BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
FUTBOL LİGİ OYUN KURALLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Turnuva süresince tüm takımlar ve seyircileri FAİR PLAY ruhuna yakışır bir şekilde davranmak zorundadır.
Her takım müsabaka listesine 8 as oyuncu 7 tanede yedek oyuncu olmak üzere 15 kişi yazabilir.
Hastanemiz dışında turnuvaya davet edilen takımlar , listeye kurum içindeki taşeron şirket çalışanlarından son 5 yıl
içerisinde amatör veya profesyonel lisansı vize olmuş oyuncuları oynatamazlar. Oynadığı tespit edilen maçlarda
hükmen mağlup sayılırlar. Bu kural nedeniyle oyuncu listesinde adı soyadı, TC Numarası ,çalıştığı birim ve görevi
açık ve tam olarak yazmalıdır.
Oyuncu değişikliğinde çıkan oyuncu tekrar oyuna girebilir ancak toplam değişiklik sayısı 5 kişiden fazla
yapılamaz.
Oyun süresi olarak 25x2=50 dakikadır. Devre arası 5 dakika olarak sınırlıdır.
Takımlar sahada 1 kaleci 7 oyuncu toplam 8 kişi ile mücadele edecektir. Eksik kadro ile gelinmesi durumunda
takım 6 kişi müsabakaya başlayabilir. Her ne sebeple olursa olsun (ihraç-sakatlık) takım sayısı 5 kişi kalınca maç
tatil edilir. Kararlar disiplin komitesi tarafından verilir.
Sporcular ancak bir takımda oynayabilir. Başka bir takımında esame listesinde yer alan oyuncu ilk oynadığı
takımda LİGE devam eder. Alınan karar gereği 4. Hafta bitiminde her takımın diğer takımlardan en fazla 2 adet
transfer hakkı bulunmaktadır. 4 hafta sonunda yapılacak transferlerde oyuncuların tercihi geçerlidir. Aynı şekilde
ilk yarı bitiminde (13.hafta sonunda) her takımın 2 adet daha transfer yapmaya hakkı vardır. Ancak 13.hafta
sonunda yapılacak transferlerde eğer oyuncu ilk 8 takım içerisinde yer alıyorsa transfer olabilmesi için takımının
yöneticisinin onayı alınır.
Kaleciler için geri pas kuralı aynen uygulanacaktır. Takım arkadaşından gelen topu asla elle oynayamazlar.
Taç vardır. Topun dışarı çıktığı yerden sağa ve sola 1 metre opsiyonlu olarak kullanılabilir. 3-5 metre farklı yerden
kullanılmasında ise atış el değiştirecektir.
Kaleciler aut atışlarını ceza sahası alanındaki altıpas çizgileri üzerinden yada içinden ayakla kullanacaklardır. İkinci
bir oyuncu topa ancak ceza sahası dışında dokunabilir. Ve top oyunda sayılır.
Maçın içinde Penaltı uygulaması yapılırken kaleciler ayaklarıyla kale çizgisine basacak ancak topa vurulurken
hamle yapacaklardır. Penaltıyı kullanan sporcunun dışında diğer sporcuların tamamı topun gerisinde ve ceza sahası
dışında durmak zorundadır. Penaltıyı atan takım gol yapsa dahi top oyuna girmeden kendi takım arkadaşı ceza
sahasına girerse ihtar verilir ve içeri girdiği yerden rakip takım lehine oyun serbest atışla başlayacaktır. Aynı şekilde
penaltıyı kaleci kurtarsa dahi top oyuna girmeden kendi takım arkadaşı ceza sahasına girerse atış tekrar ve giren
oyuncuya ihtar verilir.
Sporcuların tekmelik takma zorunluluğu yoktur. Ayakkabılar kesinlikle halı saha ayakkabısı olacaktır. Krampon
kullanan sporcuların kontrolü itina ile yapılacaktır ve kesinlikle izin verilmeyecektir .Hakemin oyun başında veya
oyuncu değişiklikleri sırasında fark edemediği, ancak oyun sırasında bu kuralı ihlal eden oyuncu 5 dakika oyun dışı
kalma cezası alır. Yerine oyuncu giremez ve ayakkabısını değiştirmeden sahaya tekrar dönemez.
