Hoş Geldiniz
Okul Öncesi Eğitim
Ve Aile
Bu Dönemde Kişilik
Özellikleri
• Ben merkezci düşünce sistemine sahiptir.
• Dünyanın merkezinde kendilerini görürler.
Anne, baba, kardeş, dayı, teyze, v.b
kendilerine hizmet eden hizmetkarlar
zannederler.
• Bu duygunun yavaş yavaş yerini paylaşma
duygusu almalıdır.
• Başkalarının da en az kendileri kadar önemli
olduğunun bilincine varmaya başlarlar.
•
Aksi halde .!!!!!!! Yetişkinlikte …
Çocukta Gelişim
Dönemleri
• Zihinsel Gelişimi
•
•
•
•
•
•
Hafıza kuvvetlidir,
Somut düşünce hakimdir,
İleriye yönelik plan yapamazlar
Zaman ayarlayamazlar,
Gözlemler sonucu yargılara varırlar,
Olayları objektif olarak eleştiremezler, his ve
duyguların etkisinde kalırlar
Çocukta Gelişim
Dönemleri
• Dil Gelişimi
• Dil zenginleşir,
• Kelime hazineleri genişler, (Dil-Düşünce ilişkisi)
• Toptan görüş hakimdir, yabancı dil öğrenmeye
hazırdırlar.
Çocukta Gelişim
Dönemleri
• Duygusal Gelişimi
• En Önemli Duygusal İhtiyaçları “Sevilmek”, İlgi
odağı olmak isterler,
• Başarılı olma duygusu hakimdir,
• Duygularda çabuk değişmeler olur.
Çocukta Gelişim
Dönemleri
• İlgiler
• Temsil oyunları ve taklitlere önem verirler ,
• Kızlar büyükler gibi giyinmeye, evcilik oynamaya
önem verirken
•
Erkekler şoförlük, askerlik, pilotluk gibi oyunlara
önem verirler
Çocukta Gelişim
Dönemleri
• Moral – Ahlak Gelişimi
• İyilik, kötülük kavramalarında yetişkinlerden
esinlenirler.
• Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine
önem verirler,
• Kusurlarının görülmesi onlar endişelendirir.
Okul Öncesi
Eğitim Gerekli mi?
Altın çağ…..
• 0-6 yaş dönemi kişiliğin temellerinin
atıldığı bir dönemdir. (Kişiliğin %70’i)
• 0-3 yaştan sonra çocuk anneden uzaklaşma
ihtiyacı hisseder.
• Çocuk “her şey olmaya müsait”
•
Yoksa “Hiçbir şeyden anlamayan…?” mı?
• İlkokula başladığında beklentilerimiz birden yükseliyor…
Çoklu Zeka Kuramı
• “Zeka gelişimi”ne ayak uydurabilmek…
• Küçük yaşta çocukları “Elektronik
bakıcı” ya emanet etme yerine ,
Tüm potansiyelini, ilgi ve yeteneklerini
açığa çıkartabilecek ortamı
hazırlamalıyız..
Öğrenme Faaliyetinin En
Yüksek Olduğu Dönem...
• Çocuğa erken yaşlarda sağlanacak
deneyimler...
• Kazandırılacak temel bilgi, beceri ve
alışkanlıklar...
• Daha sonraki öğrenim yaşantısını
etkileyecek güçtedir.
• ARAŞTIRMALARA GÖRE:
Daha uzun öğrenim yaşantısı..!
Niçin Okul Öncesi
Eğitim?
• İşbirliği yapmayı,
• Birlikte iş yapmayı,paylaşmayı,
• Arkadaşlarının fikirlerine saygı
göstermeyi,
• Sıra beklemeyi, fedakarlığı,
• El becerilerini v.b OKUL ÖNCESİ
eğitim ile grup içersinde öğrenir...
Okul Öncesi Eğitim Çocuğa
Neler Kazandırır?
• -Bağımsızlık duygusunu ,
- Paylaşma ihtiyacını karşılar.
- Çocuklarla ve yetişkinlerle olumlu sosyal
ilişkiler kurmasını sağlar.
• - Dil gelişimini destekler
- Problem çözme becerisini geliştirir.
