Veli Bilgilendirme Broşürü
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ NELERDİR?
Nedenleri kesin olarak bilinmiyor.
Olası nedenler: 1-Genetik-kalıtsal etmenler, 2-Beyindeki yapısal, işlevsel farklılıklar
1-GENETİK/KALITIM
ÖÖG olan çocukların anne babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normalden 5-12 kat fazla. İkizlerde ÖÖG olma ihtimali yüksek,
kardeşlerde benzer sorunların olma olasılığı yüksek.
2-BEYİNDEKİ YAPISAL İŞLEVSEL FARKLILIKLAR
Beyin her iki yanında işitsel algılama bölgesi (Planum Temporale) var. Burada duyulan sesler görsel bilgiye dönüştürülüp anlamlandırılıyor.
Bu bölge normal kişilerde solda daha büyüktür. Disleksisi olanlarda her iki taraf eşit ya da sağda daha büyüktür.
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN GENEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE:
 Konuşmada gecikme görülebilir.




Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır. (“Su” yerine “bu” gibi)


Alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.
Ayakkabıların bağlanmasında başarısızlık yaşanır.
Sağ – sol karıştırılır.
Bir iş yapılırken her iki el de kullanılır, kullanılacak el konusunda belirgin bir
seçim yapılamaz.
Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır.
OKUL DÖNEMİNDE:
 Okuma geç ve zor öğrenilir.


























Yavaş ve hatalı okunur.
Yazı bozuklukları çok görülür.
Matematikte güçlük çekilir.
Çarpım tablosunu öğrenememe görülür.
İmla ve noktalama hataları yapılır.
d ile b, p ile b harflerini karıştırılır.
Okuduğunu anlamada sorun yaşanır.
Okurken sık sık harfler karıştırılır. (“dağ” yerine “bağ”, “sal” yerine “şal” vb)
Harflerin sırası karıştırılır. (“kız” yerine “zık” veya “ızk” gibi)
Benzer kelimeler birbirine karıştırılır. (“incir” yerine “zincir”, “en” yerine “ne” vb)
Ayna imajı ile ters olarak yazma
Bazı kelimeler yanlış hecelenir, hece atlanır, heceler tersten okunur – yazılır.
Dil problemleri görülür.
Kelimeler çok yer kaplayacak şekilde aralıklı veya birbirine çok bitişik yazılır.
Yuvarlak ve düz çizgiden oluşan harfleri yazmada zorluk yaşanır.
Dikkat dağınıklığı veya erken unutma görülür.
Geç ve yavaş yazılır.
Şekiller, semboller ve işaretler tersten algılanır ve yazılır. ( “+” yerine “x” kullanma gibi )
Öz güven yoksunluğu yaşanır.
Yazılı sınavlarda, sözlü sınavlara oranla daha başarısızlık görülür.
Zamanı kullanma, kavrama ve söylemede zorluk yaşanır.
Aşırı hareketli ya da aksine çok durağan olabilirler.
Birden fazla işlem gerektiren problemlerde sorun yaşarlar.
Soyut kavramları algılamada zorluk yaşanır.
Görsel ve işitsel algıda yavaşlık söz konusudur.
Motor koordinasyon sorunları yaşanır.
ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER


Çocukların mekân analizini geliştirmek önemlidir.

d ve b harflerinde büyük d’nin karnı bu tarafta, küçük d’nin karnı diğer tarafta demek ki
küçük d annesine uymuyor, küçük d yaramaz. “b” ise annesine uyuyor. Uslu çocuk olan b
gibi.


Noktaları birleştirme çalışmaları yapılır.

Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden, basit cümleler yazdırılmalıdır.
Çocuğa sağını, solunu öğretmek önemlidir (Kesinlikle bilmeli. Örneğin, saat taktığı kolun
sol kol, yazı yazdığı elin sağ el olduğu gibi)
Bir öğrenci okunaklı, hızlı, doğru ve düzenli yazamıyorsa, öğretmen endişeye kapılmadan
sabırlı davranmalıdır.

Çocuğun anlam dünyası, karmaşık değil, dengesiz ve belirsizdir. Devamlı bir kararsızlık içinde olduklarından çoğunlukla bocalarlar.
Bu yüzden sık sık yönlendirme yapılmalıdır.




Grup içinde çalışırken kolaylıkla başarabileceği görevler verilmelidir.

Okuma alıştırmaları günde 2 –3 kez, 5- 10 dakikalık devreler halinde yaptırılmalı ve düzenli bir şekilde yüksek sesle yaptırılarak,
çocuk yorulunca ara verilmelidir.

