ÇOCUKTA PSİKOLOJİK GELİŞİM DÖNEMLERİ
OYUN DÖNEMİ (3-6 YAŞLAR)
Çocuk; esnek, hızlı gelişen ve değişebilen, geniş uyum potansiyeli olan bir varlıktır. Çocuk henüz
gelişmemiştir. Ancak; çok hızla gelişme ve değişme potansiyeline sahiptir. Çocuklar sanıldığından çok
fazla algılar, sezer, kendi iç dünyasına göre değerlendirir.
Her yaşta insanın ruhsal gereksinimleri vardır;
* sevmek ve sevilmek,
* kendisi ve başkaları için değerli olmaktır.
Çocuğa Karşı Tutumlarda
2 temel öğe: sevgi ve disiplin.
OKUL ÖNCESİ DÖNEM;
Keşifleriyle soruları artar: Soru sorma dönemi
Öğrenmeye açıktırlar: Olumluluk, söz dinlerlik
Çevresini keşfetmek kendisi yönlendirmek ister: Karıştırıcılık
Oyun ve paylaşım dönemi: Arkadaşlığın önem kazanması
Her insan gibi çocuk sevgiyi de saygıyı da çevresinden görmek ister: ilgi
Hayal gücü canlıdır: Masallara, öykü ve çizgi filmlere çabası
Model alma: Anne babaya benzeme
ÇOCUKTA GÖRÜLEBİLECEK UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Çocukluk Fobileri
Korku, canlıların bilinen ve bilinmeyen ya da görünen görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri
doğal bir tepkidir. Korku günlük yaşantıyı etkisi altına almaya başlamışsa “fobi” denmektedir.
Deneyimleri az, düşünme yetenekleri sınırlı olan çocuklarda kalabalık, hırsız, polis, doktor, öcü veya
hayvan korkuları çoğunluktadır. Çocuklar için en büyük korku anne babadan ayrı kalmak, onları
kaybetmek korkusudur. Dört ile altı yaş arasında korkular çok fazladır. Korkuların fobiye dönüşmesinin
en büyük nedeni hatalı anne baba tutumlarıdır.
Hatalı Anne Baba Tutumları
Korkuyu bir disiplin aracı olarak kullanmak: “ Uslu durmazsan dilenciye veririm.”
Aşırı koruyucu ve kollayıcı olmak:“ Büyük çocuklardan uzak dur, seni döverler.”
Çocukları korkutmak: “ Beni üzersen hastalanıp ölürüm, annesiz kalırsın.” “ Bu yaptığın çok günah,
Allah taş yapar.”
Cesur olsun diye çocuğu korumamak ya da korunma yollarını öğretmemek
SALDIRGANLIK
Saldırganlık bir canlıya ya da eşyaya kasıtlı olarak zarar verme isteği olarak adlandırılabilir. Saldırganlık
tutumları; savaşlardan saldırılara, tekme tokat kavgalardan şiddetli alaycı yaklaşımlardan haksız
eleştirilere kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Kişinin kendisine yönelttiği zararlı düşünceler ya da
çocukların bilinçli olarak yaptıkları “pasif direniş” de saldırganlık tutumu olarak gösterilebilir.
Çoğunlukla engellenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Saldırgan davranış şekillerinin öğrenilmesinde
model olarak öğrenme, önemli bir yöntemdir. Saldırganlığın oluşumunda ceza mekanizması da etkilidir.
Çocuk saldırganlığını kendine yönelik ya da çevresine yönelik kullanabilir.
SALDIRGANLIĞI ÖNLEMEK VE DÜZELTMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Saldırgan davranışlara model olunmamalı.
Çocuk saldırganlaşıyor diye her isteği yapılmamalı.
Saldırgan davranışlarından dolayı dövülerek cezalandırılmamalı.
Çocuk saldırgan davranışlarına başladığı zaman, ona mantıklı bir şey anlatmaya çalışılmamalı.
Saldırgan davranışların sonuçları çocuğun anlayabileceği bir dille, sohbet şeklinde anlatılmalı.
Çocuğa gün içinde belirli sorumluluklar verilmeli, çocuk başıboş bırakılmamalıdır.
Grup etkinliklerine katılımı sağlanmalı.
Çocuğu başka çocuklarla kıyaslamamak, yarıştırmamak.
Temel ihtiyaçlarının zamanında ve duyarlılıkla karşılanmalı.
Çocukların arzu-istek-merak ve girişimciliklerine saygı duyulmalı.
YALAN SÖYLEME
Kasten inkar etmek, avantaj elde etmek ya da davranışların sonuçlarından kaçınmak amacıyla birini
kandırmak veya doğrunun bir kısmını saklamak. Küçük çocukların hepsi yalan söyler ve bunu gerçekle
düş ürünlerini birbirinden ayıramadıklarından yaparlar.
ÇOCUKLAR NEDEN YALAN SÖYLERLER?
İlgi Çekmek İçin
Övünmek İçin
Cezadan Kurtulmak İçin ve Utanmamak İçin
Kazançlı Duruma Geçmek İçin
Kurallara Karşı Geldiğini Ört Bas Etmek İçin
Sadakat İçin
Model Aldığı İçin
Kıskandığı İçin
ÇOCUKTA YALAN SÖYLEMEYİ ENGELLEME VE DÜZELTME
Doğru model olma
Ceza yerine iletişim
Çocukla ilgili beklentilerin gerçekçi olması
Baskı altına almamak
İstek, ihtiyaç ve hayallerin paylaşılması
Başka çocuklarla kıyaslamamak
Çocukla ilgili doğru gözlemeler yapılması
ÇOCUĞUNUZ YALAN SÖYLEDİĞİNDE
Cevabını Bildiğiniz Bir Soru Sormayın
Gerçeği Dinleyin
Çocuğunuzu Damgalamayın
Çocuğunuza Aşırı Koruyucu Bir Anne-Baba Olmayın
Download

ÇOCUKTA PSİKOLOJİK GELİŞİM DÖNEMLERİ OYUN DÖNEMİ (3