Şubat 14
Emeklilik Fon Bülteni
BNP Paribas Cardif Emeklilik
24.01.2014 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı 142.290 ve fon büyüklüğü 765 milyon
TL'dir.
Aylık Emeklilik Fon Bülteni arşivimize istediğiniz zaman bnpparibascardif.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bültenlerimizde geçen ay piyasa
gelişmeleri, bu ay beklentilerimiz, piyasa ve makro ekonomik göstergeler, Bireysel Emeklilik plan ve fon getirileri ve içerisinde bulunan yatırım
araçlarının aylık dağılımları ile portföy dağılımları yer almaktadır.
Kararın alınmasında ABD’de işsizlik oranı Aralık ayında %6,7 ile Ekim
2008’den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin önemli payı
bulunmaktadır. Global tarafta ABD kaynaklı ekonomi verileri dikkatle
takip edilmeye devam edecek ve FED’in atabileceği adımlara ilişkin
öngörüler oluşturulmaya çalışılacaktır. Yurt içinde ise Merkez
Bankası’nın politikaları ve makro verilerin yanında artan politik riskin
ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ait yorum
değerlendirmeleri piyasalar üzerinde etkili olacaktır.
Finansal Piyasalarda Yaşanan
Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri
Genel Değerlendirme: Yurtiçi piyasalardaki negatif algı Ocak ayında da
devam etti. Özellikle liradaki değer kaybı BIST-100’de satışlara, faiz
tarafında ise yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Altın ve Eurobond
cinsi fonlarımız Ocak ayında en iyi performans gösteren fonlarımız
oldu. Yine Likit ve Kamu borçlanma araçları fonlarımız ayı pozitif getiri
ile kapattı. Standart ve Katkı fonu hafif eksi yönlü yatay bir performans
sergilerken esnek ve hisse senetleri fonlarımız ise piyasalarda yaşanan
volatilitenin sürmesi nedeniyle ayı değer kayıpları ile sonlandırdı.
Emeklilik fonu yatırımcılarının bu dalgalı dönemde; emekliliklerine
kalan süreyi ve yatırım alışkanlıklarını da değerlendirerek fon
dağılımlarını gözden geçirmelerini ve risk toleranslarına göre fon
karmalarını seçmelerini öneriyoruz. Karar alma sürecinizde internet
sitemizde yer alan risk getiri profil anketini doldurarak birikimlerinize
yön verebilirsiniz.
Borsa: 2013 yılını 67.802 puandan kapatan BİST-100 endeksi Ocak
ayının ilk yarısında gerek yurt içindeki siyasi belirsizliklerin gerekse
FED’in para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle gerileme eğilimi
sergiledi. Endeks Ocak ayında %8,8 düşüşle 61.858 puan seviyesine
geriledi.
ABD Merkez Bankası (FED) 2013 Aralık ayında başladığı tahvil alımı
azaltımına Ocak ayı toplantısında da devam etti ve tahvil alım
programını 75 milyar USD’den 65 milyar USD’ye düşürdü.
BNP PARIBAS CARDIF
Hisse senedi piyasasında fiyatlamaların oldukça cazip olmasına karşın
belirsizliklerin devam ediyor olması nedeniyle yerel seçimlere kadar
volatilitenin etkisini azaltarak da olsa devam edebileceğini öngörmekte olup ve trend sayılabilecek bir yükseliş potansiyelinin sınırlı
olduğunu düşünüyoruz. Orta vadede ise yerel seçimlerin sonucunda
ortaya çıkabilecek farklı tablolar ve sonrasında genel seçimlerin öne
çekilmesi gibi henüz fiyatların içinde olmayan bir gelişmenin ortaya
çıkması halinde ise belirsizliğin artabileceğini göz ardı etmemek
gerek.
Faiz: TCMB Salı günü yayımladığı 2014 yılının ilk Enflasyon
Raporu’nda, yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini orta noktası %6,6
olmak üzere revize etti. Ekim ayındaki Enflasyon Raporu’nda orta
noktası %5,3 olan 2014 yılı enflasyon tahmininin 1,3 puan yukarı
yönlü revize edilmesinde, TL’nin son dönemde değer kaybı,vergi
artışları ve gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.
TCMB’nin Ocak ayı olağan PPK toplantısında politika faizlerini sabit
tutarak, ek parasal sıkılaştırma (EPS) günlerinde bankalar arası piyasa
faizini %9’da oluşmasını sağlayacağını açıklamasının ardından 10
yıllık ve 2 yıllık devlet tahvili faizleri %11 seviyelerine yükseldi.
Piyasalardaki volatilitenin yükselmesi sonucu TCMB Para Politikası
Kurulu’nun (PPK) ara toplantı yapacağını açıkladı. Bu toplantıda
TCMB, haftalık repo ihale faiz oranını %4,5’ten %10 seviyesine
yükseltirken, marjinal fonlama faizini %7,75’ten %12’ye yükseltti.
Ara toplantıda ayrıca TCMB yeniden haftalık repo ihalesini ana
fonlama aracı olarak belirledi. Söz konusu gelişmeler sonrasu
TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama faizinin, önümüzdeki dönemde
%10 düzeyinin üzerine çıkması muhtemel. Ocak MB Beklenti anketine
göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi önceki %7.4 seviyesinden %7.5’e
yükselirken, 24 aylık beklenti %6.4’ten %6.5’e yükseldi. Enflasyon
beklentilerindeki bozulma MB’nın parasal sıkılaştırmaya önümüzdeki
aylarda da devam edeceğine işaret etmekte.
Değişen dünyanın sigortası
bnpparibascardif.com.tr/444 43 23
Finansal Piyasalarda Yaşanan
Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri
OCAK AYI PİYASA VE EKONOMİK VERİLERİ
Söz konusu beklentilerden dolayı faizde kısa vadede gerileme potansiyelinin sınırlı olduğunu düşünüyor yukarı tarafta ise kısa vade için
%12-12,5 seviyesinin önemli bir eşik olabileceğini tahmin ediyoruz.
Döviz: Gelişmekte olan ülkeler ile ilgili risk algısının artması ve yurtiçi
belirsizlikler sonrası döviz piyasası Ocak ayında oldukça hareketliydi.
TCMB’nin ay içinde yapmış olduğu toplantıda aldığı önlemlerin piyasalar
tarafından yetersiz bulunması sonrası USD/TL 2.34 seviyelerini test etti.
Bunun hemen sonrasında TCMB’nin ara toplantı yaparak faizleri arttırması
sonrasıUSD/TL 2,16 seviyelerine kadar geriledi. Ancak, GOÜ
piyasalarındaki artan volatiliteyle USD/TL tekrar 2,30 seviyelerine
yükseldi.
Ay sonundaki FED toplantısında tahvil alım programında 10 milyar USD’lik
bir indirime gidilmesi uluslararası piyasalarda Dolar’ı desteklerken
Brezilya ve Türkiye’de faizlerin cazip seviyelerde olması USD’nin aşırı
değer kazanmasını engelledi. Her ne kadar TL’nin değer kaybı durdurulmuş
olsa da piyasaların siyasi haberlere duyarlılığının devam edeceğini
bekliyoruz.
Makroekonomik tarafta ise Ocak- Kasım 2013 dönemine bakıldığında cari
açığın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28,3 artışla 56 milyar
USD’ye ulaştı. 2013 yılında Türkiye’nin ihracatı yıllık bazda %0,4 düşüş
kaydederek 152 milyar USD olurken, ithalatı %6,4 oranında artarak 252
milyar USD’ye yükseldi. Bu dönemde, dış ticaret açığı da %19 genişleyerek
100 milyar USD oldu. TL’deki değer kaybının Türkiye’nin 2014 yılı
ihracatına destek olması muhtemel görünmektedir.
