ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
VE EĞİTİM
Uzm. Psk. Arzu YILDIRIM
ACIBADEM TÜRK TELEKOM
ORTAOKULU
REHBERLİK SERVİSİ;
2015- İSTANBUL
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN
GÖRÜLME BİÇİMLERİ
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
(% 20-25 DEHB Ve Ö.Ö.G Birlikte Görülür)
Depresyon Ve Anksiyete Bozukluğu
2
Ayırıcı Tanı
 Okul
başarısızlığı
 Okul korkusu
 Bedensel yakınmalar
 Sosyal fobi
 Gece korkuları
 Konuşma bozuklukları
3
Tanı İçin Testler
 WISC-R
 Algı-
motor testleri
 Lateralleşme testleri (sağımı solumu bul)
 Belirti tarama testleri
 Zamanın belirlenmesi (ay, yıl)
 Saat çizimi
 Okuma yazma
4
Tedavi
 Özel
Öğrenme Güçlüğünde ilaç
kullanılmaz.
 Ö.Ö.G. ve DEHB varsa ilaç tedavisi
uygulanır.
 Ö.Ö.G ve Anksiyite ve depresyon varsa
ilaç uygulanır.
5
Tedavi Yaklaşımları
Ö.Ö.G.’nin tedavisi eğitimdir.
Bu eğitim okulda verilen eğitimden
farklıdır. Çocuk normal bir okulda
eğitimine devam ederken yanı sıra
bireysel yada grup halinde eğitime alınır.
6
 Görsel,
işitsel, dokunsal ve kinestetik
algının ayrımlaştırılması
 Bu algılara ait dikkat, bellek, yeteneklerin
artırılması
 Motor koordinasyon becerilerinin
geliştirilmesi
 Fonetik farkındalığın artırılması (sesleri
ayırt edemezler)
 Dinleme, konuşma, okuma yazma
becerilerinin geliştirilmesi
 Kavram ve düşünme süreçlerinin
gelişiminin desteklenmesi
7
Çok duyuya dayanan bir eğitimdir.
Kelimeyi görüyor
Okuyor
Seslerine ayırıyor
Yazıyor
Okuyor üzerinden parmağıyla geçiyor
Masanın üzerine yazıyor yada tahtada parmağıyla
üzerinden geçiyor yada havada yazıyor
8
Eğitim Çok Duyuya Dayalıdır
Birden fazla duyu sistemi kullanılarak
öğrenme olasılığı arttırmaya çalışılır.
Çok duyuya dayalı eğitimde zayıf algı
iyileştirilmeye, güçlü algı ise yoğun bir
biçimde kullanılmak üzere desteklenmeye
çalışılır.
9
Öğrenme Stratejilerinin Geliştirilmesi
 Ne
yaparsa kolay öğrenir?
 Zamanını nasıl kullanmalı?
 Nelere dikkat etmeli?
 Yeniden gözden geçirme becerisi
 Sınavlarda nasıl yaparsa başarılı olur?
 Aktif ve bağımsız tarzda çalışmasını
sağlamak
 Anlatmak yetmez, takibi gerekir.
10
ÖNERİLER
 Öğrenme
sitillerini keşfetmek önemlidir.
 Görsel yanı güçlü çocuğa haritalar,
kartlar, tablolar üzerinde çalışma
yaptırmak gerekir.
 İşitsel yanı güçlü çocuğa kasetle
öğretmek gerekir.
11
 Bu
çocukları başkalarıyla
kıyaslamamak, kabul etmek gerekir.
 Çok önemli ve özel olduğunu
hissettirin.
 Yeni bilgi ve beceriler geliştireceğine
inanın.
 Başarısızlıkla baş etmesine ve yılmadan
ayağa kalkmasına yardım edin.
12
 Teşvik
etmek, cesaret ve değer vermek,
destek sistemleri kurmak önemli (çarpım
tablosu güçlüğü varsa hesap makinesi izin
vermek. Yazı yazma güçlüğü varsa
bilgisayar kullanımına izin vermek)
 Öğrenme tarzı ne olursa olsun görsel ve el
faaliyetleri ile öğrendiklerini destekleyin.
13
 Yeni
bilgileri yaratıcı çalışma stratejileri ile
kuvvetlendirin (yazı ödevindense mülakat
yapması veya drama olarak ortaya koyması
daha uygundur)
 Çocuğun öğrenme tarzından öğretmenin
haberdar olması gerekir.
14
 Aynı
materyal ve çalışmanın, yeterli
başarı seviyesine ulaşıncaya kadar
tekrar tekrar yapılacağını unutmayın.
 İlerleme hızlarına sabır gösterin.
 Çocuğa bedel ödemeyi ve sorumluluk
üstlenmeyi öğretin.
 Bu çocuklarda; sessiz okuyanların
(görsel öğrenici ), sesli okuyanların (
işitsel öğrenici ) olduğu söylenir.
