T.C. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
Sayı : 61899864­310.05.01­E.2920
Konu : Yenikent 104 ada plan değişkliği
İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
İlgi : Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01/04/2015 tarihli ve 37444299­301.05­E.2910 sayılı yazısı..
Sincan Belediye Meclisinin 05/12/2014 tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun görülen Sincan ilçesi
Menderes Mahallesi 104 ada 4,5,6,7,8 ve 16 no'lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2015 gün ve 464 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
30 gün süreyle ilanı ve askısı yapılsın.
Yukarıdaki ilan metninin 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi gereğince 30 gün süreyle ilan
ve askısının yapılması hususunda gereğini;
Arz ederim.
Nazan ERYILMAZ
Şehir Plancısı
02/04/2015
Erol ERASLANOGLU
Plan ve Proje Müdürü
02/04/2015
Abdurrahman BARIN
Belediye Başkan Yardımcısı
Adres: Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No:8 Sincan/ANKARA
Telefon: 444 4 762 Faks: 0312 271 73 60
Elektronik Ağ: http://www.sincan.bel.tr
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebelge.sincan.bel.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden 1F64­CF67­H0D3 kodu ile yapılabilir.
1 / 2
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebelge.sincan.bel.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden 1F64­CF67­H0D3 kodu ile yapılabilir.
2 / 2 
Download

104 ada ( 4,5,6,7,8,16 parseller)