FARKLI
ÖĞRENME
BİÇİMLERİ
Uzm. Psk. Arzu YILDIRIM
ACIBADEM TÜRK TELEKOM
ORTAOKULU
REHBERLİK SERVİSİ;
ARALIK 2014- İSTANBUL
1
ÖĞRENME SÜRECİ

1.
2.
3.
4.
5.
Öğrenme gelişimsel olarak 5
aşamada gerçekleşir.
Algısal Öğrenme
Ayırt edici-Birleştirici Öğrenme
Özümleme
Uyum
Sembolik Öğrenme
2
Öğrenme sürecinde uyaranlara uygun
tepkide bulunma öğrenilir.
1.
2.
Algısal Öğrenme: 5 duyu
organıyla gerçekleşir.
Ayırt edici- Birleştirici öğrenme:
Nesneler arasındaki benzerlik,
farklılıkları ayırt etme,
bağlantılar kurabilme öğrenilir.
Sıralama, eşleme, sınıflandırma
becerileri kazandırılır. Bebek 4.
aydan itibaren ayırt etmeyi
öğrenir.
3
3.
4.
5.
Özümleme: Önceki süreçler
özümlenir ve kullanılmak
istenildiği zaman kendisinin bir
parçası haline getirilir.
Uyum: Özümlenen bilginin
kullanılması ve yeni durumlara
aktarabilmesidir.
Sembolik Öğrenme:
Öğrenilenlerin sembollerle
gösterilmesidir. Sembol sistemi
öğrenilerek okuma-yazma
becerileri kazanılır.
4
 Kaplanla
kedi resmi gösterilince
ikisine de aynı diyen çocuğa
farklılık nasıl anlatılır?
5
Hayvanat bahçesine götürülebilir.
 Bu
çocuk ayırt etme-birleştirme
döneminde takılmıştır.
 Bu çocuk harfleri de ayırmakta
zorluk çekeceği için öğrenmede
sorun yaşar.
 Bu şablon tüm öğretmenlerin
zihninde olmalıdır.
 ÇOCUK NEREDE TAKILMIŞ?.......
6
Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?
1.
2.
Giriş(input): Gelen bilgilerin duyu
organlarından beyne girmesi,
algılanmasıdır. Örneğin DEHB ve ÖÖG
olan bireylerin durumu, Japonca
bilmeyen birini dinleyip anlamaya
çalışmaya benzer. Yani bilginin girişinde
sorun yaşanır.
İşlem (entegrasyon): Gelen bilgilerin
kaydedilmesi, organize edilmesi,
anlaşılması ve işleme konulup
yorumlanmasıdır. Bu aşamada bilgiyi
sıraya koyma, soyutlama, organize etme
gerçekleşir. İşlem aşamasında da DEHB,
7
Ö.Ö.G. Sorun yaşar.
3.
4.
Bellek (depolama): Anlaşılan bilgi
tekrar kullanılmak üzere depo
edilir. Bilgileri kısa süreli hafızadan
uzun süreli hafızaya atarız. Bilgi
tam girmediği için DEHB ve Ö.Ö.G.
burada da sorun yaşar.
Beynin bilgiyi mesaj olarak
hücrelere, kaslara, dil veya motor
etkinlik alanlarına gönderme
sürecidir.
8
DEHB ve ÖÖG, bu 4 aşamanın
dördünde de sorun yaşar.
Tek başına görme süreciyle
öğrenemezler. Çok duyuya, çok
yönteme dayalı öğrenebilirler.
9
Öğrenmek ve Öğretmek İçin
Birçok Yol Vardır.
 Hepimiz
farklıyız, farklı şekilde
öğreniriz.
 Bireyin en iyi öğrendiği yolu
bulup açmalı ve ilerlemesi
kolaylaştırılmalıdır.
 Bir bireyin en iyi öğrendiği yol
onun öğrenme sitilidir.
10
Uygulayarak Öğrenelim
 Bir
alışveriş merkezindesiniz. 6
yaşındaki çocuğunuz ilk kez gördüğü
hoş ambalajlı bir diyet çikolatayı
almanız için ısrar ediyor.
 Birkaç farklı yaklaşım ile almaktan
vazgeçirmeyi deneyelim.
11
 Davranışı
önce evde kazandırmak
gerekmektedir. Kuralların
mantığını evde konuşmak ve
sonra dışarıda uygulamak
gerekir.
 Çocuklara istek ve ihtiyacın
farkını öğretmek gerekir. Yoksa
çocuklar isteklerinin hep yerine
getirildiğini düşünürler.
12
Farklı Biçimde Öğreniriz
 Görsel
 İşitsel
 Kinestetik
 Dokunsal
13
Görsel Öğreniciler: %15-40
 Görerek-
okuyarak- grafik,
harita, film, materyal kullanarak,
liste, şema yaparak sessiz
ortamda öğrenirler.
GÜÇLÜKLERİ
 Gürültü ve hareketli bir çevrede
çalışamazlar
 Sadece dinleyerek tam
öğrenemezler.
 Görsel malzeme olmadan
öğrenemezler.
14
İşitsel Öğreniciler
 Dinleyerek-
konuşaraktartışarak- sözlü sunum yaparaksözsüz müzik dinleyerek
öğrenirler.
GÜÇLÜKLERİ
 Yazılıda başarısızlık
 Hızlı okuyamama
15
Kinestetik Öğreniciler
 Fiziksel
temas kurarak- hareket
ederek- atlayıp zıplayarak,
yatarak- pandomim, drama, dans
ve kısa sürelerle, küçük gruplarla
öğrenebilirler.
GÜÇLÜKLERİ
 Yazı bozukluğu
 Uzun süreli etkinliklere
katılamamaktır.
16
Dokunsal Öğreniciler
Yazı, grafik, el sanatları ile elinde bir şey
bulundurarak- sınıfta yazdığı yazıları
evde tekrar yazarak- çevreyi
inceleyerek- hoş ortamlarda- kendi hızı
ile ilerleyerek öğrenirler.
GÜÇLÜKLERİ
 Yetişkin yönlendirmesine ve onayına
ihtiyaç duymak
 Eşyalara dokunma, değiştirme ihtiyacı
 Kendisinden hoşlanmayanlarla
çalışamama
 Sıcak döşenmiş ortama ihtiyaç duyma

