ARTİSTİK CİMNASTİK BRANŞI AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; Artistik Erkek ve Artistik Bayan disiplinlerinde, 2014-2015 Analig Uygulamalı
talimatı, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Ulusal ve Uluslararası
Oyun Kuralları ile Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar; Yaş kategorilerine uygun, il, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde kız ve
erkek il takımları arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri: Sadece Minikler kategorisinde yarışmalar yapılır.
BRANŞ
DOĞUM YILI (YAŞLAR)
Artistik Erkekler
2008-2007-2006 (7-9 yaş)
Artistik Kızlar
2008-2007 (7-8 yaş)
4. Minikler Kategorisi için; en fazla 4 (3 asil+1yedek) sporcu ile 1 idareci, 1 antrenör veya
sadece 2 antrenörden oluşur.
a) Kafilelerin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre bağlı oldukları Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ödenecektir.
b) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Analig talimatının 9. maddesine göre işlem yapılır.
c) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafınca yapılacaktır. Ödemelerde
kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
Türkiye birinciliği yarışmalarında;
İlk üç dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
TEKNiK AÇIKLAMALAR
a. Takımlar 3+1 sporcudan oluşur.
b. Her alette her takımdan en az 3 sporcu yarışmak zorundadır. Aksi taktirde takım puanı
oluşturulmaz. Yarışmada sakatlık vb. sebepten dolayı 3 kişiyi tamamlayamayan takım
ancak doktor raporu ile takım notu oluşumuna izin verilebilir.
c. Aletlerde en iyi 3 sporcunun puanı toplanarak takım puanı oluşacaktır.
d. Yarışma aletleri ve seriler federasyonca belirlenir.
e. Kıyafetler FIG kurallarına uygun olmalıdır.
f. Bu talimatta yer almayan konularda federasyonun yarışma talimatları, ilgili kurul kararları
ve FIG kuralları geçerli olacaktır.
g. İlk olarak illerde il karmalarını belirlemek için müsabakalar yapılır. İl karmaları grup
müsabakalarına katılırlar. Gruplarda il 3 dereceyi alan iller Türkiye Şampiyonasında
yarışmaya hak kazanırlar. Gruplarda alınan puanlar Türkiye Şampiyonasına katkı
sağlamazlar.
h. Tertip komitesi yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan yarışma günlerine göre müsabaka saatli
programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
i.
Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde yarışma programı ve usulleri gibi hususları
değiştirmede yetkilidir.
Artistik Erkekler Yarışma Kuralları
7-8-9 YAŞ MECBURİ SERİLERİ
YER
Hareket Açıklamaları
1
D - jürisi
Serbest koşu sonrası öne elli aşma tek bacak peşinden çift
bacak (1.0+1.0)
2,000
2 1/4 dönüş
0,200
3 Makas
0,500
4 Çember
1,000
5 Amut, takla sonrası kartal
1,000
6 Kartaldan greçe duruşu (2 sn.)
1,000
E - Jürisi
Elli aşmalar arasında duraklama (0,30)
Ayakların kalça seviyesinin altında olması
(0,10-0,30)
Diğer tüm hatalar
FİG
değerlendirme
kurallarına göre
yapılacaktır.
7 Cephe duruşundan spagata geliş
8 Her iki tarafa da spagat (her biri için 0,30)
0,600
9 Arkadaki ayağı öne alıp öne esnekliğin gösterilmesi
0,500
10 Erişmek amut
1,000
Kolların bükülmesi (0,10-0,30)
11 Amuttan tek bacak inerek ayağa kalkış
12 ¼ dönüş
0,200
13 Denge duruşu 2 sn. (serbest)
1,000
14 Tek adımdan sekişten kartvil
1,000
D-Jürisi Toplam
10,000
B
E – Jürisi Toplam
10,000
C
2
3
1
A
D
MANTAR
Hareket Açıklamaları
D - jürisi
1 8 Devir (her devir için 1 puan)
8,000
2 Çeko Bitiriş
2,000
E - Jürisi
Diğer tüm hatalar
FİG değerlendirme
kurallarına göre
yapılacaktır.
