Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
İleri Teknolojiler ABD Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
MSE520
Corrosion
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MSE520
Corrosion
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
İleri Teknolojiler ABD Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı elektrokimyanın temelleri, elektrolitik ve galvanic hücrelerin çalışma prensiplerini ve korozyonun temellerini vermektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu dersin kapsamı: elektrokimyanın temelleri, elektrolitik hücreler, galvanic hücreler, Nernst denklemi, Gibss Serbest Enerjisi, kapasitörler, süperkapasitörler, bataryalar, ve korozyon.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Öğretim Üyesi Gökhan GECE
Dersi Veren:
Öğretim Üyesi Ece ÜNÜR
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Silberberg, Martin S. (Martin Stuart), 1945–Principles of general chemistry / Martin S. Silberberg. — 2nd ed.,A.J.Bard, L.R.Faulkner, Electrochemical Methods:
Fundamentals and Applications, 2nd Ed., 2000.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
50
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
50
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanıtım
Tarihsel bakış
Redoks tepkimeler
Voltaik hücreler ve hücre potansiyelleri
Serbest enerji ve elektriksel iş
Temel denklemler
Konsantrasyon hücreleri - pH ölçümü
Elektrolitik hücreler
Ara sınav
Korozyon
Kapasitörler
Süperkapasitörler
Bataryalar
Final sınavı için genel tekrar
Yarıyıl sonu sınavı
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Redoks tepkileri dengeleme becerisi.
Hücre potansiyellerini ve serbest enerjiyi hesaplama becerisi.
Elektrokimyasal depolama sistemlerinin çalışma prensiplerini yorumlama becerisi.
Korozyon mekanizması ile ilgili bilgi kazanımı.
Elektrokimyasal hücre operasyonuyla ilgili bilgi kazanımı.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı koyabilme becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını Mühendisliği alanı veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak
aktarabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme.
Kazanılan matematik, fen ve mühendislik bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine kullanarak alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve yorumlama becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi.
P08
P10
P09
P02
P01
P03
P05
P04
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
8
120
Ödevler
3
10
30
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%40
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%30
Devam
0
%0
Uygulama
0
Proje
Yaryıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
Tüm
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö01
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö04
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
Toplam İş Yükü Saati
0
195
6
Download

MSE520 - Bursa Teknik Üniversitesi