13
12 nisan 2014 CUMArtesi ZAMAN
Öğretmenlerin
dilinden LYS
maratonu
Öğrencinin dershaneden beklentisi, okuluna oranla
dahayüksek. Milli eğitim hocasından tek beklentisi
iyi not. Bizise onun gözünde geleceğini belirleyen
kişileriz. Bu da bizde haliyle baskı yaratıyor.
Sınav yaklaştıkça öğrenci hırçınlaşıp saldırganlaşıyor. İstediği her an hocası yanında olsun istiyor. Hocayı bulamadı mı kapıları çarpıyor, bağırıp çağırıyor.
Sabır gösterme mecburiyetine katlanamıyor. Hayatlarının bu en gerilimli döneminde onlara anne
gibi oluyorsun.
Annesiyle paylaşamadığını seninle paylaşıyor.
Tarih, devasa bir ünite. Altı ay gibi bir sürede en az
üç yıllık konu bitecek. Dördüncü sınıfın konuları
hariç. Tabii çocuklaraynı eğitim seviyesinden gelmedikleri için anlama kabiliyetleri yavaş olabiliyor.
Bu da sizi zorluyor.
En büyük sıkıntı, test çözmeye vaktimiz yok. Ancak
konuları anlatabiliyoruz. Ama sınav sisteminde çok
test çözen kazanır.
En fazla duyduğumuz cümle, “Çok bıktım hocam,
yoruldum.” Bu motivasyon kopukluğunu gidermek
için her teneffüste öğrencilerimizle randevulaşıp
görüşüyoruz. Sürekli motive edilmeleri gerekiyor.
YGS VE LYS ARASI BU UYARILARA DİKKAT!
Rehavete kapılmanın zamanı değil
Esas sonucu LYS belirleyecek!
Sınav sisteminin ikinci basamağı olan LYS’lere doğru hızla yaklaşıyoruz. Umuyoruz adaylarımız girecekleri
LYS’lere yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. LYS soruları daha çok bilgi içerikli olduğu için bu sınavlar, çalışmalarının sonucunun alınacağı sınavlar olarak algılanabilir. Bu nedenle LYS’deki başarınızın yerleştirme puanınızı % 60 oranında etkileyeceğini unutmayın ve kalan son 2 ayı iyi değerlendirmeye bakın…
Faruk Ardıç*
Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS)
adaylar kendi alanlarından sorumlu olacakları için çalışması ve öğrenmesi YGS’ye
göre hem kolay hem de zevkli. LYS soruları
çoğunlukla bilgiye dayalı olduğu için adayların çalışmalarının sonucunu alacağı sınavlar.
YGS’de 4 farklı alanda 160 soru için 160 dakika süre verilirken LYS’lerde sınav başına 120135 dakika zaman tanınacak. Bu da bir soruya
yaklaşık buçuk dakika süre düştüğü anlamına
geliyor. Buna göre LYS’lerde, YGS’lere göre
zaman sorunu yaşanmayacak. Geçen sene sınava giren adayların sınav sonuçları analiz
edildiğinde, LYS netlerinin YGS netlerine göre
daha yüksek olduğunu gözlemlendi. Buna göre
adaylarınYGS’de yüksek bir net çıkarmaları onları rehavete sürüklememeli, düşük puan
alanları da asla ümitlerini kırmamalı. Çünkü bu
YGS’den sonra rehavete düşen adayların performansını düşürecek ve derslerden kopmalarına neden olacaktır.
-
LYS çalışmalarında tekrar önemli
YGS sorularıyla adayların daha çok kavrama
yeteneği, bilgiyi kullanma becerisi ve zihinsel
beceriler ölçülürken LYS’lere ise daha çok bilgi
düzeyi ölçülüyor. Bu nedenle LYS çalışmaları,
YGS çalışmalarından farklı olmalı.Öncelikle
adayların girecekleri LYS’lere kaynaklık eden
derslerle ilgili ön bilgilere sahip olmaları için
düzenli ve yoğun bir çalışılmaları gerekiyor.
Bilgi basamağındaki konuların öğrenilmesinde
en önemli süreç konuyla ilgili yapılan tekrarlar.
Çalışılması planlanan dersler için gerekli bilgiler
mutlak anlamda bilinmeli. Bilgi kaynağı olarak
da öncelikle öğretmenin derslerde anlattıkları,
konuyla ilgili hazırlanmış kaynak kitaplar temel
alınabilir. Adayların kaynaklarından yapacakları tekrarlar zaman kaybı olarak görülmemeli.
Adaylar yoruma dayalı sorularda neden zorlanıyorlar?
Yoruma dayalı sorular üst düzeyde düşünmeyi gerektiriyor. Bu basamaya gelmek için bilgi,
kavranma ve uygulama basamaklarını geçmek
gerekir. Adayların hazırlık sürecinde kavrama,
yorumlama, analiz ve sentezde bulunabilmesi
ve yorum yapabilmesi için öncelikle konuya
yönelik ham bilgilere sahip olmaları gerekir.
Bu da ancak ders çalışarak elde edilecek bir durum. Bilgi basamağından sonra kavrama ve uygulama basamağı geliyor. Kavrama basamağı,
öğrencilerin öğrendikleri materyalleri organize
edip düzenlemelerini sağlayacak kadar öğrenmiş olmalarını gerektiriyor. Uygulama düzeyi
sorular için konular arası bağlantıları görmek
gerekir. Sınavlara hazırlanan adaylar ancak bu
üç basamağı geçtiklerinde yoruma dayalı sorularını yapabilecek düzeye gelebiliyor. Farklı
kaynaklardan çokça soru ile karşılaşmak, kararsız kalınan soruların çözümlerine ulaşmak
adayların yorumlama gücünü gelişmesine katkıda bulunacak.
Okul derslerine devam edilmeli
LYS’lere doğru her ne kadar adaylar daha çok
pratik yapmayı tercih etse de eksik olduğunu
düşündüğünüz dersleri dikkatlice dinlemek
ve bilgilerinizi tazelemeleri her zaman iyi bir
öğrenme yöntemlerinden. Okulda veya dershanede işlenecek derslere daha önceden hazırlanarak gitmek bilgileri daha kolay özümsenmesine neden olduğu bir gerçek.
Kalan süre için de adaylara genel tavsiyemiz, LYS için yaklaşık 2 aylık bir süre var ki, bu
da çalışan adaylar için büyük bir zaman dilimi.
YGS’ye takılmadan biran önce LYS’lere kaynaklık eden ders konuları ve çalışılacak kaynakları belirleyin, zaman planlanması yapın,
konular bitince de deneme sınavlarıyla çalışmaların yeterliliğini denetleyin.
YGS tek başına
belirleyici değil
-
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sistemi’nin
(ÖSYS) ilk basamağı olana Yüksek Öğretime
Geçiş Sınavı (YGS) gerçekleştirildi. Sınavı hedeflediği gibi sonuçlandıramayan adaylarda huzursuzluk gözleniyor. Özellikle YGS’de beklentilerinin
altında kalan adaylar kalan zamanda LYS hazırlıklarını bırakmayı düşünüyorlar. Sınav sonuçları bize
gösteriyor ki sınavın asıl kazananları YGS sonrası
motivasyonunu kaybetmeyip LYS için elinden
geleni yapanlardır. İki basamaklı sınav sisteminin
avantajı YGS’si hedeflediği gibi gitmeyen adaylar
için LYS’lerin telafi niteliğinde olması. Çünkü yerleştirmede esas alınacak toplam puan hesaplanırken YGS, LYS ve başarı puanları belirli katsayılarla
çarpılarak belirleniyor. Buna göre üniversite yerleştirme puanına bu üç ana kaynak etki ettiğine göre
YGS tek başına belirleyici kriter değil. ÖSYM’nin
başvuru kılavuzunda YGS’ninLYS’ye etki durumu yüzde 40 olarak görülüyor. Fakat bu durumu
“YGS’de alınan puanların yüzde 40’ı LYS’ye
eklenecek” şeklinde algılamak yanlış olur. Yani,
YGS’de ilgili puan türünden alınan puanların %
40’ ı ilgili LYS puanına eklenmeyecek. Çünkü YGS
ve LYS’ler kendi içinde değerlendirilecek. Örneğin,
YGS-5 puanı değerlendirilirken 160 soru temel alınırken, TM-3 puanın değerlendirilmesinde YGS’de
adayların çözmekle sorumlu oldukları 160 soru da
dâhil soru sayısı 330 oluyor. Yine, MF-3’ten tercih
yapmayı düşünen bir aday YGS’de sosyal bilimler
testinden 40 soruyu hiç cevaplamadığında MF-3
puanı hesaplanırken yüzde 7 katkıyı alamayacaklar. Buna göre, YGS’de net yapma oranı düştükçe
LYS’ye etki oranında da düşme gözlenecek.
*Fem Yayınları Rehberlik Koordinatörü
SAYFA TASARIM: MUSTAFA ERDEN
Download

LYS Öncesi bu uyarılara Dikkat!