D-Jürisi Toplam
10,000
E – Jürisi Toplam
10,000
*** Sporcu düşerse 1 sefer daha çıkmasına izin verilir. Ancak düştüğü için 1,00 puan kesilir. Başka çıkmasına izin verilmez.
Seri bitmiş sayılır.
HALKA
Hareket Açıklamaları
D - jürisi
1
Omuz çevirişi
1,000
2
Mum duruşuna geliş ( 2 sn.)
1,000
3
Mum duruşundan “L” duruşuna iniş
1,000
4
Asılışta “L” duruşu (2sn.)
1,000
5
"L" duruşunda kol çekişi ve orada 2sn tutuş
2,000
6
Mum duruşuna geliş
1,000
7
Mum duruşu (2 sn.)
0,500
8
Mumdan katlanıp elan alış ve geriye salınım
0,500
9
Öne salınım
0,500
10
Geriye salınım
0,500
11
Öne gelişte geriye açık veya toplu salto
1,000
D-Jürisi Toplam
10,000
E - Jürisi
Omuzların tek tek değiştirilmesi (0,10-0,30)
Salınımlarda vücudun ve omuzların halka
seviyesine çıkmaması (0,10-0,30-0,50)
Diğer tüm hatalar
FİG
değerlendirme
kurallarına göre
yapılacaktır.
Bitirişte halkalar mum duruşu
pozisyonundan sonra bırakılırsa
tanınmaz(0,50)
E – Jürisi Toplam
10,000
TRAMPLEN
1.hareket
1
2
D - jürisi
Yaklaşma koşusu ve tramplene basış (Tramplene
basıştan önce belirlenen mesafe 1 m. den az
olmamalıdır)
Tek tramplenden bitiriş minderine (20 cm.) düz vücut
sıçrama ve kalış
2,000
Yaklaşma koşusundaki adımların
düzensizliği
Belirlenen çizgiyi aşma
Ayakların yan yana basmaması
3,000
Vücudun genliği
Yetersiz yükseklik
Kalışta ayakların açık ve yan yana
olmaması
Diğer kesintiler
D-Jürisi Toplam
2.hareket
1
2
3
E - Jürisi
5,000
D - jürisi
0,1-0,3
0,3
0,1-0,3
0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5
0,1-0,3.
10 m. fazla koşu
0,3
2 m. den daha uzağa konuş-kalış
0,3
E – Jürisi Toplam
10,000
E - Jürisi
1,000
Yaklaşma koşusundaki adımların
düzensizliği
Belirlenen çizgiyi aşma
Ayakların yan yana basmaması
0,1-0,3
0,3
0,1-0,3
Tek tramplenden 1 m. yüksekliğindeki minder üzerine
amut
3,000
Amuda çıkışın kalçalı olması
0,1-0,3
Amuttan devriliş
1,000
Vücut pozisyonunun düzgün olmaması
0,1-0,3
Yaklaşma koşusu ve tramplene basış (Tramplene
basıştan önce belirlenen mesafe 1 m. den az
olmamalıdır)
D-Jürisi Toplam
5,000
E – Jürisi Toplam
10,000
PARALEL
Hareket Açıklamaları
D - jürisi
E - Jürisi
1
Asılışta elan alış ve geriye salınım
0,500
Sallantı yüksekliğinden kesinti yok
0,0
2
Öne salınım
0,500
Kalçanın bar altında olması
Vücudun katlı olması
0,1-0,3
0,1-0,3
3
Geriye salınım
0,500
Kalçanın bar altında olması
Vücudun katlı olması
0,1-0,3
0,1-0,3
4
Öne gelişte açık bacak kipe
2,000
Kalçanın barların altında olması
Tırmanarak çıkmak
0,5
Tanınmaz
5
Greçe duruşu (2sn.)
