YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ
ARDEX A 35
Hızlı Şap Çimentosu
ARDURAPID Efektli
Hızlı kürlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir
3 saat sonra üzerinde yürüyebilme
1 gün sonra üzerine her türlü kaplama yapma imkanı sağlar
Gerekli mukavemetine 1 gün içersinde erişir
Optimum uygulama özelliklerine sahiptir: 60 dakika çalışma süresi
Uzun karışım ve taşıma süresine rağmen sabit kıvam
Kolay yayılma ve uygulama
Uzun perdah süresi
ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1 Tuzla / İstanbul
Telefon : (216) 394 01 14
Faks : (216) 394 03 77
[email protected]
www.ardex.com.tr
ARDEX A 35
Hızlı Şap Çimentosu
Kaplama Uygulamaları
Kullanım Alanları
İç mekanlarda kullanılır.
Bozuk, yalıtım yapılmış, yerden ısıtmalı
veya yüzer döşeme şapı olarak uygulanabilir.
zeminlerde
Yerden Isıtmalı Zeminlerde Uygulama
Yerden ısıtmalı sistemlerde ARDEX A 35, 2 haftalara kadar
varabilen şapın kuruma için bekleme süresini ciddi şekilde
kısalmaktadır. ARDEX A 35 şapının nemi 1 gün içersinde kaplamaya hazır hale gelecek şekildeki değerlere düşmektedir.
Uygulamadan 3 gün sonra ısıtma yapmaya başlanabilir. 3
gün için ısıtma sıcaklığı 25 derece olmalıdır. Daha sonra max.
sıcaklığa ayarlanıp bu şekilde 4 gün beklenmelidir. Şapın üzerine yapılacak kaplama esnasındaki yüzey sıcaklığı 15 derecenin
altına düşmemelidir.
Uygulama
Ürünün hazırlanması için elektrikli bir karıştırıcı ya da makineli
pompa kullanılır.
Karışım oranı 100 lt için :
25 kg ARDEX A 35 = 1 torba
100-125 kg 0-8 mm kum = 15-19 kürek
6-11 lt su =su oranı kum yüzey nemine göre değişebilir
Karışım oranı 220 lt için :
50 kg ARDEX A 35 = 2 torba
200- 250 kg 0-8 mm kum = 30-38 kürek
12-22 lt su =su oranı kum yüzey nemine göre değişebilir
Karışım hazırlarken karışım yapılacak kap ya da makinenin
haznesinin tam olarak dolmaması ve sadece üretici markanın
seviye limitlerine dikkat edilmeli aksi takdirde karışım oranları
istenilen şekilde olmayabilir. Karışıma akışkanlaştırıcı vb.
ilave katkı malzemesi veya farklı bir çimento konmamalıdır.
ARDEX A 35’in uygulama süresi yaklaşık 1 saattir, karıştırma,
taşıma, yayma, mastarlama ve perdahlama arka arkaya
yapılmalıdır. Bu süre zarfına uygulama yapılacak alanlar iyi
tespit edilmeli ve ona göre malzeme hazırlanmalıdır. Yüksek
sıcaklıklar uygulama süresini düşürür. Düşük sıcaklıklar ise
arttırmaktadır. Şapların bitiş ve başlangıç noktaları ya da kısmi
bölgeler çivi vb. bağlantı elemanları ile birbirine bağlanmalıdır.
Zeminin ve mekanın durumuna göre normal şartlarda yapılması
gereken derz veya diletasyonlar mutlaka yapılmalıdır.
Uygulama eski şapın üzerine yapılacak ise, ARDEX P 51 ya da
ARDEX E 100 ile astarlanmalı ya da ARDEX A35 0-4 mm kum
ile 1:1 oranında karıştırılarak su ve ARDEX E 100 ilavesi ile aderans köprüsü oluşturmak amacıyla çimento şerbeti kıvamında
zeminin üzerine uygulanır. Uygulanacak şap harcı uygulanan
çimento şerbeti kurumadan üzerine taze haldeyken uygulanır.
5°C’nin altında çalışılmamalıdır. Çelişkili durumlarda örnek
uygulama yapılmalıdır.
