IVUS ÖLÇÜMLERİNDE
TEKNİK UYGULAMA
Dr Akın İZGİ
Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
Kartal / İstanbul
Girişimsel Kardiyolojide IVUS
Plak morfolojisi
– Fibrotik yada lipid içerikden
zengin
– Kalsifik
– Konsantrik – eksantrik
– Rüptür
– Thrombüs
– Remodeling
Lezyon özellikleri
–
–
–
–
–
–
Darlık %
Uzunluk
Açı
Ostium – yan dal
Anevrizma
Miyokardiyal Bridge
Stent seçimi – değerlendirme
– Ekspansiyon
– Lezyon kaplama
Komplike işlemler
– KTO
– Bifurkasyon
– LMCA
PCI komplikasyonlar
– Diseksiyon
– Mural hematom
– Restenoz
IVUS Kateterleri
İşleme hazırlık
Kateter heparinize salinle
yıkanmalı
İmaj kalitesini arttırmak
için kayıttan önce kılavuz
kateter normal salinle
yıkanmalı
Kateter kırılmamalı
Y konnektörün
hemostatik kapağı çok
sıkılmamalı
İşlem
İşlemden önce KE yok ise 100 mcg İK
nitrogliserin yapılmalı
Kateter ve koroner arter opak maddeden
temizlenmeli
Kateter asla manuel olarak geri
çekilmemeli
Mutlaka 0.5 -1.0 mm/sn hızında otomatik
geri çekim sağlayan kızak kullanılmalı
Görüntü kalitesinin arttırılması
Image improvement after watering
Inappropriate watering: excessive pressure
Don’t watering the catheter plunge electrical connection.
Landmarks
LAD Diagonal and Septal Branches
1st Diagonal
2nd Diagonal
Septal branch appear opposite to diagonal branches
PKG ve IVUS
Endikasyonlar
When IVUS?
Pre
PCI
Post
PCI
Why IVUS?
Angiographically
To evaluate significant stenosis (MLA
intermediate lesions < 4 mm2 / 6mm2 in Left Main)
Left Main disease
Ensure procedural sucess of PCI
Bifurcation
Evaluate need for branch protection
based on bifurcation morphology
Unusual lesion
morphology
To clarify angiographic doubts
(complex plaque, pseudoaneurism,
thrombus, calcium)
Advanced
Technologies
Plaque composition assesment
within arterial wall
Re-intervention / ISR
Precise assessment of previous
treatment / stent
Stent results
Verify expansion, apposition,
dissection,...
IVUS yardımcı PKG
Pre Intervention
proximal REF
MLA
distal REF
prox
dist
*
Stent length*
≤ 45% PB
Calcium - Rotablation…?
≤ 45% PB
IVUS yardımcı PKG
post Intervention
proximal In-Stent
min CSA In-Stent
distal In-Stent
prox
dist
Full lesion coverage…?
Malapposition
Undersized Stent
Good apposition
Determining Intervention Sizing
Proximal Reference
Distal Reference
Lesion Site
9mm2
8 mm2
3 mm2
B1
B2
PKG stratejisi ve sizing kararında
IVUS
Balloon
– 0.5 mm under average of proximal and distal reference
Cutting Balloon
– average of proximal and distal reference
Stent Diameter
– average of lumen diameter at proximal and distal reference point
Stent length
– obtain accurate length measurement, using the sled and automatic
pullback
– bookmark distal and proximal reference points in longview mode
– measure length between the two bookmarks
PCI Strategy
& Sizing
IVUS yardımcı- optimal stent konulması
1. Stent tüm lezyon boyunca damar
duvarına temas etmeli (Complete
apposition)
2. In-stent MLA ≥ 90% of the average REF
lumen area (proximal and distal)
P. de Jaegere - Eur Heart J 1998
Left Main Ostium
Overestimation of MLA
Geometric distortion due to no
coaxial alignment - PB from LCX
Left Main Stem
Overestimation of MLA
Geometric distortion due to no
coaxial alignment - PB from LCX
Left Main Stem
No geometric distortion
PB from LAD
KTO -IVUS
KTO
IVUS guided technique
IVUS guided technique
VH - Virtual Histology
Dört doku tipini ayırt eder
FI Fibrous (green)
FF Fibro-Fatty (light green-yellow)
NC Necrotic Core (red)
DC Dense Calcium (white)
VH - Data processing
Classification tree
Understanding Plaque Composition
Plaque development
Intimal
Thickening
Pathologic
Intimal
Thickening
Fibro
Atheroma
TCFA: Thin
Cap Fibrous
Atheroma
Histology
media
meda
Plaque Definition
lumen
lumen
By Renu Virmani, MD
Virmani et al.
Arteriosceler Thromb Vasc Biol.
2000;20:1 262-1275
VH™ IVUS
Fibrous
Dense Calcium
Fibro-Fatty
Necrotic Core
VH – Klinik uygulama
TCFA
Blood Flow
Possible
Stent
positioning
Angio and GS IVUS
Angio, GS IVUS and VH IVUS
Modified - courtesy of M. Wholey
VH - Culprit of the Culprit
Culprit Lesion
Culprit of the Culprit was found proximal to MLA
D. Dudek & J. Legutko, Krakow - TCT 2008
VH – Özet Olarak
• Dört doku tipi hakkında bilgi verir
• Thrombüs ve inflamasyon hakkında bilgi vermez !
• Adverse koroner olayları öngörebilir (PROSPECT
çalışması)
• Nekrotik çekirdekten zengin plaklar PKG sırasında gelişen
distal emboli ile ilişkilidir
IVUS - ChromaFlo
To visualize the blood flow through the
vessel
Overlaying a 2 dimensional color mapping
Fast moving areas = yellow
Slow moving areas = red
IVUS - ChromaFlo
IVUS - ChromaFlo
Proximal
Distal
IVUS vs. FFR
Basınç teli
Lezyonun fizyolojik
ciddiyetini
değerlendirmede
‘gold standard’
Anatomik değerlendirme
yapılamaz
IVUS
KAH görüntülemede ‘Gold
standard’
IVUS  QCA, daha kesin
sonuç
Birçok kullanım:– Guiding PCI
– Diagnosing PCI
complications
– Less research potential
– (Hassas plak - VH)
Tek bir IVUS ölçümü her zaman
doğrumudur ?
HAYIR !
Birçok değişken:
BMI
Önceki MI
LVH
Lezyon uzunluğu
Ardışık lezyonlar
Vessel
remodeling
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Download

IVUS ÖLÇÜMLERİNDE TEKNİK UYGULAMA