1,500
Kalçanın yatay pozisyonun üstünde olması 0,1-0,3
6
Ayakların arkada kapatılması
1,000
Vücudun yatay pozisyonun altında olması
7
Öne gelişte "L" duruşu (2sn)
0,500
FİG
8
Önde ayakları "Sivri L" ye yaklaştırarak elan alma
1,500
Kalçanın bar altında olması
0,3
9
Geri salınım
0,500
Vücudun yatay pozisyonun altında olması
0,1-0,3
10
Öne salınım
0,500
Vücudun yatay pozisyonun altında olması
0,1-0,3
11
Geride yana atlayış
1,000
Vücudun yatay pozisyonun altında olması
0,1-0,3
D-Jürisi Toplam
10,000
E – Jürisi Toplam
0,1-0,3
10,000
*** Paralel boyu 165 cm. olacaktır.
ELDİVENLİ VE BİLEKTEN KEMERLİ BARFİKS
Hareket Açıklamaları
D - jürisi
E - Jürisi
1
Karın çıkışı dayanma
1,000
Dayanma beklentisinde kesinti
yapılmayacaktır. Karında yığılma(0,1-0,30,5)
2
Dayanmada açılış 45
1,000
45 altında kesini yapılacak (0,1-0,3)
3
Karın dönüşü
1,000
Karın dönüşü sonunda bekleme(0,3)
4
Alta dalış geriye gelişte çift kol
1,000
5
Beklemeksizin karın dönüşü
1,000
Beklemede kesinti yapılacaktır (0,50)
Salınımda vücudun bar seviyesi altında
olması (0,1-0,3-0,5)
Diğer tüm hatalar
FİG
değerlendirme
Mivherde bileklerin aynı anda dönmemesi kurallarına göre
(0,1-0,3), Mivherde kolların bükülmesi (0,1yapılacaktır.
0,3)
6
Alta dalış geriye salınım
1,000
7
Öne gelişte düz mivher. (***ilk salınımda mivher
yapılamadığında 1 salınıma daha izin verilir. Kesinti
yapılmaz. Ancak ikinci tekrarda 0,5 kesinti yapılır).
2,000
8
Düz mivher
1,000
Mivherde bileklerin aynı anda dönmemesi
(0,1-0,3), Mivherde kolların bükülmesi (0,10,3)
9
Düz mivher (Mivher sonrası amutta seri biter. İnerken
antrenör tarafından durdurulur)
1,000
Mivherde bileklerin aynı anda dönmemesi
(0,1-0,3), Mivherde kolların bükülmesi (0,10,3)
D-Jürisi Toplam
10,000
E – Jürisi Toplam
10,000
ARTİSTİK CİMNASTİK ERKEKLER 7-8-9 YAŞ ZORUNLU SERİLERİ
E JÜRİSİ DEĞERLENDİRMESİ
YER-HALKA-PARALEL-BARFİKS-ALETLERİNDEKİ E JÜRİSİ DEĞERLENDİRME KURALLARI “FİG”
DEĞERLENDİRME KURALLARINA GÖRE YAPILACAKTIR.
7 ve daha fazla hareket : 10.00 PUAN
5-6 hareket : 8.00 PUAN
3-4 hareket : 6.00 PUAN
1-2 hareket : 4.00 PUAN
Hareket yoksa : 0.00 PUAN
KULPLU BEYGİR (MANTAR) : 5 DEVİR : 10.00
4 DEVİR : 9.00
3 DEVİR : 8.00
2 DEVİR : 7.00
1 DEVİR : 6.00
Hiç devir yapılmamışsa : 0.00
PUAN
PUAN
PUAN
PUAN
PUAN
PUAN
TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU
ARTİSTİK CİMNASTİK
2015 MİNİK KIZLAR YARIŞMA KURALLARI (7-8 YAŞ)
D PUANI DEĞERLENDİRMELERİ
ATLAMA MASASI
1.
Trambolinden 1.10 cm yükseklikteki puf mindere amut ittiriş sırta düşüş
7.00 p.
2.
Yerde oluşturulan kademeli minder düzeneğinde amut ittiriş
3.00 p.
Toplam
10.00 p.
Not: Trambolinin önüne ek tramplen konularak yapıldığında 1.00 p. kesinti yapılır (D Paneli).
