Deri Hastalıkları..
Pitriyasis, parakeratosis, hiperkeratosis



Derinin epitel katlarının pul pul dökülerek deri
yüzeyinin kepekli bir görünüm alması,
Epitel hücrelerinin keratinizasyonun tam
şekillenememesi sonucu epidermiste
kalınlaşma, yumuşama, kepeklenme ve yangı ile
karakterize tablodur..
Epitel hücrelerinin aşırı keratinizasyonu sonucu
epitel tabakalarının kalınlaşmasıdır..
Pitriyasis, parakeratosis, hiperkeratosis



Pitriyasis; ince, kuru kepeklenme, kuru, mat kıl
örtüsü, uzun kılların olduğu alanlarda serum,
yağ eksudasyonu ile yağlanma ve yumuşama..
Parakeratosis; kızarıklık, deride kalınlaşma, gri
renk, yağlı kepek veya kabuklar, lezyonlar
yaygın ve diffuz olmasına rağmen çoğu kez
eklemlerin fleksor yüzlerinde..
Hiperkeratosis; deri normalden kalın,
çoğunlukla kırışık ve kılsız, dış yüzey pulsuz ve
kuru, bazen çatlaklar..
Ayırıcı tanı



Pitriyasis; deride yalnız kepeklenme olması ile.,
Parakeratosis; çoğu kez eklemlerin fleksor
yüzlerinde olması, gri renkli ve kabukların olması
ile.,
Hiperkeratosis; deri normalden kalın olması
ile..
sağaltım





Primer hastalığın sağaltımı yapılmalıdır,
Parakeratosis, hiperkeratosisde; keratolitik etkili
pomadlar ve losyonlar (salisilik asit) kullanılır,
Çinko noksanlığında; parakeratosis için,
100g/ton yemlere çinko katılması,
Bireysel olgularda 0.25-0.50g/gün çinko oksit
içirilir..
Çinko noksanlığını önlemek için; Rasyonda Ca
fazla olmamasına dikkat edilmelidir..
Fotosensitizasyon






Primer;
Fotodinamik maddeler;
Kılıç otu-binbirdelik otu-sarı kantaron(hypericin),
Kara buğday (fagopyrin),
Kolza türleri, yabani yonca, çoban değneği,
Kimyasallar; fenotiyazin, thiazidler, rose bengal,
acriflavinler, metilen mavisi, sulfonamid ve tetrasiklinler..
Hepatojen fotosensitizasyon;







Zambak türleri, yakup otu, bazı otlardaki mantarlar, acı
bakla, mine çalısı, siğil otu-bozot-akrep otu, ingiliz çimi.,
Steroidal saponin içeren bitkiler;
Darı türleri, demir dikeni, deve çökerten,
Enfeksiyonlar; Leptospirosis, karaciğer apseleri,
paraziter karaciğer kistleri,
Kimyasallar; Cu, P, karbon tetraklorür,
Neoplasiler; lenfosarkoma, hepatikkarsinom.,
Gebelikte kortikosteroid kullanımı,
semptomlar







Birkaç saat güneş ışınlarına maruz kalma,
Pigmentsiz deri kısımlarında, mukoza ve konjuktivalarda
yangı,
Lezyonlarda kızarıklık, ödem, eksudat, nekroz,
kabukların ayrılması,
Baş, boyun, sırt-bel ve yanları, meme
Kaşıntı ve ağrı,
Lokal ödem, gözkapakları burun deliklerinde şişme, göz
yaşı akıntısı, beden ısısında artış,
Ataksi, körlük, depresyon, huzursuzluk ..
tanı


Lezyonların güneş ışığına maruz kaldıktan sonra
gelişmesi, artması, yalnız pigmentsiz bölgelerde olması
ile diğer dermatitislerden ayrılır..
Karaciğer harabiyeti olanlarda iyileşme zayıftır..
sağaltım




Güneşten korunma, serin, gölge ve sinek olmayan bir
ortam oluşturma,
Lokal antiseptik solusyon ve pomad uygulama,
antihistaminik ve bazen kortikosteroidler..
Sekonder bakteriyel sepsisi önlemek için antibiyotik
kullanılabilir..
Ürtiker, Kurdeşen


Deri üzerinde, çok tipik, uniform, yuvarlak, kenarları
keskin kabartılar şeklinde aniden oluşan spesifik deri
reaksiyonları olarak tanımlanır.
Allerjik durumlarda aniden ortaya çıkar, kendiliğinden
kaybolan nohut ve ceviz büyüklüğünde ödemlerle
karakterizedir..
Primer ürtiker;
patojen etkenler doğrudan deriyi etkiler..