TCMB’nin faiz artışı kurlar üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek kadar
güçlü olmakla birlikte cari açık ve özel sektör borçluluğu ve kredi derecelendirme kuruluşlarının riskleri önplana çıkaran değerlendirmeleri
nedeniyle kurlar üzerindeki önemli bir değer düşüşü beklemiyoruz.
Altın: 2013 yılında son yılların en büyük düşüşünü yaşayan altın fiyatları
Ocak ayı tepki alışlarının etkisi ile yukarı yönlü bir seyir izledi. Altın fiyatı,
31 Ocak itibarıyla 1.244 USD/ons düzeyinde gerçekleşti,altın aya 1205 USD
seviyesinde başlamıştı. FED tahvil azaltımına ilişkin takvimin net
olmamasından ve Çin,Hindistan gibi yüksek altın talebi potansiyeline sahip
ülkelerdeki büyümeye dair bazı belirsizliklerden dolayı altında volatilitenin sürmesini bekliyoruz.
Enflasyon
Ocak 14
Yi- ÜFE
3,32%
10,72%
TÜFE
1,72%
7,48%
Devalüasyon
Ocak 14
Son 12 Ay
Son 12 Ay
Sepet ( 1 $ + 1 Euro)
5,48%
28,85%
Dolar
6,53%
28,95%
EUR
4,71%
28,78%
Döviz Kuru
Ocak 14
Aralık 13
USD / TRL
2,2771
2,1375
EUR / TRL
3,0828
2,9441
EUR / USD
1,3538
1,3774
Ocak 14
Aralık 13
Faiz Oranları Haftalık
10,00%
4,50%
Tahvil ve Bono Faizleri
(31/01/14)
Vade
Yıllık
TCMB Kısa Vadeli
Devlet Tahvili (614 gün)
07.10.2015
11,05%
Devlet Tahvili (467 gün)
13.05.2015
11,05%
Devlet Tahvili (341 gün)
07.01.2015
11,18%
BIST - 100
Ocak 14
Aralık 13
Endeks
61,858
67,802
Getiri
-8,77%
Altın
Ocak 14
Aralık 13
91,07
81,54
Endeks
11,68%
Getiri
2013-Q3
Büyüme
GSMH (TL) Milyar TL
2012
414
GSMH (USD) Milyar USD
GSMH Artışı %
Dış Ticaret (Milyar USD)
1416
211,3
786
4,4%
2,2%
Aralık 13
Aralık 12
İhracat
13,220
12,605
İthalat
23,137
19,828
Dış Ticaret Dengesi
-9,917
-7,223
Kasım 13 (Son 12 ay)
-60,8
Cari Denge (Milyar USD)
YATIRIM ARAÇLARI OCAK AYI GETİRİLERİ
TRT071015T12
(Gösterge Tahvili)
%20,00
%15,00
BIST 100
%10,00
%5,00
%0,00
%-5,00
%-10,00
%-15,00
6,53%
5,48%
Döviz Sepeti
0,49%
12,00%
-1,26
-8,77
%-12,00
O/N Repo
Altın
*Döviz Sepeti
1 USD + 1 EUR
%-20,00
%-11,00
Dolar
-11,28%
-12,83%
BNP PARIBAS CARDIF
Değişen dünyanın sigortası
bnpparibascardif.com.tr/444 43 23
EMEKLİLİK PLAN VE FON PERFORMANSLARI
BNP Paribas Cardif
Emeklilik Fon Karmaları
Risk
Seviyesi
Fon Dağılımı
31.12.2013
31.01.2014
31.01.2014
Son 1 Ay Getiri
Halka arzdan beri
31.12.2003
31.01.2014
Korumacı
Düşük Risk
BPG %55; BNS %40; BPE %5
-0,11%
0,01%
-
Dengeli
Orta Risk
BPG %50; BPE %30; BNB %20
-1,17%
-1,58%
-
Girişimci
Orta-Yüksek Risk
BPG %50; BNB %40; BPH %10
0,02%
0,02%
-
Atılgan
Yüksek Risk
BPG %40; BNB %30; BPH %30
-2,70%
-3,31%
-
31.12.2013
31.01.2014
31.12.2012
31.01.2014
31.12.2003
31.01.2014
BNP Paribas Cardif
Emeklilik Planları
Risk
Seviyesi
Plan İçindeki Fon
Dağılımı
Son 1 Ay Getiri
2014 Başı Getiri
2004 başı Getiri
Koruma Planı
Düşük Risk
BPL %20; BPG %80
0,13%
0,13%
214,45%
Kur Planı
Düşük Risk
