Hastane Temizliği
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
1
HASTANE TEMİZLİĞİ
2
AMACIMIZ…
Hastane ortamından kaynaklanabilecek
enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta
yakını ve hastane çalışanları için
sağlıklı bir ortam oluşturmaktır.
3
TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE GEREKLİ
MALZEMELERİ HAZIRLAMALIYIZ
Kat arabasında gerekli tüm temizlik
malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol
edilmelidir
Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan
önce tamamlanmalıdır.
4
MALZEMELER
Temizlik arabası
 Yer temizlik kovaları
 Paspas / Moplar

Toz alma bezleri ve kovaları
Deterjan/Dezenfektan solüsyon
Su
KİŞİSEL KORUYUCULAR
Eldiven
Maske
5
TEMEL KURALLAR
 Temizlik
hareketlilik başlamadan önce
yapılmalıdır.
 Her
bölümün temizliği o bölümde çalışan
temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.
Temizliğe başlamadan önce ve temizlik
bitiminde eller yıkanmalıdır.
Temizlik sırasında mutlaka
eldiven giyilmelidir.
6
TEMEL KURALLAR
 Temizlik
yaparken en az toz oluşturacak
yöntem seçilmelidir.
 Bunun için ıslak temizlik yöntemi kullanılmalıdır.
Kesinlikle kuru süpürme
ve silkeleme
yapılmamalıdır.
7
TEMİZLİK,
TEMİZ ALANDAN
KİRLİYE
DOĞRU YAPILMALIDIR.
8




Temizlik solüsyonları günlük olarak işlemden hemen
önce hazırlanmalı uzun süre bekletilmemelidir.
Asla amonyak ve klor içeren kimyasallar
karıştırılmamalıdır.
(çamaşır suyu + deterjan gibi)
Dezenfektan kullanılacaksa doğru konsantrasyonda
hazırlanmalıdır.
Temizlik/dezenfektan çözeltisi sık değiştirilmelidir.
9
TEMEL KURALLAR




Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı
ve kuru bir şekilde saklanmalıdır.
Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak
bırakılmamalıdır.
NEM=Bakteri ve mantarların üremesi
Tüm bölümlerde temiz ve kirli malzemeler ayrı odalarda
bulundurulmalıdır.
Temizlik arabaları sık sık temizlenmelidir.
10
Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası
Kullanımı
ÇİFT KOVALI-PRESLİ PASPAS
ARABASININ KULLANIMI
Hasta odaları
Yoğun bakım üniteleri
Servis koridorlarının
temizliğinde kullanılmalıdır.
Tuvalet ve banyolar da kullanılmamalıdır
12
ÇİFT KOVALI-PRESLİ PASPAS
ARABASININ KULLANIMI

Paspaslama için kullanılacak su ılık
olmalıdır.

Mavi kovaya kovanın 3∕4’ü kadar su ve
yeterli miktarda deterjan konulur.

Kırmızı kovaya ise 1∕4’i kadar su konulur,
13
Mavi Kova: Temiz Su konulacak
Kırmızı Kova: Kirli Su birikecek
14
Paspas mavi kovadaki temiz deterjanlı /dezenfektanlı
su ile ıslatılıp suyu sıkılmalıdır.
15
16
Paspas “S” şeklinde
hareket ettirilmeli,
zeminden mümkün
olduğunca
uzaklaştırılmadan
temizlik yapılmalıdır.
17
Paspas ile 10 - 15 m² alan silindikten sonra kirli
paspas, kırmızı kovada yıkanır ve iyice sıkılır.
18
19
Daha sonra paspas, mavi kovada temiz
suya batırılıp yıkanır ve kırmızı kovada iyice
sıkılır.
20
21
Bu şekilde devam
eden işlem sonucunda;
mavi kovada bulunan
temiz su kirlenmeden
biterken, kırmızı
kovada kirli su
birikir.
22


Nemli silme amaçlı moplama esnasında mop önünde
kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal
birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır.
Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş
alan bırakılmamalıdır.(Yatak ve sehpa altları, duvar
köşeleri vb.)
23
 Saçaklı
mop kullanımında zemin ıslak
bırakılmamalı, kirlenme, kayma ve düşmeleri
önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.
24
Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile
kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak
Dezenfeksiyon sağlanmalı
25
DEZENFEKTAN KULLANIMI