Böcek sokmaları,
İrkiltici bitkilerin (ısırgan otu) teması,
Allergen maddelerin alınması,
Bazı ilaç uygulamaları (penisilin, sulfonamid),
Hipoderma larvalarının deri altında ilaçlanması,
Sağım zamanının geciktirilmesi (süt allerjisi),
Kimyasal maddelerin deriye temas ettirilmesi (gaz yağı,
terebentin),
Atlarda kastrasyon ile otoliz vs..
Sekonder ürtiker;
bazı hastalıkların komplikasyonu ile oluşur..





Mide barsak yangıları, barsak parazitleri,
Konstipasyonlar, dişilerde kızgınlık dönemi, Vaginitis,
Atlarda; gurm, durin, plöritis, viral enfeksiyonlar,
Sığırlarda; CGB, solunum sistemi hastalıkları,
Aşı,serum, mallein, tuberkülin testi gibi allerji anefleksi
doğuran maddelerin uygulanması,
Bazı gıdalara özel duyarlılık (idiosinkrazi).,
semptomlar





Kısa sürede ortaya çıkar,
Kıllar kabarır, metal para-fincan tabağı-el ayası-ve daha
büyük, yassı ve kabarık, etrafları keskin sınırlı, hamur
kıvamında, ağrısız ödemler,
Kaşıntı genellikle yoktur..
Anularis, figürata, madidans gibi tipleri vardır,
En çok; atlarda tüm vücutta, sığırlarda yüz, dudak, göz
çevresi, kulak dipleri ve testislerde, baş, boyun, göğüs
yanları, ayaklar ve falanks bölgelerinde oluşur..
Klinik patoloji




Toksik maddeler, direkt kapillar damarları zehirler, veya
organizmada; histamin, asetilkolin ve lökotoksin gibi lokal
hormonların ve biyojen aminlerin salınımı ile allerjik
reaksiyonlar meydana gelir,
Histamin damar dilatasyonuna neden olur, eritamotöz
ödemler şekillenir..
Ayırıcı tanıda; dermatitis solaris, lenfatik deri lökozu,
pastörellozun ödematöz formu dikkate alınmalıdır…
Süt allerjisinde; kendi sütünün ekstratının 1/10.000
sulandırılmasının intradermal verilmesinden birkaç dk
sonra ödematoz şişlik görülmesi pozitiftir..
sağaltım










Kendiliğinden iyileşme,
Şiddetli olaylarda; antihistaminikler..
Systral, avil, BH 5-10 cc im, iv.,
Adrenalin %0.1 BH 1-5 ml iv, 3-8 ml sc,
Glukokortikoidler( 100-500 mg metil prednisolon veya 40 mg
deksamethason), C vitamini,
Mide-barsak hastalıklarında hafif sürgütler..
300-500 g sodyum sülfat+karbonmedisinal 100-200 g,
Ödem üzerine; suğuk su, sirkeli su, alkol, büzüştürücüler, ılık
bikarbonat solusyonları ile friksiyonlar yapılır.,
Solunum güçlüğünde; Ca, antihistaminik, glukokortikoidler verilir..
Trahea tüp ve kan alma yapılabilir..
Ekzema




Derinin epidermis ve str.papillare katmanlarında
duyarlılık artışı ve kaşıntının oluşması ile ortaya çıkan
yangısal olgulara denir..
Derinin yüzlek yangısı..
Dıştan (ekzojen) etki eden allergenler..
 Mekanik, şimik, termik, paraziter etkenler..
İçten (endojen) etki eden allergenler
 Doğrudan ekzema oluşturan nedenler
 Deriyi ekzemaya duyarlı hale getiren nedenler.
Semptomlar
akut form





Kızarıklık, deri kalınlaşması, çatlama, kepeklenme, papül
ve veziküller..
Kaşıntı, deride sıyrıklar..lenf sızıntısı, kıllarda dökülme..
kabuklanma, kaşıntıda artış..
Atlarda ve sığırlarda nadir,
Koyunlarda; yağmurda ıslanma, kırkım sonra kulak, göz
çevresi, boyun, yüzde kızarıklık, ödem ve ağrı oluşur..
Kronik form




