KULLANIM TALİMATLARI
TV-DEX
2
İÇİNDEKİLER
AMBALAJ İÇERİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
YENİ TV-DEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TV KUMANDASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TV-ALTLIĞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IŞIK YAYAN DİYOTLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BAŞLARKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ÜNİTELERİ BAĞLAMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BİRDEN FAZLA TV ALTLIĞI KULLANIRKEN . . . . . . . . . . . . . . 14
KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
İLETİM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SESSİZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ODA SESLERİNİ KAPATMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PİLİN YENİDEN ŞARJ EDİLMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
SORUN GİDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BAKIM İPUÇLARI VE UYARILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
GÜVENLİK UYARISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
YASAL BİLGİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
AMBALAJ İÇERİĞİ
Kullanım kılavuzu
TV-Kumandası
Kutu 1:
Mini USB güç kaynağı
Kutu 2:
Askı
Kutu 3:
a. 3.5 mm jaktan
3.5 mm jaka kablosu
b. 3.5 mm jaktan
fonoya kablosu
a.
b.
a.
b.
Kutu 4:
a. TV-Altlığı
b. SCART adaptörü
4
YENİ TV-DEX
DEX™ TV Kumandası ve TV Altlığından memnun
kalacağınızı umuyoruz. Bu kullanım talimatları bu
ünitelerin nasıl çalıştırılacağını açıklamaktadır. Üniteleri kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kitapçığı dikkatle okuyun.
1. TV Kumandası
2. TV-Altlığı
1.
2.
5
TV KUMANDASI
Kumandada dört tuş bulunmaktadır:
1. İletim açık/kapalı
2. Oda Seslerini Kapatma
3. Sesi açma
4. Sesi azaltma
1.
3.
4.
2.
6
TV-ALTLIĞI
Altlığın arkasında aşağıdaki girişleri bulacaksınız:
1. Güç
2. TV
3. Ses cihazı
1.
2.
3.
Altlığın alt tarafında iki ayar seçeneği olan bir düğme vardır:
1.HEARING AID
1.
2.HEARING AIDS
1. Mono/binoral düğmesi
İşitme uzmanınız tarafından seçilen ayar işitme cihazını tek kulakta (mono) ya da her iki kulakta (binoral) kullanmanıza bağlıdır.
7
IŞIK YAYAN DİYOTLAR
Kumandada iki ışık yayan diyot (LED) vardır.
1. Sabit yeşil ışık: İletim
2. Yeşilden kırmızıya değişme: İletim kapalı
3. Sabit kırmızı ışık: Oda seslerini kapatma etkin
4. Yanıp sönen kırmızı ve yeşil ışık: Pil şarjı
2.
1.
4.
3.
8
BAŞLARKEN
Yalnızca TV’den iletim yapmak istiyorsanız 5+6.
adımları, bir ses kaynağından iletim yapmak istiyorsanız 3+4. adımları atlayabilirsiniz.
ÜNİTELERİ BAĞLAMA:
1. mini USB güç kaynağı ünitesini altlığa bağlayın.
(Kaynak ünitesi dört versiyonludur. Kaynağınız
tam olarak gösterilen şekilde görünmeyebilir).
2. Diğer ucu prize takın.
GÜÇ
TV
1.
2.
9
AUDIO (SES)
3a. Jaktan fonoya kablosunu altlığa bağlayın.
4a. Kablonun diğer ucundaki iki fono konektörünü
TV’deki SES ÇIKIŞI’na bağlayın. Daha fazla
ayrıntı için lütfen TV’nizin kullanım kılavuzuna
bakın.
GÜÇ
TV
AUDIO (SES)
3a.
4a.
10
TV, SES ÇIKIŞINA sahip değilse bir SCART adaptör
kullanılabilir:
3b. Fono konektörlerini birlikte gelen SCART
adaptöründeki iki terminale bağlayın (kırmızı
kırmızıya ve beyaz beyaza).
4b. SCART adaptörünü TV’nin SCART soketine
takın.
4b.
3b.
11
5. Jaktan jaka kablosunu, altlıktaki ses girişine
takın.
6. Diğer ucu ses kaynağına bağlayın (örn. stereo
sistem).
GÜÇ
TV AUDIO (SES)
6.
5.
12
7.
Kumandayı altlığa yerleştirin ve sekiz saat şarj
olmasını bekleyin (ilk seferde).
13
BİRDEN FAZLA TV ALTLIĞI KULLANIRKEN
Yalnızca bir altlığınız varsa altlıktaki kumandayı ilk
kez şarj ettiğinizde bu altlık otomatik olarak seçilir.
Birden fazla altlığınız varsa bunlar arasında yaklaşık
beş saniye için kullanmak istediğiniz altlığa kumandayı yerleştirerek geçiş yapabilirsiniz.
14
KULLANIM
1,0 m’ye kadar
Kullanım sırasında kumandayı verilen askıyla boynunuza asmanızı öneririz.
