2014/1 SAYILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
(Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları )
SıraNo
Adı Soyadı
Unvanı
Görev Yeri
1
Füsun YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
98
2
Havva ŞENSOY
Bilgisayar İşletmeni
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
88
3
Ziya YENİÇERİ
Bilgisayar İşletmeni
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
85
4
Hüseyin KORKMAZER Bilgisayar İşletmeni
85
5
Duygu UYSAL
Memur
Sağlık Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
6
Ahmet KÜÇÜKYAĞCI
Psikolog
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
85
7
Filiz TÜRKOĞLU
Memur
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
85
8
Hasan YILDIZ
Bilgisayar İşletmeni
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
83
9
Yaşar ALTINAY
Şevkiye DEMİR
Memur
11
Mehmet GÖKÇİMEN
Bilgisayar İşletmeni
Sağlık Yüksekokulu
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
83
10
12
Okan ALPUL
Bilgisayar İşletmeni
Veteriner Fakültesi
80
13
Canan TUZÇU
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
80
14
Ertan YÜKSEL
Memur
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
80
15
Memur
Tefenni Meslek Yüksekokulu
80
Şoför
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
80
17
Azize ALPER
Hakan
HARMANKAYA
Hüseyin KAHRAMAN
Memur
Genel Sekreterlik
80
18
Dilek Rabia ERGÜL
Memur
Fen Bilimleri Enstitüsü
80
19
Esra SEZEN
Bilgisayar İşletmeni
Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
78
20
Seda ÜNAL
Memur
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
78
21
Mali Hiz.Uzm.Yrd.
Bilgisayar İşletmeni
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu
78
22
Cihan CENGİZ
Abdullah BAŞOĞLU
23
Gürkan BERKCAN
Bilgisayar İşletmeni
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
75
24
Özlem MENGİLLİ
Bilgisayar İşletmeni
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
75
25
26
Hatice ÇAYIR
Gülhayat TUĞ
Diyetisyen
Kütüphaneci
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
75
27
Sefa BAYRAKTAR
Bilgisayar İşletmeni
Genel Sekreterlik
73
28
Orhan TEPEDELEN
Sekreter
Çavdır Meslek Yüksekokulu
73
29
Ömer UYĞUR
Bilgisayar İşletmeni
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
73
30
Yunus BEKTAŞ
Memur
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
73
31
Derya DUMAN
Laborant
70
32
Dursade ÇETİN
Memur
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi
33
Osman YAZAR
Orhun ÇANKAYA
Şoför
Memur
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Eğitim Fakültesi
68
Sabri YILMAZ
Fatma BAYSAL
BASKIN
Tayfun DİRENÇ
Hizmetli
Bilgisayar İşletmeni
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
63
Hizmetli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
60
16
34
35
36
37
Bilgisayar İşletmeni
Puanı
85
80
80
75
73
70
65
60
Download

Sınav Sonuçları