- Olumlu benlik kavramını kazandırır.
- Toplumsal görgü kurallarının aktarılmasını
sağlar.
- Yaratıcı düşünce ve girişimciliği geliştirir.
- İşbirliğini destekler.
Okul Öncesi Dönemde
Oyun ...
• Grup oyunları, çocuğun en doğal ve
en etkili öğrenme ortamıdır.
• Paylaşmayı, sorumluluk almayı,
• Kendi haklarını korumayı,
• Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı
göstermeyi,
• Kazanıp kaybetmeyi,
• Lider olmayı, yarışmayı ve dayanışmayı,
Çocuk Ruh Sağlığı
Ve Aile
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Aile Modelleri
• KORUYUCU AİLE
• Bencil, Kendisine sürekli hizmet edilmesini isteyen,
Kendine güveni zayıf olan, Hatalarında başkalarını sorumlu
tutan bir kimse olur
•OTORİTER AİLE
A- Sinirli, Saldırgan Yardımlaşma duygusundan
yoksun, Suçunu kabul etmeyen, otoriteye başkaldıran
itaati zayıf kişiler,
B-Duygusal İçine kapalı kolayca ağlayan,Kendine güveni
olmayan,utangaç ve sıkılgan kişiler olurlar
•DEMOKRATİK AİLE
•Kolay sosyalleşen, İşbirliğine hazır Kendine
güvenen, sorumluluk sahibi kişiler olurlar
Çocuk Ruh Sağlığı Ve
Aile
• Bu dönemde kazanması gereken en
önemli üç şey;
temel güven duygusu,kabullenilme ve
sevilmedir.
• Bunun için huzurlu bir aile ortamı,
• Tutarlı bir eğitim ,iyi bir
iletişim,anlayış , hoşgörü ve SEVGİ
Aile Ve Okul İşbirliği
• Eğitim; Çocuğun öğrendikleri ile
davranışlarında meydana gelen
değişiklikler sürecidir.
• Aile ile okulda verilen eğitim tutarlı
olmalı.
• Çocuk okulda edindiği davranışları evde
sürdürebilmeli,uygulayabilmeli.
Aile Okul İşbirliği
• Eğitim sürecine bilinçli ve aktif katılım
olmalı,
• Çocuk anne-babayı okulda görünce mutlu
olur.
• Çocuğunuzun öğretmeniyle görüşmek
için bir çağrı ya da sorun çıkmasını
beklemeyin.
• Velisi okula gelmeyen bir çocuğun
hissedeceği duygu;
“Kenara atılma duygusu” dur.
Faaliyetlerimizden
Bazıları…
•
•
•
•
Beden eğitimi,
Bilgisayar,
Müzik,
Folklor,
OKULA
BAŞLAMA
Yeni bir ortam…
• Koruyucu ,
• hoşgörülü
• Kuralsız
•
•
•
•
aile ortamından,
Kurallar,
sıra bekleme,
paylaşmanın olduğu bir dünya…
OKUL
KORKUSU
TANIM
• Çocuklarda, okulda oluşan yoğun
sıkıntı ve huzursuzluk hissi nedeniyle
okula gitmek istememe ve okulda
yalnız kalamama durumuna okul fobisi
(okul korkusu) denir.
Okul Fobisi
(Anneden Ayrılma Korkusu)
• Başlangıçtaki tepki genelde okula karşı olmayıp,
anne-babadan ayrılmak istememedir.
• Anneden ayrılarak bağımsız yaşamaya karşı
korku…
• Anne ya da kendisine kötü bir şey olacağı
düşüncesi,
• Aileye bağımlı, güven duygusu
gelişmemiş olması, en önemli
nedenlerden…
Sebeplerinden Bazıları..
• Okul-öğretmen ceza olarak
gösterme,
• Çocuğu okul ve öğretmenle
korkutmak...
• Evde küçük kardeş olması,
• Kurallı yaşama uyum sağlayamama,
• Ailevi problemler
Sebeplerinden Bazıları..
•
•
•
•
WC kullanma alışkanlıkları,
Başaramama endişesi,
Yeni deneyimlerle baş etme kaygısı,
Okula başlamaya ilişkin kaygılarınız…
• Sağlık problemleri…
Okul Korkusunun
Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•
Heves ve enerji kaybı.