BPU %30; BPK %70
5,62%
5,62%
140,37%
Kalkınma Planı (1.Seçenek)
Düşük Risk
BPU %30; BPG %70
1,78%
1,78%
192,19%
Kalkınma Planı (2.Seçenek)
Orta Risk
BPU %30; BPG %55; BPH %15
0,94%
0,94%
195,01%
Girişimci Planı (1.Seçenek)
Orta Risk
BPL %10; BPH %20; BPG %70
-1,05%
-1,05%
220,54%
Uzman Planı (1.Seçenek)
Orta Risk
BPE %30; BPG %70
-0,48%
-0,48%
207,30%
Uzman Planı (2.Seçenek)
Yüksek Risk
BPG %30; BPE %70
-1,14%
-1,14%
191,57%
Kalkınma Planı (3.Seçenek)
Yüksek Risk
BPU %30; BPG %30; BPH %40
-0,47%
-0,47%
199,72%
Girişimci Planı (2.Seçenek)
Yüksek Risk
BPH %50; BPG %50
-2,78%
-2,78%
228,52%
Plan İçindeki Fon
Dağılımı
31.12.2013
31.01.2014
31.12.2012
31.01.2014
31.12.2012
31.01.2014
Renkli Emeklilik Planı
Risk
Seviyesi
Son 1 Ay Getiri
2013 Başı Getiri
2012 Başı
Sarı Dağılım
Düşük Risk
BPL %10 ; BPG %90
0,08%
0,08%
-0,85%
Yeşil Dağılım
Düşük Risk
BPU %50; BPK %50
5,69%
5,69%
13,44%
Turuncu Dağılım
Düşük Risk
BPK %30 ; BPG %70
1,78%
1,78%
2,34%
Turuncu Dağılım (1)
Orta Risk
BPK %30 ; BPG %60 BPH %10
1,11%
1,11%
2,56%
Turuncu Dağılım (2)
Orta Risk
BPK %20 ; BPG %60 BPH %20
0,00%
0,00%
-0,08%
Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-1)
Yüksek Risk
BPK %30 ; BPG %40 BPH %30
-0,02%
-0,02%
0,67%
Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-2)
Yüksek Risk
BPK %20 ; BPG %40 BPH %40
-1,13%
-1,13%
-1,96%
Mavi Dağılım
Orta Risk
BPE %30 ; BPG %70
-0,48%
-0,48%
-1,39%
Mavi Dağılım (2)
Yüksek Risk
BPG %30 ; BPE %70
-1,14%
-1,14%
-1,13%
Kırmızı Dağılım (1)
Orta Risk
BPH %20 ; BPG %80
-1,10%
-1,10%
-3,47%
Kırmızı Dağılım (2)
Yüksek Risk
BPH %40 ; BPG %60
-2,78%
-2,78%
-6,30%
BPE
BPH
BPK
BPG
BPU
BPL
BNB
BNS
BNA
BNK
BNY
BPF
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD Emeklilik Yatırım Fonu
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
YENİ
YENİ
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
YENİ
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
YENİ
Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Fon
YENİ
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu
BNP PARIBAS CARDIF
Değişen dünyanın sigortası
bnpparibascardif.com.tr/444 43 23
BES FONLARI VE
GETİRİLERİ
BPG -
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
T. Bono
Diğer
T. Repo
BPE -
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
T. Bono
Diğer
T. Repo
Amaçlı Hisse Senedi
BPH - Büyüme
Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse
T. Repo
Hisse
4%
15%
7%
3%
6%
39%
26%
11%
32%
93%
81%
33%
94%
34%
Getiriler
Getiriler
Getiriler
Ocak 2014
Ocak 2014
Ocak 2014
-1,65%
-5,59%
2013 yılı Başından İtibaren
2013 yılı Başından İtibaren
0,02%
2013 yılı Başından İtibaren
-1,65%
0,02%
2004 yılı Başından İtibaren
2004 yılı Başından İtibaren
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
T. Bono