Kan veya vücut çıktısı ile kontaminasyon
durumunda

İzolasyon odalarında

Salgınlarda

Yüksek Riskli Alanlarda
Dezenfektan Solüsyonlar Kullanılmalıdır.
26
DEZENFEKSİYON NASIL
YAPILMALIDIR?
2.Klor tablet
HIZLI ETKİLİ YÜZEY DEZENFEKTANI
1.) ÇAMAŞIR SUYU
(OZON,KLOR SOLÜSYONU)
Paspaslama işlemi: (1/100)
(10 litre suya 1 pet bardağı çamaşır suyu
Yüzey temizliği: (1/100)
(5 litre suya 1/2 pet bardağı çamaşır suyu
Kan ve diğer vücut sıvılarında: (1/10)
(10 litre suya bir 10 pet bardağı çamaşır suyu
28
2.KLOR TABLETLERİN
KULLANIMI
Paspaslama işlemi:
(15 litre suya 6 tablet)
Yüzey temizliği:
(5 litre suya 2 tablet)
Kan ve diğer vücut sıvılarında:
(1 litre suya 3 tablet)
29
KLOR TABLET KULLANIMINDA
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR




Temiz su kullanılmalı
Deterjan ve diğer temizlik malzemeleri ile beraber
kullanılmamalı
Tabletleri suya attıktan sonra eriyinceye kadar 15 dk
havalandırılmış bir odada bekletilmeli
İşlem sırasında maske kullanılabilir

İŞLEM SONUNDAN PASPASLAR MUTLAKA TEMİZLENİP
DEZENFEKTE EDİLMELİDİR.
Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde…
1/10 çamaşır suyu ile silinmeli, kurumaya bırakılmalıdır.
KAN ve DİĞER VÜCUT
SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE
 İşlem
sonrası paspas dezenfekte
edilmelidir.
 Temizlik
tamamlandığında eller
mutlaka yıkanmalıdır.
32
PASPASLARIN TEMİZLİĞİ
ve
DEZENFEKSİYONU
Temizlik işlerinden sonra ve gün sonunda kullanılan
paspaslar mutlaka temizlenip dezenfekte edilerek
kuruyacak bir şekilde bırakılmalıdır.
33
Önce paspas su ile iyice
yıkanıp kiri giderilir.
1/100 oranında
sulandırılmış çamaşır
suyunda 15-20 dk
bekletildikten sonra
durulanır.
İyice sıktıktan sonra
saçakları yukarı gelecek
şekilde konularak kuruması sağlanır.
34
Hastane Temizliğinde
Risk Sınıflaması
ve
Farklı Alanların Temizliği
35
Risk Düzeyi
Çok
Yüksek
riskli alanlar
Yüksek riskli
alanlar
Orta riskli
alanlar
Düşük riskli
alanlar
En az riskli
alanlar:
Hastane Bölümü
Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri,
hemodiyaliz üniteleri, yanık üniteleri, onkoloji
üniteleri, izolasyon odaları,immünsüpressif
hastaların bulunduğu bölümler ve enfeksiyon
hastalıkları üniteleri
Uygun
Temizlik
Temizlik
+
Dezenfeksiyon
Acil servis, merkezi sterilizasyon ünitesi
mikrobiyoloji laboratuvarı, biyokimya
laboratuvarları, kan merkezi
Temizlik
+
Dezenfeksiyon
Günlük kullanım alanları, mutfak, genel klinikler,
radyoloji, bekleme salonları, poliklinikler, eczane,
bekleme odaları, morg, kafeterya
Temizlik
İdari ofis alanları, derslikler, konferans salonları,
steril olmayan depolar
Arşiv, teknik servis, çevre alanları
Temizlik
36
Temizlik
Hasta Odalarının Rutin Temizliği


Odadaki
(banyo/tuvalet dahil)
çöp kovalarının içinde
bulunan çöp poşetleri
oda dışına çıkarılarak
ağzı bağlandıktan sonra
servise ait büyük çöp
bidonuna taşınır.
Çöp kovası kirlenmiş ise
yıkanarak temizlenir.
37


Oda zemini nemli mop ile kaba kirleri alınır.
Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler,
yemek masası, etajer, vb.) tozu alınır.
 Toz alma işlemi temizlik kovaları ile
yapılmalı,
38


