ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNE
Odanızın ……… Sicil nolu üyesiyim. Ankara-TEMDEM merkezinde…..…………
tarihinde başlayacak olan Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasına katılmak için gerekli olan
başvuru evraklarım ektedir.
Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmasına başlayıncaya kadar geçecek süre içinde,
Odanızca belirlenen esaslar çerçevesinde, ruhsatlı meslek mensubu denetim ve gözetiminde
olmak üzere, ...............................…………………………………… serbest ormancılık
bürosu/şirketinde amenajman çalışmalarının arazideki envanter vb. işlerde, mesleki deneyim
kazanma çalışmaları öncesinde ve bilgilerimin artırılması kapsamında, SMM adayı mühendis
olarak çalışmak istiyorum.
…………………. Tarihindeki mesleki deneyim kazanma çalışmasına başlamadığım
takdirde, çalışma iznimin iptali ile bu konudaki hukuki sorumlulukları kabul ve taahhüt
ediyorum.
Gereğini arz ederim. …../…./2014
Adı Soyadı ve İmza
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adı ve Soyadı
:
Baba adı
:
Doğum yeri ve tarihi :
TC Kimlik no
:
Unvanı
:
Oda sicil no
:
Adresi:
:
Tlf No
:
Gsm No
:
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİNE
Yukarıda hüviyeti yazılı …………………………….….. büromuzda/şirketimizde
dilekçesinde belirtilen esaslar doğrultusunda çalışma yapmasına muvafakat ediyorum.
…………………………… tarihinde Ankara’da yapılacak olan mesleki deneyim kazanma
çalışmasına katılması için gerekli izni vereceğimi kabul ediyorum. …../…../……….
ADRES:
……………………
Ormancılık Bürosu/şirketi
Download

Sicil nolu üyesiyim. Ankara-TEMDEM merkezinde…..………