Akut tedavi edilmezse..
Pürüzlenme, renk değişimi,
Kalınlaşma, kepeklenme, kıllarda seyrekleşme
Sürtünme nedeni ile Allopesi alanları..
tanı



klinik semptomlara göre..
mikroskopik bakıda veya büyüteçle ektoparazitlerden..
derinin yüzlek katmanlarında görülmesi ile
dermatitislerden ayrılır..
sağaltım









Nedenleri ortadan kaldırmak,
Lezyonlu yerlerde kılların kesilmesi,
Kabukların yumuşatılması, oksijenli su ile temizlenmesi.,
Kurutucu tozlar; talk ve çocuk pudrası,
Parenteral antihistaminik, lokal kaşıntı giderici pomadlar;
anestol, deksamisin..
Antiseptikler ve büzüştürücüler; %0.1 rivanol, %1-2
gümüş nitrat..
Otohemoterapi ve kortizon; prednisolon, depomedrol..
A, D, B kompleks, H vitaminleri,
Kronik formda; kükürt preparatları ile banyo..
Fotosensitizasyon (dermatitis solaris)









Bazı besin maddeleri yenilmesi sonrası,
derinin güneş ışığına maruz kalması,
Açık renkli ve pigmentsiz bölgelerin yüzlek kısımlarında;
kızarıklık, ekzema ve dermatitis şeklinde bozukluklar..
Fotodinamik maddeler; karabuğday (fagoprin), delikli
kılıç otu(hypericin), tırfıl türleri..
Fenotiazin, mansonil, kortikosteroidler..
Leptospirosis.. primer.,
Klorofil parçalanması ve phyloerythin açığa çıkması..
Karaciğer hasarı; hemolitik ikterus, safra kanalı
tıkanması, kc apsesi, zehirli bitki yenmesi..
Pigment sentezi bozukluğu; porphyuri sekonder etki
eder..
semptomlar




Lezyonlar derinin açık ve pigmentsiz bölgelerinde;
kulaklar, göz kapakları çevresi, burun ucu,yüz, meme
lopları ve meme başları, vulva, perineum ve testislerde..
Kaşıntı, yangılı bölgeler, nekroz, gangren ve doku
dökülmeleri..
Karaciğer etkilenmesi nedeni ile; ikterus, kan ve idrarda
safra renkli maddeleri artışı ve sancı (gallen kolik)..
Urtikarya, mikotik dermatit(kepeklenme ve aspest
görünümünde), koyunlarda kara hastalık..
sağaltım







Gölge, soğuk su, rasyon değiştirme,
Tuzlu sürgütler.,
Oxyd. de zinc, anestezik, a vitaminli pomad,
Parenteral; antihistaminik, kortikosteroid, karaciğer
koruyucu ilaçlar..
Antibiyotik,
%0.1 rivanol’lu ılık su,
Çinko oksit pomadları..
Patates posası ekzantemi









Devamlı patates posası yedirilmesi..
Erkek besi danalarında..
Bozulmuş patatesde mikotoksinlerden kaynaklanan
allerjik reaksiyonlar?
Ayaklarda veziküler formda toksik dermatit,
Tarsal ve karpal bölgede; kızarıklık, sulanma ve kıl
dökülmesi, vezikül, kabuk oluşumu, topallık..
Ayak uyuzu, ekzema (bıcılgan) şap ile karışır..
Rasyonu değiştir, CaCO3 ilave; 50 kg yeme 50-100 g..
Antiseptik, çinko oksit pomad..
Üzüm posası, melas, pensilin, kloramfenikol, serum, aşı,
şekerli sol.. benzer bulgular oluşturur..
Deri yangısı, Dermatitis





Derinin corium tabakasının ve bağ dokusunun, allerjik
olmayan, primer, akut karakterde eksudatif ve prodüktif
yangısıdır..
Mekanik, termik, kimyasal, enfeksiyon hastalıklar,
parazitler..
Semptomlar; nedenlerin etkilediği alana göre değişir..
Sağaltım; lokal sağaltım..
Sistemik sağaltım;
Deride gangren



Epidermis ve corium tabakalarının ölmesi sonucu ortaya
çıkar..
Islak gangren, kuru gangren veya mumifiye necrosis..
Nekrobasilloz, morbus makulozis, leptospirozis…
Download

Deri Hastalıkları.. Pitriyasis, parakeratosis