Oda zemini temizliğinde çift kovalı-presli
paspas arabası kullanılmalı.
Temiz alandan başlayarak yatak altları dahil
olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve
ıslak bırakılmamalıdır.
39
 Banyo
ve tuvaletlerin temizliği en sona
bırakılır.
 Önce fayanslar, ardından musluk, duş teknesi
ve duşa kabin sıvı deterjan veya ovma
maddesi ile silinmelidir.
40
Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma
maddesi ile temizlenir.
Daha sonra lavabo arkasındaki duvar silinir.
41
Lavabo aynası cam
temizleme maddesi ile
silinmelidir.
Silinen tüm yüzeyler önce
durulanıp ardından
kurulanmalı kesinlikle ıslak
bırakılmamalıdır.
42
TUVALET TEMİZLİĞİ

Önce sifon çekilmeli,

Klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi
dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalı,

Klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan
veya ovma maddesi kullanılarak silinmelidir.
43
Tuvalet ve banyo zemini su ile yıkanmalı ve
çekçek ile yerdeki su giderilmelidir.
Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler
diğer alanların temizliğinde kesinlikle
kullanılmamalıdır.
44
ÇAMAŞIRLARIN TOPLANMASI
 Yatak
örtüleri değiştirilmesi esnasında kirli veya
temiz örtüler başka bir yatak üzerine veya yere
konulmamalıdır.
 Kirli
örtüler hemen çamaşır toplama arabasına
konulmalıdır.
46
ÇAMAŞIRLARIN TOPLANMASI
** Vücut sıvıları ve maddeleriyle temas etmiş kirli
çamaşırlar bir torbaya konularak taşınmalıdır
Çamaşır arabaları mutlaka kapalı olmalıdır.
47
Kirli ve temiz çamaşır bölmeleri ayrı olmalıdır.
 Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir

•
Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır.
Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar
doldurulmalıdır.
49
Oksijen kapları kuru bir şekilde muhafaza
edilmelidir.
Oksijen başlıklarında steril su veya distile su
kullanılmalıdır.
50
ASPİRATÖRLER
Aspiratör kavanozları 24 saatte
bir ve doldukça değiştirilmeli
Cihazın yüzeyi çamaşır suyu/klor tablet
ile dezenfekte edilmeli
Aspirasyon
mayi, drenaj mayi ve idrar gibi
vücut sıvıları ayrı bir odada, el yıkama amacıyla
kullanılmayan lavaboya boşaltılmalıdır.
ATIK YÖNETİMİ
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
52
KIRMIZI TORBA
Tıbbi Atık
Enjektörler
İV kateterlerin plastik kısmı
Foley sonda
NG sonda
Trakeostomi kanülü
İdrar torbası
İzolasyon atıkları
Pansuman malzemeleri
Kan ve kan ürünleri
Sekresyon ve çıkartılar
Diyaliz atıkları
Laboratuvar atıkları
Kullanılmış eldiven,
gaita,idrar ve balgam kapları
Bildirimi zorunlu hastaların atıkları
KESİCİ-DELİCİ
ATIKLAR
İğne uçları
Bistüri, lanset
Kırılmış ampuller
Lam, lamel
gibi keskin ve sivri uçlu aletler
SİYAH TORBA
İdare binası atıkları
Büro atıkları
Mutfak atığı
Bahçe atığı
Evsel atıklar
MAVİ TORBA
Geri kazanılabilen
atıklar
Serum şişeleri,
Karton
Kağıt
TEMEL İLKELER
 Tıbbi atık torbaları ve kesici delici
alet kutuları 3/4 oranında
dolduklarında derhal yenileri ile
değiştirilmelidir.
 Kesici-delici atık kutuları dolduktan
sonra ağızları kapatılıp uygun
büyüklükte kırmızı çöp torbalarına
konularak taşınmalıdır.
54
TEMEL İLKELER
Yeterli miktarda tıbbi atık kovası
gerekli yerlere konulmalıdır.
Kesici-delici atık kapları dolduktan
sonra kesinlikle sıkıştırılmamalı,
açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri
kazanılmamalıdır.
Atık kutularından birbiri üzerine
ekleme yapılmamalıdır
55
TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASI
 Tıbbi atık torbalarının ağızları sıkıca bağlanmalı
 Tıbbi atık torbalarının içeriği kesinlikle
sıkıştırılmamalı, torbasından çıkarılmamalı,
boşaltılmamalı ve başka bir kaba
aktarılmamalıdır.
56
Download

Hastane Temizliği