EK:2.1
TRABZON’DA 02/04/2015 DE YAPILACAK MESLEKİ DENEYİM KAZANMA
ÇALIŞMALARI VE TEMDEM UYUM EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAN
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ
S.N
1
Adı ve Soyadı
Enes Celil HANCİ
Oda
Sicil
14954
T.C.Kimlik No.su
Mesleki Deneyim Kazanma
Çalışmaları ile TEMDEM Uyum
Eğitimine Başlanacak Tarih
34889217822
01/04/2015
Trabzon TEMDEM merkezinde 02/04/2015 tarihinde yapılacak mesleki deneyim
kazanma çalışma ve TEMDEM uyum eğitimine, 1 SMM adayı orman endüstri mühendisi
katılmaya hak kazanmıştır. Oda internet sayfası ile ilan tahtasında ilgililere duyurulmak üzere
Oda yönetim kuruluna bildirilmesine kurulumuzun 24/03/2015 tarih ve 105 nolu kararı ile
kararlaştırılmıştır. 24/03/2015
TEMDEM KURULU
Eşref GİRGİN
Başkan
Mevlüt DÜZGÜN
Başkan Yardımcısı
İbrahim YILMAZ
Raportör
1
Download

1 trabzon`da 02/04/2015 de yapılacak mesleki deneyim kazanma