17
Öğrenme Sitili Gelişip Değişebilir
 İlköğretimde
çocuklar;
başlangıçta dokunsal ve
kinestetik yolla öğrenirler.
 Yaş ilerledikçe görsel öğrenme
öne çıkar.
 Liseden sonra işitsel öğrenme
biçimi gelişir.
18
Diğer Öğrenme Biçimleri
 Duygusal
öğrenme
 Sosyal öğrenme
 Bilişsel öğrenme
 Fiziksel öğrenme
 Düşünerek öğrenme
19
Duygusal Öğrenme
 Bireyin
kendisini rahat hissetmesi
 Davranışlarının, düşüncelerinin,
hareketlerinin iç ve dış kontrolünü
yapabilmesi
 Bazı çocuklar yapılandırılmış
ortama ihtiyaç duyarlar
 Bazıları yönlendirilmek ister
 Önce kişisel hedeflerini
oluşturmasına ve sonra da buna
ulaşması için eylem planı
hazırlamasına yardım etmelidir.
20
Sosyal Öğrenme
 Yalnız
çalışmak (kendini motive
edebilen kişiler)
 Grupla çalışmak
 Yetişkinle çalışmak
21
Bilişsel Öğrenme
Bilgiyi işlemek
 Sağ hemisferiyle düşünenler global,
görsel, mekansal, senteze varan
bağımsız düşünürler.
 Sol hemisferiyle düşünenler sözel,
analiz yapan, detaycı, bağımlı
düşünürler
 Klasik okullarda sol hemisfere dayanan
eğitim ağırlıklıdır. Dinleme, analiz,
detay, ezber ön plandadır.
 Çok yönlü yaklaşımlıdırlar.

22
Fiziksel Öğrenme
 Hareket
yaparak, deneyerek
öğrenmek
 Atıştırmak, çalışırken yiyip içmek
ister
 Sabahın erken saatlerinde
öğrenemezler.
Biyolojik saat önemlidir.
23
Düşünerek Öğrenme
 Kendini
yönlendirmek, motive
etmek, analiz etmek, öğreneceği
şeyi belirlemek, hedef seçmek,
hedefe uygun adımlar atmak.
 Bu sistemde birey bütün
öğrenme sitillerini kullanır.
24
Sonuç Olarak:
 Aile,
öğretmen, uzmanın etkili
iletişimi
 Çocuğun çok iyi tanınması
 Öğretmenin özel eğitim
tekniklerini bilmesi
 Sık değerlendirmeyle
gelişmelerin izlenmesi
 Özgüvenin korunması
25
 Yeniliklerin
izlenmesi
 Olumlu ve sabırlı olunması
 Bu çocukların haklarını koruyan
yönetmeliklerden
yararlanabilmesi çok önemlidir.
 Her çocuk öğrenme kapasitesine
sahiptir
 Başarısı, başarılı bir eğitime
bağlıdır.
26
Download

Farklı Öğrenme Biçimleri