2004 yılı Başından İtibaren
179,77%
219,10%
BNS -
-5,59%
BNB Hisse
237,93%
BNA -
Büyüme Amaçlı Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
T. Bono
T. Repo
Diğer
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Altın
5%
100%
30%
13%
29%
52%
100%
Getiriler
Getiriler
Getiriler
Ocak 2014
Ocak 2014
Ocak 2014
-3,43%
10,01%
-0,11%
Halka Arzdan Beri
Halka Arzdan Beri
Halka Arzdan Beri
0,21%
-5,47%
4,46%
BNP PARIBAS CARDIF
Değişen dünyanın sigortası
bnpparibascardif.com.tr/444 43 23
BES FONLARI VE
GETİRİLERİ
BNK -
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
T. Bono
Özel Tahvil
Bono
Hisse
BPF Diğer
6%
2%
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı
Kamu Borçlanma Araçları Fonu
T. Bono
T. Repo
Özel Tahvil
Bono
BNY -
Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı
Esnek Fon
T. Bono
T. Repo
Hisse
3%
19%
61%
32%
92%
78%
Getiriler
Getiriler
Getiriler
Ocak 2014
Ocak 2014
Ocak 2014
-0,28%
Halka Arzdan Beri *
-0,04%
-4,13%
2013 Yılı Başından İtibaren
-3,97%
Halka Arzdan Beri
-0,04%
-7,70%
2004 Yılı Başından İtibaren
66,69%
BPU -
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma
Araçları USD Emeklilik Yatırım Fonu
T. Repo
BPK -
Eurobond
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma
Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu
Eurobond
9%
T. Repo
BPL -
Para Piyasası Likit Kamu
Emeklilik Yatırım Fonu
Diğer
T. Repo
T. Bono
12%
25%
9%
57%
91%
18%
88%
90%
Getiriler
Getiriler
Getiriler
Ocak 2014
Ocak 2014
Ocak 2014
5,87%
5,51%
0,56%
2013 Yılı Başından İtibaren
2013 Yılı Başından İtibaren
2013 yılı Başından İtibaren
5,87%
5,51%
0,56%
2004 Yılı Başından İtibaren
2004 Yılı Başından İtibaren
2004 yılı Başından İtibaren
129,39%
145,07%
195,85%
*Katkı Fon (BNK) için 02.05.13 *Standart (BNS) ve Altın (BNA)için 30.04.13
*Büyüme Amaçlı Esnek (BNB) 26.06.13 *Grup Büyüme Amaçlı Esnek (BNY) 03.07.13
BNP PARIBAS CARDIF
Değişen dünyanın sigortası
bnpparibascardif.com.tr/444 43 23
B
BNP Paribas Cardif Emeklilik'e
gelin %25 Devlet Katkısı
avantajından yararlanın
25
125
Burada yer alan bilgiler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş tarafından katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiş olup
sadece gönderinin muhattabının kullanımı içindir. Bu elektronik postanın içeriği açıklanamaz, kopyalanamaz, dağıtalamaz ve
kullanılamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada
yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültende yer alan
bilgiler, halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde
kullanılmasından doğabilecek zararlardan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş hiçbir şekilde sorumlu değildir.
BNP PARIBAS CARDIF
Değişen dünyanın sigortası
bnpparibascardif.com.tr/444 43 23
Download

Şubat - BNP Paribas Cardif Emeklilik