Bilateral Dev Teratomların
LAPAROSKOPİK HİDRODİSSEKSİYON
YÖNTEMİ ile Kısmı Rüptüre Halde
Çıkarılması
Yrd.Doç. Dr. Deniz BALSAK
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bilim Dalı
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 Üreme çağında sık olarak görülen teratom olgularının tedavisi
cerrahidir.
 Bu olgularda kistektomi, ooferektomi yapılabilmektedir.
 Cerrahi yaklaşım olarak laparoskopik ve laparotomi yapılmaktadır.
 2005-2012 yılları arası yaptigimiz retrospektif analizde teratom
şuphesi olan olgularin %17 sinde laparoskopi yapılırken son
yıllarda bu durum tam tersine dönmüştür.
Uysal F, Balsak D, Uysal A et al. Clinical, Diagnostic and Anatomical Aspects of Mature Cystic Teratomas. Austin J Radiol 1(1): id1005
(2014
 Özellikle dev dermoid kistlerde (>10 cm) cerrahi yöntem olarak rüptür korkusu
nedeniyle genel olarak laparotomi ile yapılmaktadır.
 Halbuki Laparoskopi sırasında hidrodisseksiyon ile dermoid kist daha kolay
over dokusundan ayrılabilmektedir.
 Hidrodisseksiyon ile hem kistin over doksusundan iyi ayrılmasına hem de
operasyon sırasında kullanılan bol SERUM FİZYOLOJİK ile adhezyon riski
azaltılmaktadır.
 Kist
içeriğinin karın boşluğuna dökülmesiyle
oluşabilecek olan kimyasal granülamatöz peritonit
riski endobag kullanımı ile en aza indirilebilmektedir.
 Laparoskopik yaklaşımla kist rüptürü riskinin
laparotomiye
göre
daha
sık
izlenebileceği
bildirilmektedir.
 Kist içeriğinin karın boşluğuna dökülmesi sonucu
kimyasal peritonit oluşumu nadiren gelişen bir
tablodur.
 Özellikle karın boşluğunun salinle yıkanması bu riski
en aza indirmektedir.
Literatürde
matür kistik teratoma nedeniyle
laparoskopi yapılan hastalara tekrar laparoskopi
yapıldığında, kist rüptürünün olmadığı hastalarda daha
az adezyon oluşumunun olduğu görülmüştür.
Ayrıca laparotomi ile kist eksizyonu yapılan grupta
laparoskopi grubuna göre daha çok adezyon oluşumu
görülmüştür.
Milingos S, Protopapas A, Drakakis P, Liapi A, Loutradis D,Rodolakis A, et al. Laparoscopic
treatment of ovarian dermoid cysts: eleven years' experience. J Am Assoc Gynecol Laparosc
2004;11(4):478-85.
Laparoskopik yaklaşımla daha az adezyon oluşumu,
daha az ağrı hissi, kısa hastanede kalış süresi ve daha iyi
kozmetik sonuç elde edilmektedir.
Genç yaşlarda organ koruyucu cerrahi uygulanmalı,
perimenopozal veya postmenopazal hastalarda endobag
kullanarak ooferektomi yapılmalıdır.
Teratom vakalarında ooferektomi kararı cerrahin
deneyimi yaklaşımına göre değişmektedir. Bizim
yaptığımız retrospektif data analizinde bu vakalarda
Ooferektomi %9.3 yapılmıştır.
Uysal F, Balsak D, Uysal A et al. Clinical, Diagnostic and Anatomical Aspects of
Mature Cystic Teratomas. Austin J Radiol 1(1): id1005 (2014)
 Kist içeriğinin rüptüre olduğu vakalarda içeriğin karın
boşluğunun diğer taraflarına bulaşmasına izin
vermeden karın boşluğu ısıtılmış sodyum klorürle
iyice yıkanmalıdır.
 Ya da kist rüptüre olduysa, içeriğin tamamen
boşalmasına izin verilmeden kist çıkarılarak, batın
sürekli olarak heparinli 2-4 lt ringer laktat ile
yıkanabilinir. (1000 ML/5000 IU(1CC) HEPARİN)
 8 yıllık sürede 63 vaka analiz edildi. Dermoid kist
rüptürü halinde, operasyon süresince batın ringer
laktat ile yıkanıp ertesinde 24-48 saat drenaj
sağlanınca hiçbir hastada kimyasal peritonit
gelişmemiştir.
 1600 m koşu ve ardından 12 mekik çekme sonrası akut
batın ile gelen 10 cm büyüklüğünde rüptüre teratom
vakası bildirilmiştir
 Olgumuz 26 yaşında paritesi 4 olan bir hastaydı. Hasta son bir yıldır karın
ağrısı şikayeti olmasından dolayı başvurduğu doktor iki taraflı teratom tespit
etmesi üzerine hasta bize konsulte edildi.
 Hastanın yapılan ultrasonunda İki taraflı overde 8-9 cm kalsifik odaklar
içeren teratom olabilecek adneksiyel kitle tespit edildi. Hastanın tümör
marker tetkiklerinde Ca 19-9 değeri >1200 U/ml olarak çok yüksek bir
değer çıktı. Ca-125 11.4 U/ml idi.
 Hastanın laparoskopik kistektomi ve ooferektomi için yazılı onamı alındı.
 Hastanin kitle doplerinde kan akimi izlenmedi.
 Hastamızın yaşinin genç olması, goruntuleme yontemlerinde maligniteyi
destekleyecek bulgu olmaması üzerine ameliyata laparoskopik yontemle
başlanma karari hasta ile birlikte verildi.
 Laparoskopide overlerin görünüm olarak yüzeyleri ve çevresi ile ilişkisi normal
olması üzerine operasyona endoskopik olarak devam edildi. Başarılı bir
şekilde bilateral kistler hidrodisseksiyon ile çıkarıldı serbestleştirildi.
Endobag içinde kısmı rüptüre edilerek içeriği batına bulaşmadan dışarı
alındı.
 Operasyon 70 dk sürdü. Kanama kontrolü sonrası dren konularak işleme son
verildi.
 Hasta Postop 2. günde şifa ile taburcu edildi. Kistlerin patolojisi matur kistik
teratom olarak raporlandı.
TEŞEKKÜR EDERİM
Download

Deniz Balsak