Arkanızda İz Bırakmayın!
• Command TM çift taraflı bant kuvvetli yapışır.
• İstenildiğinde iz bırakmadan ve yüzeye zarar vermeden çıkarılır.
• Kablo Askıları yedek bantlar ile tekrar tekrar kullanılabilir.
CommandTM Büyük Boy Kablo Askısı
Nas›l uygulanaca¤› ile ilgili olarak aşa¤›da yer alan yap›şt›rma / ç›kartma talimatlar›na uyun.
Kablo askısını yapıştırmak için:
1.Yüzeyi
temizlerken
izopropil alkol
kullanabilirsiniz.
Ev temizlik
malzemeleri
kullanmayınız.
2. Çift taraflı yapışkan
bandı uygulayın.
Yapışkan bant
üzerindeki kırmızı
yazılı kağıdı çıkarın.
Köşeli kısım askının
üst bölgesine gelecek
şekilde yapıştırın
ve sıkıca bastırın.
3. Sıkıca bastırın!
Çift taraflı yapışkan
bandın üzerindeki
siyah yazılı kağıdı
çıkararak, çerçeve
askısını istediğiniz
bölgeye 30 saniye
sıkıca bastırarak
yapıştırın.
Kablo askısını çıkartmak için:
1. Kablo askısının gri kulakçığını
şekildeki gibi yukarıya doğru
çekerek açın ve kabloları çıkartın.
Bandın çıkartma dilini tutun.
Askının alt kısmının elinize
çarpmaması için askıyı yandaki
gibi tutun. Askıyı duvara
bastırmayın.
2. Çıkartma dilini YAVAŞÇA
duvardan aşağıya doğru PARALEL
bir şekilde bant duvardan
tamamen ayrılana kadar çekiniz.
4. Askıdan en iyi
sonucu elde
edebilmek için 1
saat bekleyin.
5. Kablo askısını
üzerindeki gri
kulakçıktan
tutarak açın.
Kabloyu şekildeki
gibi yerleştirip
kulakçığı kapatın.
Dikkat!
Hassas yüzeylerde ve narin duvar kağıtlarında
kullanmayınız. Bazı vinil duvar kağıtları üzerine
yapıştırma problem yaşanabilir. Çift taraflı
yapışkan bandı açılı olarak çekmeyiniz.
Bant kopabilir veya yapıştırdığınız yüzeye zarar
verebilir.
Not: 10 C’nin altındaki ısılarda uygulamayınız.
40 C’nin üstündeki ısılarda yapışkan esneyerek
güç kaybedebilir.
Her bir kablo askısı 900 g taşır.
İthalatçı Firma:
3M San. ve Tic. A.Ş.
Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. Akel İş Merkezi,
No:6, A Blok 34805 Kavacık / Beykoz / İstanbul - Türkiye
Tel: (0216) 538 07 77 Faks:(0216) 538 07 99
www.3M.com.tr
www.command.com.tr
ABD’de üretilmiştir.
Hayatınızı kolaylaştıracak diğer Command ürünleri raflarda sizi bekliyor.
Download

17304 arka