15
Olumsuz Özellikleri Yerine
Olumlu Özelliklerine Odaklanın
Başarılı olduğu alanları ön plana
çıkarmaya çalışın. Böylelikle kendilerine
olumlu bakış açıları geliştirmelerine
yardımcı olun
16
Tarihte pek çok ünlünün Özel
Öğrenme Güçlüğü vardır.
Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı okulla
birlikte konabilir.
17
Özel Öğrenme Güçlüğü olan bir çocuk:
1. sınıfta 60 kelime,
2. sınıfta 70 kelime,
3. sınıfta 90 kelime,
4. sınıfta 110 kelime,
5. sınıfta 120 kelime
okuyabilir.
18
ÖĞRETMEN NE YAPMALI???
Öğrenciyi tanıyın ve farklılıklarını kabul edin.
 Sınıf içinde ve dışında öğrencinin güçlü
yönlerini vurgulayın, takdir edin.
 Dikkatini çekmeye çalışın, kısa yönergeler
verin.

 Bağırmadan
ve anlaşılır bir şekilde
konuşmaya özen gösterin.
19
ÖĞRETMEN NE YAPMALI???
 Öğrenciyi
ön sıraya oturtun ve tahtada
yazılanları geçirmesine zaman tanıyın.
 Akılda tutabileceği kadar bilgi verin,
kısa tekrarlar yapın.
 Öğrencinin istediği kadar soru
sormasına izin verin.
 Grup içinde kolay başarabileceği
görevler verin.
 Eğitimine en başarılı olduğu yerden
başlayın,tam başarılı olmadan başka bir
çalışmaya geçmeyin.
20
ÖĞRETMEN NE YAPMALI???
 Okuma
çalışması yaptırırken önce
sessiz okumasına izin verin,kolay
okuma parçaları üzerinde pratik
yaptırın.
 Konuyla ilgili önemli yerlerin altını
çizmesini ve not etmesini önerin.
 Harfleri karıştırıyorsa bir kartona yazıp
buradan açıp bakması sağlanabilir.
 Yaptığı imla hatalarını kendisinin
bulmasını sağlayın.
21
ÖĞRETMEN NE YAPMALI???
 Sınavları
sözlü yada test olarak
uygulamaya özen gösterin.
 Öğrendiği konuların devamı için aile ile
işbirliğine gidilmelidir.
 Sözlük kullanarak sözcük dağarcığı
genişletilebilir.
 Matematik işlemlerinde parmak
kullanmasına izin verin.
 Matematik işlemlerinde mümkünse
zaman sınırlaması koymamaya çalışın.
22
ÖĞRETMEN NE YAPMALI???
 Ödevlerini
mutlaka kontrol edin, yaptığı
ödevler için çocuğu ödüllendirin.
 Renkli kalemler kullanmak dikkat çekici
olur ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
 Sınavlarda ek süre verilebilir. Yazısının
düzeninden çok cevapların içeriğini
dikkate alın.
23
ALGISAL VE DEVİNSEL ALANDA NELER
YAPTIRILABİLİR?
 Denge
üzerinde yürüme
 İp atlama ve ağırlık kaldırma
 Doğrudan verilen emre göre yön
değiştirme,(sağ-sola dönme)
 Vücudun kısımlarını isimlendirme
 Ses ayrımı ve taklit etkinlikleri
 Makasla kesme ve delikli tahtaya çubukları
geçirme etkinlikleri
 Vücut hareketlerini taklit etme
 Temel ritmik hareketleri geliştirme
24
GÖRSEL ALGILAMA VE AYIRMAYA
İLİŞKİN NELER YAPTIRILABİLİR?
 Noktaların
birleştirilmesi ile resim, sayı
çizimleri yapmak
 Çocuklara üç boyutlu modeller yaptırmak
 Harflerin içinden istenilen harfi buldurmak
ve kelime dizileri oluşturmak
 Şekillerle renk eşleştirmeleri yaptırmak
25
GÖRSEL ÇAĞRIŞIMLARA İLİŞKİN NELER
YAPABİLİRİZ?
 Sözcük
ve harflerin şekillerindeki benzerlik
ve farklılıkları göstermek
 Hayvan,meyve,sebze gibi şeylerin
sınıflandırılması ile ilgili oyunlar oynamak
 Daha önce gösterilen resimleri anlatmasını
istemek
 Yakantop, seksek, misket gibi görsel
devinsel oyunlar oynatmak
26
KAYNAKLAR
Bu sunum;
Prof.Dr. Ümran KORKMAZLAR,
Uzm.Dr. Betül GÜNDOĞDU,
Uzm.Dr. Özlem SÜRÜCÜ’nün,
“DEHB ve ÖÖG Derneği”nde düzenlemiş
oldukları konferanslardan yararlanılarak ve
Ümraniye RAM tarafından düzenlenen “ ÖÖG”
sunumundan
esinlenerek hazırlanmıştır.
27
Download

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE EĞİTİM - İSTANBUL