KIZ PARALELİ
I. İSTASYON
(Barfiks)
(1.85 m.. yüksekliğinde – Eldiven ve bileklik kullanılarak)
1.
Cephe Çıkışı
2.
2.00 p.
3.
Amuda ulaşmayan ştalder dönüş en fazla 2
tane (en iyisi değerlendirilir)
1 tane Sallantı
4.
Ters Mihfer (düz tutuşlu
2.00 p.
5.
Düz Mihfer
2.00 p.
II. İSTASYON
(Yer Barı ile her iki yöne de konulan minder
aynı yükseklikte olmalı)
Düz tutuştan amut 180o
dönüş mindere sırt üstü
düşüş
1.50p.
2.
Ters tutuştan amut 180o
dönüş mindere yüzüstü
düşüş
1.50p.
3.
Kartal tutuştan amut, blok
1.00 p.
halinde mindere sırtüstü iniş
1.
-
-
Toplam: 4.00p.
Toplam: 6.00 p.
Not 1: Tek bara antrenörün yardımıyla asılışa çıkılabilir.
Not 2: Sallantılar önde ve arkada bar hizasına kadar çıkmalı.
GENEL TOPLAM: 10:00
YER
DENGE
(Denge aletinin yüksekliği 65 cm olacaktır)
Tek ayak üzerinde 360o dönüş
0.50 p.
0.50 p. 2.
Amut-takla
1.00 p.
3 Yana ritm
0.50 p. 3.
Kartal – Spagat (her iki yöne)
1.50 p.
Spagat sıçrayışı
1.50 p.
4.
(serbest bir şekilde ayağa
kalkış)
Erişmek amut
1.50 p.
5.
Geriye Köprü
1.00 p.
Bir bacak önde 90 de gergin duruş (2 0.50 p.
sn)
6.
Öne Köprü
1.00 p.
ve inmeden önce parmak ucuna
yükseliş
7.
Çember
1.00 p.
Geyik
Überşlag
0.50 p.
2.00 p.
1.
Kartal çıkış ve serbest bir şekilde
ayağa kalkış
2.
Planör
3.
4.
Tek ayak üzerinde ½ + ½ dönüş
0.50 p
1.00 p.
(sağ+sol veya sol+sağ yönünde) (0.50+0.50)
5.
Seri 1 dk ile 1dk 30 sn arasında süren bir müzik
eşliğinde yapılacaktır.
o
0.50 p.
1.50 p.
1.
6.
7.
Amut
Geyik
8.
0.50 p. 9.
8.
Çember
2.00 p.
9.
Koşu ve çift ayak dikey sıçrama ile bitiriş
Toplam
Toplam
10.00 p.
1.00 p.
10.00 p.
Not 1: Burada yer almayan tüm kural ve kesintilerde (Genel hata ve kesintiler) FIG Yarışma Kuralları
geçerlidir.
Not 2: 6 yaş çocuklarının yarışmasına kesinlikle izin verilmez.
Not 3: Tüm aletlerde hareket sıralarında değişiklik yapılamaz, yapıldığı taktirde D puanında 0.50 puan
kesinti yapılır.
E PUANI DEĞERLENDİRMELERİ
E puanı 10.00 P. üzerinden değerlendirilir. Aletlere göre D puanı dağılımı aşağıdadır:
I. İSTASYON
II. İSTASYON
TOPLAM
Atlama Masası
7.00
3.00
10.00
Kız Paraleli
6.00
4.00
10.00
Denge ve Yer Kısa Egzersiz





Eğer
Eğer
Eğer
Eğer
Eğer
7 – 9 hareket gerçekleşmişse
5 ve 6 hareket gerçekleşmişse
3 ve 4 hareket gerçekleşmişse
1 ve 2 hareket gerçekleşmişse
hiç hareket yapılmamışsa
10.00 P.
6.00 P.
4.00 P.
2.00 P.
0.00 P.
burada yer olmayan tüm kural ve kesintilerde (genel hata, özel alet ve ifa kesintileri) fıg yarışma kuralları
geçerlidir.
Download

artistik cimnastik branşı açıklamaları