Alıngan ve sinirli olma.
İştahsızlık.
Uykuda huzursuzluk ve düzensizlik,
Ortada bir neden yokken gözyaşlarına
boğulma.
Baş ve karın ağrısı,mide bulantısı ,
Okul etkinliklerine karşı çekingenlik...
NE
YAPMALIYIZ?
• “Naz, numara yapıyorsun”!!!!!!
• Aşağılamayın…
• Alay etmeyin…
• Göz yaşları ile alay etmeyin,
• İleriye dönük
genellemeler
yapmayın
İlk gün…1
•
•
•
•
•
Asla sinirlenmeyin,
Sabırlı olun.
Öncelikle onu anlamaya çalışalım…
Ona okulun amacını açıklayalım.
Ona gününüzün nasıl geçeceğini
anlatın.
İlk gün…2
• İlk gün mümkünse anne-baba eşlik etmeli,
• Vazgeçemediği eşyaları da getirebilirsiniz.
• (emzik, biberon, oyuncak ayı vs)
• Öğretmene teslim edin ve güvenin.
Diğer günlerde…
• Okul hazırlıkları eğlenceli hale
getirilebilir,
• Vedalaşmalar kısa tutulmalı.
• Çocuk servise bağımlı olmadığı kişi
tarafından götürülmeli,
• Okul dönüşü evde, işte gününüzün nasıl
geçtiğini anlatın ve anlattırın, rahatlatın...
Taviz tavizi
getirir..!!!!!
• Okula devamının sağlanması çözümün
yarısıdır...
• Aile içinde kararlılık ve tutarlılık
olmalı
• Onu anladığımız, yardımcı olacağımız
mesajı vermeli,
Dikkat ................................
• Çocuğunuzun
ve
öğretmenin
hayatını
kolaylaştıracak
• Rahat bir giyecek giydirmeyi tercih edin.
• Düğmeli kotlardan,
• Kemerden,
• Pantolon askısından
• Bağcıklı ayakkabılardan sakının.
Öneriler
• Okul yaşamına değer verin, güzel
yönlerini anlatın
• Evde kalırsa evi eğlenceli hale
getirmeyin...
Anahtar Sözcükler
•
•
•
•
“Seninle gurur duyuyorum” ,
“sana çok güveniyorum” ,
“her şey çok iyi olacak” ,
“bundan eminim ben de senin yaşında
okula başlamıştım”
BİR ÇOCUK NEYİ
ÖĞRENİR?
•
EĞER BİR ÇOCUK KINANARAK YAŞARSA SUÇLAMAYI ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK DÜŞMANCA DAVRANIŞLAR İÇİNDE YAŞARSA KAVGA
ETMEYİ ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK ALAY EDİLEREK YAŞARSA SIKILGANLIĞI ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK UTANÇ İÇİNDE YAŞARSA SUÇLULUK DUYMAYI
ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK DÜŞMANLIKLAR İÇİNDE BÜYÜRSE SALDIRGANLIĞI
ÖĞRENİR.
BİR ÇOCUK NEYİ
ÖĞRENİR?
•
EĞER BİR ÇOCUK HOŞGÖRÜYLE YAŞARSA SABIRLI OLMAYI ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK TEŞVİK EDİLEREK YAŞARSA ÖZGÜVENİ ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK DEĞER VERİLEREK YAŞARSA SAYGI DUYMAYI
ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK EŞİTLİK ORTAMINDA YAŞARSA ADALETİ ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK GÜVEN DUYGUSU İÇİNDE YAŞARSA İNANMAYI
ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK BEĞENİLEREK YAŞARSA KENDİSİNDEN
HOŞLANMAYI ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK DOSTLUK İÇİNDE YAŞARSA DÜNYADA SEVGİ
ARAMAYI ÖĞRENİR.
•
EĞER BİR ÇOCUK SEVGİ İÇİNDE BÜYÜRSE GÜVENMEYİ ÖĞRENİR.
İlginize
Teşekkürler
Önde Başlayan,
Önde Bitirir...
Download

Okul Öncesi Eğitim ve Aile