ARDEX A 35 , ARDEX K 55 hızlı dolgu harcı ile kaplandığında
3 saat sonra her türlü kaplama malzemesine hazır hale
gelmektedir. ARDEX A 35 çimento şapı 1 gün sonra tamamen kullanıma hazır hale gelmektedir. Gerektiği takdirde perdah ve düzeltme işlemlerinden sonra her türlü
kaplama malzemesine uygundur. Şapın 1 gün sonra
kaplamaya hazır hale geldiğini kontrol etmek için nem oranını
ölçmek amacıyla CM ölçüm aleti kullanılabilir. CM ölçüm aletindeki
manometre basıncı yaklaşık 10-15 dk sonra okunmalıdır. Zeminin
kaplamaya hazır hale gelmesinin kriterleri aşağıdaki şekildedir:
ARDEX A35 Zemin Kaplaması
≤ 2,0 %
İnce harçlı doğaltaş ve seramik kaplamaları
≤ 2,0 %
ayırıcı katman üzerine doğaltaş ve seramik
kaplamaları
kalın harçlı doğaltaş ve seramik kaplamalar
≤ 3,0 %
≤ 3,0 %
≤ 2,5 %
≤ 2,0 %
≤ 2,0 %
difüzyona açık kaplamalar, halı vb. tekstil kaplamalar
difüzyona kapalı kaplamalar
PVC, lastik ve linolyum vb. elastik zemin kaplamalar
Parke
Uygulama Kalınlığı
Yalıtım üzerine yapılan şaplar min. 35 mm
Ayırıcı katmanlar üzerine yapılan şaplar min. 35 mm
Beton veya eski şap üzerine yapılan şaplar min. 10 mm
kalınlığında olmalıdır.
Uygulama kalınlıkları yalıtım kalınlığına üzerine gelecek kaplama özelliklerine ve yüke göre değişiklik arz edebilir.
1,5 kN/m2 yayılı yükler için geçerlidir.
Dikkat Edilecek Hususlar
Ürün çimento içerdiğinden alkali reaksiyonu gösterir. Göz ve
tenle temas etmesinden kaçınılmalıdır. Temas etmesi halinde
bol suyla yıkanmalı veya doktora gösterilmelidir.
ARDEX A 35
Hızlı Şap Çimentosu
ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler
Karışım oranı
: 1:4
25kg ARDEX A 35
100kg 0-8mm kum
6-11lt su
(su oranı kum yüzey nemine göre değişebilir)
1:5
25kg ARDEX A 35
125kg 0-8mm kum
6-11lt su
(su oranı kum yüzey nemine göre değişebilir)
Taze harç yoğunluğu : 2,0 kg/lt
Sarfiyat
: 1:4 Yaklaşık 3,7kg toz / m² - cm
1:5 Yaklaşık 3,1kg toz / m² - cm
Çalışma / Uygulama
süresi : Yaklaşık 60 dakika
Üzerinde yürüyebilme : Yaklaşık 3 saat
Basınç Dayanımı
Eğilme Dayanımı
Yerden ısıtmaya
uygunluk : 1 : 4 karışım oranına göre
1 gün sonra
25N/mm²
3 gün sonra
35N/mm²
28 gün sonra 45N/mm²
1 : 5 karışım oranıa göre
1 gün sonra
20N/mm²
3 gün sonra
30N/mm²
28 gün sonra 35N/mm²
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmerstraße 40
A-3382 Loosdorf
Avusturya
13
52017
EN 13813:2002
ARDEX A 35
Çimento Esaslı Şap
EN 13813:CT-C35-F6
Basınç dayanımı
≥ 35 N/mm²
Eğilme dayanımı
≥ 6 N/mm²
Böhme aşınma direnci
NPD
Bağ dayanımı
NPD
pH değeri
NPD
Yangın yepki sınıfı
A1fl
: 1 : 4 karışım oranına göre
1 gün sonra
5N/mm²
3 gün sonra
6N/mm²
28 gün sonra 7N/mm²
1 : 5 karışım oranıa göre
1 gün sonra
4N/mm²
3 gün sonra
5N/mm²
28 gün sonra 6N/mm²
: Evet
Ambalaj
25 kg’lık kraft torba
Raf ömrü
Kuru ve kapalı ortamlarda, don ve buzlanmaya karşı korumalı
şartlarda, orjinal açılmamış ambalajında yaklaşık 9 aydır.
Bu dökümanda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere
dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik
gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda
vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar
ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited
Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu döküman revizyona uğradığında eski
basımları geçersiz olur.
ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1 Tuzla / İstanbul
Telefon : (216) 394 01 14
Faks : (216) 394 03 77
[email protected]
www.ardex.com.tr
Yayın Tarihi:10.09.2014
YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ
Download

Teknik Föy