
Jan Wuelfken
11:40 SEM ENDUSTRİ
15 Dakikada 80 Yıl: İște Brookfield!
80 years in 15 min.: Here Brookfield is!
Asef Özhan / Sem Endüstri Brookfield Satıș Danıșmanı
12:20 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İTÜNOVA TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Bir Yığın Delignifikasyonu
Heap Delignification Process
Erdem Tezcan
12:20 NETZCSH
Netzsch Ürünlerine Genel Bir Bakıș
Overview to Netzsch Product Group
Emrah Șenol
13:00 EIGENMANN & VERONELLI / IKEDA CORPORATION JAPAN
İpek ve İpek Türevleri; Doğal Yağlar & Waxlar ve Aktifler
Silk & Silk Derivatives; Natural Oils & Waxes and Actives
Mr. Naoya Omori
13:00 HARKE / WILLIAM BLYTHE LIMITED
William Blythe, range of flame retardants developed specifically
to inhibit the development of flame and smoke
David Cassidy / Sales Manager EMEA
13:40 ANTON PAAR
Kaplanmıș Yüzeylerin Anton Paar TriTec Teknolojisi ile Fiziksel Karakterizasyonu
Physical Characterization of Coated Surfaces with Anton Paar TriTec Technology
Esra Ertani
13:40 METROHM TURKEY
Metrohm Applikon Online/Atline Proses Analizörleri
Metrohm Applikon Online/Atline Process Analyzers
Andre Yanço
14:20 IMCD TÜRKİYE / ADITYA BIRLA CARBONS
Karbon Siyahi’nın Temel Özellikleri, Boya ve Kaplama Üzerindeki Etkileri
Fundamental Properties of Carbon Black and their Effect on Coating Properties
Himanshu Patel
14:20 AKKİM
Kontinü Ağartma İșlemlerinde Katalitik Hasara Son!
Putting an End to Catalytic Damage During Continuous Bleaching Process!
A. Oğuz Alper
15:00 IMCD TÜRKİYE
IMCD Türkiye tarafından yapılacak sunum bilgileri daha sonra açıklanacaktır.
IMCD Türkiye presentation details will be announced soon.
15:00 ANTON PAAR
Anton Paar Teknolojisi ile Parlama Noktası Tayini
Flash Point Determination with Anton Paar Technology
Volkan Koyuncu
15:40 ANAMED & ANALİTİK GRUP / PARTICLE SIZING SYSTEMS INC. EUROPE
Mikron-Nano Aralıklarında Partiküllerin Boyut/Sayma Ölçümünde Yeni
Yaklașım
New Approach in Counting and Sizing Particles, Micron down to Nano range
Antonis Pantazis / Sales & Application Engineer, MSc.
16:20 PerkinElmer
PerkinElmer’in Yeni Müșteri Eğitim Merkezi. Yeni ürünlerimizi keșfedin ve
günlük analitik sorunlarda size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin
New PerkinElmer Customer Knowledge Center in Turkey. Discover our new
product introductions and learn how we can help you with your daily analytical
challenges
Mehmet Dicleli / Managing Director Turkey
15:40 ANAMED & ANALİTİK GRUP / INTEGRA BIOSCIENCES AG.
Yüksek Kalite Agar Üretimi
High Quality Agar Production
Hans Rudolf Merz / Area Sales Manager
16:20 ANTON PAAR
Anton Paar Teknolojisi ile Reolojik Karakterizasyon
Rheological Characterization Based on Anton Paar Technology
Gizem Akay
Download

chemshow workshop prog - Turkchem Chemshow Eurasia 2014