Arkanızda İz Bırakmayın!
• Command TM çift taraflı bant kuvvetli yapışır.
• İstenildiğinde iz bırakmadan ve yüzeye zarar vermeden çıkarılır.
• Askılar yedek bantlar ile tekrar tekrar kullanılabilir.
CommandTM Mini Boy Askı
Nas›l uygulanaca¤› ile ilgili olarak aşa¤›da yer alan yap›şt›rma / ç›kartma talimatlar›na uyun.
Askıyı yapıştırmak için
1. Yüzeyi temizlerken
izopropil alkol
kullanabilirsiniz.
Ev temizlik malzemeleri
kullanmayınız.
2. Çift taraflı yapışkan bandı
uygulayın.Yapışkan bant
üzerindeki kırmızı yazılı
kağıdı çıkarın. Köşeli kısım
askının üst bölgesine
gelecek şekilde yapıştırın
ve sıkıca bastırın.
Askıyı çıkartmak için:
3. Çift taraflı yapışkan
bandın üzerindeki siyah
yazılı kağıdı çıkararak,
çerçeve askısını istediğiniz
bölgeye 30 saniye sıkıca
bastırarak yapıştırın.
4. Askıdan en iyi sonucu
elde edebilmek için 1 saat
bekleyin.
Dikkat!
Hassas yüzeylerde ve narin duvar kağıtlarında
kullanmayınız. Bazı vinil duvar kağıtları üzerine
yapıştırma problem yaşanabilir.
Çift taraflı yapışkan bandı açılı olarak çekmeyiniz.
Bant kopabilir veya yapıştırdığınız yüzeye zarar
verebilir.
Not: 10 C’nin altındaki ısılarda uygulamayınız.
40 C’nin üstündeki ısılarda yapışkan esneyerek
güç kaybedebilir.
1. Bandın çıkartma dilini
tutun. Askının alt
kısmının elinize
çarpmaması için
askıyı yukarıdaki gibi
tutun. Askıyı duvara
bastırmayın.
Her bir askı 225 g taşır
2. Çıkartma dilini
YAVAŞÇA duvardan
aşağıya doğru PARALEL
bir şekilde bant duvardan
tamamen ayrılana kadar
çekiniz.
İthalatçı Firma:
3M San. ve Tic. A.Ş.
Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. Akel İş Merkezi,
No:6, A Blok 34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul - Türkiye
Tel: (0216) 538 07 77 Faks:(0216) 538 07 99
www.3M.com.tr
www.command.com.tr
ABD’de üretilmiştir.
Hayatınızı kolaylaştıracak diğer Command ürünleri raflarda sizi bekliyor.
Download

17006 arka