Kırklareli Üniversitesi
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK
ELP13221
HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
ELP13221
HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER
T+U
Kredi
AKTS
3
3
3
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
ELEKTRİK
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Birçok sektörde kullanılması bir teknolojik zorunluluk olan Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinin yakından tanınması teorik ve pratik bilgilerle sistemin tasarımını, dizaynını ve
kullanılmasını sağlamak.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Dersi Veren:
Öğr.Gör. YILMAZ GÜVEN
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
KARACAN, İ. (2003). HİDROLİK+PNÖMATİK.
KARABÜK: İ.KARACAN
MMOB YAYIN KURULU. (2001).
PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ. İSTANBUL: TMMOB ( MMO / 2001 / 293)
KARACAN, İ. (2003). HİDROLİK+PNÖMATİK. ,PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ. İSTANBUL: TMMOB ( MMO /
2001 / 293),KARABÜK: İ.KARACAN MMOB YAYIN KURULU. (2001).
http://tbmyoelektrik.kirklareli.edu.tr/
http://tbmyoelektrik.kirklareli.edu.tr/
:
:
:
:
20
20
20
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
40
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Notları
Notları
Notları
Notları
Notları
Notları
Notları
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Notları
Notları
Notları
Notları
Notları
Notları
Notları
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
Ders
Ders
Ders
Ders
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
ve
ve
ve
ve
Ders
Ders
Ders
Ders
Notları
Notları
Notları
Notları
İlgili
İlgili
İlgili
İlgili
Ders
Ders
Ders
Ders
Kitapları
Kitapları
Kitapları
Kitapları
ve
ve
ve
ve
Ders
Ders
Ders
Ders
Notları
Notları
Notları
Notları
13
14
15
Hidroliğin tanımı, tarihsel gelişimi, kullanım alanları
Hidroliğin temel kavramları
Hidroliğin temel prensipleri, hidrolik enerji dönüşümleri
Hidrolik akışkanlar ve sızdırmazlık elemanları
Hidrolik sistem ( Devre ) elemanları
Hidrolik ve Pnömatik sistemlerde sembol okuma tekniği
Pnömatiğin temel prensipleri
Ara sınav
Basınçlı havanın dağıtılması
Hidrolik devre tasarımı, çizimi, okunması ve uygulaması
Hidrolik devre tasarımı, çizimi, okunması ve uygulaması
Temel pnömatik devre tasarımı, çizimi, okunması ve
uygulaması
İleri pnömatik devre tasarımı, çizimi, okunması ve uygulaması
Lojik pnömatik devre tasarımı, çizimi, okunması ve
uygulaması
Hidrolik ve pnömatik devrelerde periyodik bakım ve onarım
Dökümanlar
İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
İlgili Ders Kitapları ve Ders Notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Endüstriyel alanda hidroliğin ve Pnömatiğin gerekliliği hakkında genel bilgileri açıklayabilme.
Endüstriyel ve hidrolik akışkanların özelliklerini açıklayabilme.
Hidrolik ve Pnömatik devre elemanlarını tanıyabilme.
Hidrolik ve Pnömatik devre tasarımı yapabilme.
Hidrolik devre dizaynı ve endüstriyel uygulamalar yapabilme.
Pnömatik devre dizaynı ve endüstriyel uygulamalar yapabilme.
Hidrolik ve Pnömatik devre bakım ve onarımını yapabilme.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P06
P05
P08
P10
P09
P04
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanabilmek
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma
hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
P11
P07
P01
P03
P02
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri
geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö01
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö02
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö03
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö04
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö05
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö06
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
Ö07
3
3
2
3
4
1
3
1
4
1
5
90
3
Download

hidrolik pnömatik sistemler - KLU - TBMYOELEKTRIK