GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 206
Sermaye Piyasası İşlemleri
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 206
Sermaye Piyasası İşlemleri
2+0
2
4
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: İŞLETME YÖNETİMİ
: Zorunlu
: Sermaye ve para piyasası ile ilgili her türlü mali işlemlerin incelenmesi ve analizi
: Sermaye piyasası analizi, hisse senedi ve tahvil piyasası ve ortaklıkların içeriği.
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
:
:
: Öğr.Gör. kurtuluş merdan
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: Şenol Babuşçu, Sermaye Piyasası İşlemleri, Seçkin Kitabevi, Ankara
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
40
:
:
:
:
60
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Piyasa Kavramları, Çeşitleri, Özellikleri
Sermaye Piyasaları ve Borsaların Tarihi, İşlevleri
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Aracı Kuruluşlar
Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları
Anonim Şirketler
Sermaye Piyasası Araçları
Ara Sınav
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
Kotasyon ve Borsa’da İşlem Görme
Hisse Senetleri Piyasası
Hisse Senetleri Piyasası
Hisse Senedi İşlemlerinde Takas ve Saklama
Endeksler
Tahvil ve Bono Piyasası, İmkb Uluslararası Pazar, Vadeli İşlemler Piyasaları (Türev Piyasalar).
Dökümanlar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Sermaye piyasası işlemleri ile ilgili analizleri yapar.
Piyasa kavramlarını, çeşitlerini ve özelliklerini bilir.
Sermaye piyasası araçlarını bilir.
İstanbul menkul kıymetler borsasını bilir.
Hisse senetleri piyasasını bilir.
Endeksleri bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
2
3
6
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
1
1
1
2
3
2
3
3
1
Ö01
1
1
1
2
5
2
4
3
1
Ö02
1
1
1
2
3
2
4
3
1
Ö03
1
1
1
2
3
2
4
3
1
Ö04
1
1
2
2
3
2
4
3
1
Ö05
1
1
2
2
3
2
4
3
1
Ö06
1
1
2
2
3
2
4
3
1
1
92
3
Download

Sermaye Pİyasası İşlemleri - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu