GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
SAYIN KAMURAN ÖZDEN’E SUNULAN
VELİ RAPORU
(12.01.2015)
Şeffaflık
- Internet sitesinde her türlü bilgiye ulaşılabilmeli! Güncel ve geçmiş bilgiler (faaliyet
takvimi, genel klasman, turnuva klasmanları ve maç sonuçları, mevzuat, kafile
listeleri, uluslararası turnuvalarda alınan dereceler)
- Yönetim kurulu kararları, teknik kurul kararları Internet sitesinde yayınlanmalıdır.
Faaliyet programı
- Faaliyet programının sezon başlamadan önce ilan edilmesi, değiştirilmemesi.
Değiştirilme zorunluluğu varsa, ayrıntılı gerekçe ile kamuoyuna duyurulması!
- Turnuvalar birkaç ay içine sıkıştırılmamalı! Tüm sezona yayılmalı!
- Hedef turnuvalardan önce kamplar düzenlenmelidir.
Prosedür.
- Prosedür hukuka aykırıdır. Henüz Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde
yayınlanmamıştır.
- Objektif kriter getirilmemiştir. Son söz hakkı, mutlak yetki teknik kurula verilmiştir.
Teknik kurulun takdir yetkisi denetlenememektedir. Milli takımlar son anda
açıklandığı için itiraz imkanı bulunmamaktadır.
- Sezon, FIE kurallarına uygun olarak Eylül-Ağustos arası olmalıdır. Ocak-Aralık
aralığı, uluslararası faaliyet programı ve puanlama açısından sorun yaratmaktadır. Bu
uygulamanın dünyada başka örneği yoktur.
- “Geçmiş sezondan puan taşıma” uygulamasına son verilmelidir!
- Milli takım belirlenirken sporcuların “klasman sıraları”, “yaşları”, “katıldıkları
turnuvalar” gibi objektif kriterler getirilmelidir. En kötü ihtimalle, son çare olarak,
teknik kurul karar vermemeli; sporcular arasında seçme maçı oynatılmalıdır. Son anda
yeni kriter icat edilmemelidir.
Milli sporculuk
- Milli sporcular, disiplin kuralı ihlali yapmadıkça, milli takımdan çıkarılmamalıdır.
Bir turnuvada alınan başarısız sonuç, sporcunun milli takımdan atılmasını sebebiyet
vermemelidir. Federasyonun görevi, o sporcuyu cezalandırmak değil, sonraki
turnuvaya hazırlamaktır.
- Kendi parasını ödeyerek turnuvalara gidenler milli sporcu olmamalıdır! Devleti
temsil milli takımların forması parayla satın alınamaz. Federasyon, milli formayı
satamaz. Federasyon, öncelikle, milli sporcularına eşofman dağıtmayı düşünebilmeli
ve becerebilmelidir.
- Tüm milli sporculara aynı kurallar, eşit derecede uygulanmalıdır. Tüm milli
sporculara aynı kalitede ve eşit sayıda malzeme verilmelidir.
- Yurt içi ve yurt dışı turnuvalar zorluk derecelerine göre puanlandırılmalı! Türkiye
Şampiyonası en yüksek puanı vermeli!
Olimpik Sporculuk
- Federasyonun hangi sporcuları hangi kriterlere göre olimpik sporcu olarak
belirlediği bilinmemektedir.
- Kriterler ve sporcu listesi ilan edilmelidir. Genel Müdürlük bünyesinde oluşturan
Komisyona verilen sporcu listesi, bu sporculara yapılan yardımlar kamuoyu ile
paylaşılmalıdır.
Olimpiyat Hazırlık Merkezleri
- TOHM’lara alınacak sporcularla ilgili objektif kriter bulunmamaktadır. Başarı şartı
öngörülmemiştir. Klasmanda üst sırada olmayan sporcular bu merkezlere
alınmaktadır.
- TEF, İstanbul’da TOHM açmamıştır. Bölge ayrımcılığı yapılmaktadır. Büyük
şehirlerdeki sporcular devlet imkânlarından faydalandırılmamaktadır.
Hakemler
- Turnuvalara yeterli sayıda hakem çağrılmamaktadır. Turnuvalar gece yarısına kadar
sürmektedir.
- Başarılı hakemler yerine tecrübesiz ve belli kulüplerin getirdiği hakemlere görev
verilmektedir. Kulüp idarecileri ve antrenörleri, kendilerine bağlı hakemlere direktif
vermekte, onlar üzerinde baskı kurmaktadırlar. Tarafsız ve bağımsız olarak
nitelendirilebilecek hakem sayısı yok denecek azdır.
- Birçok başarılı hakem dışlanmaktadır.
- Hakem eğitimi yapılmamaktadır.
Milli takım antrenörleri
- TEF’nin anlaştığı Ukraynalı antrenör Kılıç hocasıdır. Daha çok kılıç branşına
yatırım yapılmaktadır.
- Milli takım antrenörleri tarafsız ve bağımsız olmalıdır! Bugün milli takım
antrenörleri, kulüp antrenörleri arasından seçilmektedir. Bu antrenörler de kendi
sporcularının milli takıma girmeleri için çaba harcamaktadırlar.
Kulüpler
- Kulüp tescil ücreti çok yüksektir. Kulüplerden 6.000 TL istenmektedir. Ayrıca her
branş için branş tescil ücreti istenmektedir. Bu tescil ücretleri, diğer federasyonların
belirledikleri tescil ücretleri ile orantılı olmalıdır!
- Ferdi sporculardan hakem ücreti alınmazken, bu ücret hakemlerden alınmaktadır. Bu
ücret, kulüpler için ek mali yük teşkil etmektedir. Kulüplerden de hakem ücreti
alınmamalıdır!
- Turnuvalara katılım ücreti alınmamalıdır.
- Türkiye’de eskrim dalında faaliyet gösteren kulüplerin ve kulüplerin eskrim
temsilcilerinin iletişim bilgilerini içeren liste yayınlanmalıdır.
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU’NDAN
BEKLENEN
KISA VADELİ PROGRAM
- Internet sitesi güncel, doğru bilgileri yansıtmalıdır. Geçmiş maç sonuçları,
klasmanlar yavaş yavaş siteye eklenmelidir. Bu sonuçlar ve klasmanlar el altından
dağıtıldığı için, federasyon arşivinde bulunduğu bilinmektedir.
- Faaliyet programı kesin hale getirilmelidir.
- Teknik kurul kararı ile milli takım belirlenmesi sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Tek
kriter, klasman olmalıdır.
- Milli takım sporcularına milli takım eşofmanı ve malzemeler eşit şekilde
verilmelidir.
- Milli takım oyuncuları, milli maçlardaki sonuçlarından ötürü cezalandırılmamalı!
Bir turnuvadaki başarısız sonuç yüzünden milli takımdan çıkarılmamalıdır.
- Milli takım, satılık olmamalıdır.
Download

sorun ve çözüm listesi