Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]

Sirküler No: 2014 / 70
Konu: Muhtasar Beyanname Güncellemesi
İstanbul, 24.07.2014
Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından E-Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan
güncelleme ile muhtasar beyannamenin “Vergiye Tabi İşlemler” bölümünün “Matrah ve Vergi
Bildirimi” kulakçığı altında yer verilen ödemelere ilişkin tür kodlarına 301, 302, ve 303 tür
kodları eklenmiştir. 301, 302 ve 303 tür kodlarına ait Damga vergisi matrahı ve “Damga
Vergisi” tutarı, “Matrah ve Vergi Bildirimi” sayfasında gösterilmekte ancak toplamlara dâhil
edilmemektedir. Bu kodlara ait Damga Vergisi toplamının, eskiden olduğu gibi Muhtasar
Beyannamenin 96. satırındaki “Tevkifata İlişkin Damga Vergisi” satırında gösterilmesi
gerekmektedir.
Muhtasar beyanname verecek olan mükelleflerin, “Beyanname Düzenleme Programı'nı” EBeyanname internet sitesinde yer alan “Gerekli Programlar” bölümünden güncellemeleri
gerekmektedir.
Eklenen ödeme tür kodlarının açıklamaları aşağıdaki gibidir;
 301:Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler
(avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam
ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve
havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar.
 302:Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve
mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı
alınan paralar (avans olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların
nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği
veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden
kâğıtlar.
 303:Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
Download

Sirküler No: 2014 / 70