Sporcular her ne sebeple olursa olsun saha dışına sözlü veya fiili davranışlarda bulunamazlar kesinlikle yasaktır.
Sahanın her yerinden gol atılabilir. Ancak üst fileden gelerek hiç kimseye değmeden ağlara giden top gol değeri
taşımaz ve oyun dışına çıkmış sayılır.
Serbest atış ve endirekt serbest atışlarda baraj mesafesi 3 m yani adi adımla yaklaşık 4 adım olacaktır. Bu mesafe
korner köşe atışlarında da rakip sporcu için aynen uygulanacaktır.
Turnuvanın en önemli kuralı “Hakem verdiği veya vermediği kararlardan dolayı itiraz edilmeyecektir.” Oyunda
ihtar (sarı kart) ve ihraç (kırmızı kart) uygulamaları aynen geçerli olacak. Bir maçta iki defa ihtar gören oyuncu
ihraç edilerek en az (disiplin komitesi karar verecektir.) bir maç oynamama cezası verilecektir. İhraç edilen sporcu
dışarı çıkmadan oyun yeniden başlamayacaktır. Takım kaptanları bu durumlarda kendi sporcularını dışarı
çıkartacaktır. Yine ısrar eder ve sporcu çıkmazsa kaptana da bir ihtar verilecek eğer ki önceden de bir ihtarı
bulunuyorsa kaptan da ihraç edilecektir. Ayrıca takımlarda sarı kart ihtar caza uygulaması olmayacaktır.
Yazılı maddelerin dışında ihraç edilen sporcularında kararlarını disiplin komitesi verecektir.
Oyun oynanırken sahanın içinde hakem ve aktif oyuncular dışında kimse bulunmayacaktır. Hakemin izni dışında
sahaya giren oyuncu veya taraftar nedeniyle takım disiplin kuruluna sevk edilecektir.. Dışarı çıkan oyuncu hocanın
izni olmadan içeri alınmayacaktır.
Başlama saatine 10 dakika önceden takımlar yöneticilerinin imzaladığı takım listelerini komiteye verecektir.
Müsabakasına saatinde gelemeyen takım sadece başlama saatinden sonra 10 dakika beklenir. Ve bu süre içinde
gelirse 25x2 şeklinde yine normal maç oynanacaktır. Yine gelmemiş ise 3-0 hükmen mağlup sayılır. Bu durumda
diğer takımın sahada hazır olması muhtemeldir. Bir defa müsabakasına gelmeyen takım komite kararı ile gereken
karar verilecektir.
Lig süresince her ne sebeple olursa olsun gerek saha içinde gerek saha dışında sakatlık, ölümcül durumlar v.s gibi
ne maçın hakemi nede Tertip komitesi asla sorumlu tutulamaz. Sadece takım temsilcileri kendi takımlarından
sorumludurlar.
Hakem raporu tertip kurulunda değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Tertip kurulu ceza affı veya arttırmaya
bireysel veya takım halinde ihraca, hatta gerektiğinde ileri tarihlerde yapılacak tüm turnuvalardan ihraç etmeye
yetkilidir. Tertip kurulu üyeleri kendi takımları ile ilgili kararlarda oy kullanamazlar.
Oyun kurallarının yazılı olduğu bu sayfa ve oyuncu listesi formu doldurularak en geç 22.10.2014 tarihine kadar
tertip komitesine verilecektir.
Takım Sorumlusu:
İletişim Numarası :
İmza :
TAKIM ADI:
ADI SOYADI
T.C. Numarası
Çalıştığı BirimGörevi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bu form tüm takım sorumluları tarafından imzalanacak tertip komitesine en geç ikinci maç
günü teslim edilecektir. Şevket Yılmaz E.A.H. Dışındaki davetli takımların listeleri personelden
sorumlu kişi veya amirine doğruluğu onaylatılacaktır. Bu kural geçmiş turnuvalarda yaşanan sorunlar
ve tecrübeler sonucunda oybirliği ile alınan ve kesin kurallardır.
Takım sorumlusu:
İmza :
Yetkili Onayı
Download

BURSA MEDYA TV