10 m’ye kadar
15
Gösterilen şekilde askının ucundaki plastik tutucuya
kumandayı yerleştirin.
Askının ayırma tokası boynunuzun arkasında olmalıdır (1).
16
İLETİM
TV ya da ses bağlı olarak
• Bağlanan kaynaktan iletimi başlatmak için kumandadaki iletim açma/kapama tuşuna bir kez
basın. İşitme cihazlarınızda akustik bir sinyal verilir ve iletim LED’i yeşile döner.
• İletimi durdurmak için tuşa tekrar bir kez basın.
İşitme cihazları sesli bir mesaj ya da bip sesiyle
belirtilen şekilde Ana programa girer. Yeşil LED
kısa süre kırmızıya döner ve sonra kapanır.
Hem TV hem de ses bağlı olarak:
• TV’den iletimi başlatmak için kumandadaki iletim
açma/kapama tuşuna bir kez basın. İşitme cihazlarınızda akustik bir sinyal verilir ve iletim LED’i
yeşile döner.
• Bunun yerine sesi ses kaynağından iletmek için
tuşa ikinci kez basın. İşitme cihazlarınızda bir
akustik sinyal duyulur.
• İletimi durdurmak için tuşa üçüncü kez basın. İşitme cihazları sesli bir mesaj ya da bip sesiyle belirtilen şekilde ana programa girer. Yeşil LED kısa
süre kırmızıya döner ve sonra kapanır.
17
Kumandayı dolaşırken üzerinizde taşırsanız ve çalışma menzili dışına çıkarırsanız iletim kesilir ve
işitme cihazlarınız ana programa geçiş yapar. LED
yavaş aralıklarla yanıp sönerek iletimin yarıda kesildiğini gösterir. Değişiklik sesli bir mesajla belirtilir.
İşitme cihazlarınız bunun yerine bip sesi bildirimi ile
ayarlanmışsa hiçbir akustik bildirim duyulmaz.
Tekrar menzile girerseniz kumanda TV’den/Ses’ten
sinyali algılar ve iletimi başlatır. İşitme cihazlarında
bir ses duyulur. LED yanıp sönmek yerine sabit bir
şekilde yanar.
İletim sırasında işitme cihazı ve mikrofonları kapatmayı seçerseniz LED’in kırmızı yanmaya devam
edebileceğini unutmayın.
18
SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI
İletilen TV ve ses cihazının ses şiddetini artırmak
için ses şiddeti yukarı tuşuna basın. Ses şiddetini
düşürmek için ses şiddeti aşağı tuşuna basın.
UP
AŞAĞI
SESSİZ
TV veya ses cihazı kaynağında iletilen TV veya ses
cihazı sesini kısabilirsiniz.
ODA SESLERİNİ KAPATMA
İletim sırasında yalnızca iletilen sesi
duyacak şekilde işitme cihazı mikrofonlarını kapatmak isterseniz oda
seslerini açma/kapama tuşuna bir
kez basın. Mikrofonları yeniden açmak için tekrar
basın. İşitme cihazlarınızda akustik bir bildirim duyulur ve kırmızı LED söner.
19
PİLİN YENİDEN ŞARJ EDİLMESİ
Kumanda, şarj edilebilir pil kullanır. Tamamen şarj
olduğunda pilin zaman içinde azalan şekilde
yaklaşık olarak 10 saat iletim kapasitesi vardır. Pil
zayıfladığında iletim kesintiye uğrar. Pili yeniden
şarj etmek için kumandayı yaklaşık 4 saat altlığa
yerleştirin.
Widex tarafından sağlanan uygun bir USB güç kaynağı kullanarak da pili yeniden şarj edebilirsiniz.
Pilin değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen işitme uzmanınıza başvurun.
20
SORUN GİDERME
Sorun
Olası neden
Çözüm
TV kumandanız çalışmıyor
Pil bitmiştir
Pili şarj edin
Altlık seçilmemiştir
TV kumandasını TV
Altlığına en az 5 saniye yerleştirin
Pil değiştirilmesi gerekiyordur
İşitme uzmanınıza
başvurun
TV ya da ses cihazı
bağlantısı için jak fişi
TV Altlığına bağlanmamıştır
Jak fişini sayfa
10/12’de gösterildiği
gibi bağlayın
TV kumandasındaki yeşil
diyot kısa bir
süre yanar ve
sonar söner
TV Altlığı elektrik pri- Sayfa 9’da anlatıldığı
zine bağlanmamıştır gibi TV Altlığını bağlayın.
Yeşil diyot
açıkken ses
iletilmiyor
İletim kesildi
TV/ses kaynağı açılmamıştır
TV’yi/ses kaynağını
açın
Ses kaynağı ve TV
Altlığı düzgün bağlanmamıştır
Ses kaynağını ve TV
Altlığını sayfa 10, 11,
12’de gösterilen şekilde bağlayın
TV Kumandasının pili
bitmiştir
TV-Kumandasını şarj
edin
TV Kumandası çalış- Çalışma menziline
ma menzili dışındadır getirin
21
Sorun
Olası neden
Çözüm
İletim yaparken TV’den/
ses kaynağından ses görüntü bölümleri kayboluyor
TV Altlığının alt tarafındaki mono/binoral
düğme doğru şekilde
ayarlanmamıştır
Düğmenin doğru konumda olduğunu
kontrol edin. Bkz:
sayfa 6.
Ses kaynağı- TV Altlığı doğru çıkının ses şidde- şa bağlanmamıştır
tini ayarlarken
iletilen sesin
şiddeti değişiyor
22
TV Altlığını doğru
TV/ses çıkışına bağlayın. TV/ses kaynağı
için lütfen kullanım
talimatlarına bakın.
BAKIM İPUÇLARI VE UYARILAR
• TV-DEX üniteleri değerli cihazlardır ve özen gösterilmesi gerekir.
• TV-DEX ünitelerinizi aşırı sıcaklıklara ve yüksek
neme maruz bırakmayın.
• TV-DEX ünitelerini kesinlikle kendi başınıza sökmeyi ya da onarmayı denemeyin. (Bu işlem yalnızca yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır.)
• Yumuşak bir bezle üniteleri temizleyin. Asla suyla,
temizleme çözeltileriyle ya da başka sıvılarla yıkamayın.
• Röntgen, taramalar veya radyasyon tedavileri sırasında TV-DEX ünitelerini taşımayın ve bunları
bir mikrodalga fırına koymayın. Bunlar ünitelere
zarar verebilecek radyasyon türlerinden bazılarıdır. Ancak, oda gözetim ekipmanı, hırsız alarmları
veya cep telefonlarından yayılan radyasyon daha
zayıftır ve TV-DEX ünitelerinize zarar vermez.
• TV-DEX ünitelerinizi ve parçalarını ve aksesuarlarını çocukların ya da cihazın parçalarını yutabilecek veya bu parçalarla kendini yaralayabilecek kişilerin erişemeyeceği yerde tutun. Yutulması durumunda derhal bir doktora başvurun.
• TV-DEX ünitelerini uçaklarda ya da hastanelerde
izinsiz kullanmayın.
23
• TV-DEX ünitelerini madenlerde ya da patlayıcı
gazların olduğu alanlarda kullanmayın.
• TV-DEX üniteleri en katı uluslararası elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygun şekilde tasarlanmış olsa da tıbbi cihazlar gibi diğer donanımların yanında parazite yol açma olasılığı göz
ardı edilmemelidir.
• TV Kumandasını boynunuza takıyorsanız askının
ayırma tokasının boynunuzun arkasında olduğundan emin olun.
• TV-DEX üniteleri modern, alerjik olmayan malzemelerden yapılır. Ancak nadir durumlarda cilt tahrişi gerçekleşebilir. Bu tür bir cilt tahrişi fark ederseniz işitme uzmanınıza başvurun.
24
GÜVENLİK UYARISI
Bu aygıt harici bir güç kaynağıyla beslenir.
• Yalnızca TV-DEX ile uyumlu bir güç kaynağı bağlayın.
• Güç kaynağının 5VDC, 500mA çıkış derecesi ve
mini USB konektörü olmalıdır.
• Güç kaynağı giriş derecesi voltajı bölgenizdeki şebeke voltajına uygun olmalı ve güç kaynağı bölgenizdeki AC priziyle uyumlu erkek elektrik fişine
sahip olmalıdır.
• Güç kaynağı ITE için tasarlanmış olmalı ve bölgenizde kabul gören bir acentenin sertifikasını gösteren sertifika işaretlerine sahip olmalıdır.
Widex, TV-DEX cihazınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanızı sağlamak için her zaman Widex
Dağıtıcınız tarafından verilen güç kaynağını kullanmanızı önermektedir.
25
YASAL BİLGİLER
İşbu doküman ile Widex A/S TV-Kumandası ve TV
Altlığının 1999/5/EC Talimatı’nın ana gerekleri ve
diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan
eder.
Uygunluk Bildiriminin bir kopyasını şu adreste bulabilirsiniz: http://www.widex.com
26
Federal Communications Commission
and Industry Canada Statement
FCC ID: TTY-TVB
FCC ID: TTY-TVC
IC: 5676B-TVB
IC: 5676B-TVC
This device complies with part 15 of the FCC Rules and
with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or
27
more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and
receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This
transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with the Industry Canada RF
radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment as per IC RSS-102 Issue 3.
Changes or modifications to the equipment not
expressly approved by Widex could void the user’s
authority to operate the equipment.
28
İşitme cihazları, aksesuarları ve pilleri
normal ev atıklarıyla birlikte imha edilmemelidir. Bu öğelerin nasıl elden çıkarılacağı ile ilgili olarak ulusal Widex distribütörünüze başvurunuz.
29
30
31
¡9 514 0130 029b¤ ¡#01v¤
Printed by HTO / 2010-08
9 514 0130 029 #01
Download

kullanım talimatları