2 – 3 cümlelik okuma parçaları üzerinde çalışılmalıdır. Bu okuma parçaları çocuğun ilgi duyduğu konularda seçilmeli, öğrendiği
parça anlattırılmalı ve okurken satırları cetvelle veya parmakla takip etmesine izin verilmelidir.

Yazmaya hazırlık döneminde tahta ve plastikten harfler, oyun hamuru ve harf resimleri verilmeli, harf yazdırılırken adı söylenmeli
ve çizilmeli, bir yandan da çocuğun bunu sesli ve yazılı olarak tekrar etmesi sağlanmalıdır.



Çocuğun yaptığı imla hatalarını kendisinin bulması sağlanmalıdır.




Çok geç kalınmadan ve zarar verilmeden; fark edilir edilmez bir uzmana götürülmesi.


Okul ve öğretmenleri ile yakın bir iletişim içine girilerek birlikte ortak adımlar atılmalı




Çocuktan utanılmamalı ve toplumdan uzaklaştırılmamalı.

Yeterli ilgi ve sevgiyi vererek, onun sizin için ne kadar değerli ve önemli olduğunu lütfen her defasında belirtin.
Resimli kitaplar daha çok kullanılmalıdır.
Eğitime en başarılı olduğu yerden başlanmalı, tam başarılı olmadan başka bir çalışmaya geçilmemelidir.
Çocuğun ilk tercihi tespit edilip, sağ ve sol ayrımına bakılmalıdır. Eğer çocuk iki elini de kullanıyorsa öğretmen değişik alıştırmalar
yaptırarak etkin olarak kullanılan eli tespit etmeye çalışmalıdır.
Sözlük kullanarak sözcük dağarcığı zenginleştirilmelidir.
Sınavlar sözlü veya test olarak uygulanmalıdır.
AİLELERE ÖNERİLER
Öncelikle çocuğu olduğu gibi, kimseyle kıyaslama yapmadan ve inkar etmeden kabul edilmeli
Sabırlı, anlayışlı ve hoş görülü olmalı
Her bireyin kendine ait yapabilirlikleri, ilgi ve yetenekleri olduğu unutulmadan; çocuğun yapamadıkları üzerinden değil
yapabildikleri üzerinden hareket edilmeli.
Öz güven kazanması için gerekli desteğin verilmesi, sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi, yapabildiklerinin takdir edilmesi ve teşvik
edilmesine dikkat edilmeli
Çocuğa her şeyin yolunda olduğuna dair güven verilmeli
Kendini ifade etmesine, farklılıklarını ortaya koymasına izin verilmeli
Her çocuğun büyüme – gelişme ve öğrenme seviyesinin farklı olduğunu düşünerek çocuğa dair büyük beklentiler içine
girilmemeli, zorlanmamalı ve başkaları ile kıyaslanmamalı.
ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ
Özgül Öğrenme Güçlüğünün tedavisi EĞİTİM’ dir. Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken yanı sıra bireysel ya da grup halinde özel
bir eğitime alınır.
Özgül öğrenme güçlüğünün eğitimle tedavisi zihinsel özürlülere verilen özel eğitimden farklı bir uygulamadır. Bu alanda uzmanlaşmış kişiler
tarafından verilmelidir. Normal ilkokul öğretmenleri ya da bu alanda eğitim almamış olan özel eğitimciler tarafından verilmesi uygun
değildir. Ülkemizde bu alanda eğitim almış ve bu sorunun eğitimini uygulayabilen kişilerin sayısı son derecede azdır.
Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Süreç
öğretimi, görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek, ardışıklık
yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir.
Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu sorunun yanı sıra dikkat eksikliği aşırı hareketlilik,
depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa bunların ilaçla tedavisi düşünülmelidir.
Ülkemizde özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı
aylık eğitim desteği ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alabilirler. Bu destek 8 saat bireysel 4 saat grup eğitimi olarak
ayda maksimum 12 saattir. Ayrıca ilköğretimde kaynaştırma olarak normal sınıflarda eğitim görebilirler.
GÜNGÖREN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Gençosman Mh. Çinçindere Cd. No: 78 (İMKB Tic. Mes. Lis. Binası Giriş Kat)
Güngören / İstanbul
Tel: 0 (212) 569 24 68 Faks: 0 (212) 569 24 38
E-posta: [email protected]
Download

Özel Öğrenme Güçlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı