GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 102
Görsel Programlama - I
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
BIP 102
Görsel Programlama - I
3+1
3,50
4
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
: Zorunlu
: Bu ders ile , görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
: Görsel programlama editörü kurulum ve ayarlarını yapmak, Formlarla çalışmak, Temel uygulamalar yapmak, İleri uygulamalar yapmak
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
:
:
: Öğr.Gör. İsmail Hakkı TUNCEL
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1. Visual Basic 6.0
:
:
:
Zeydin Pala/İhsan Karagülle ,2. Visual Basic 6.0 Pro. Zeydin Pala/İhsan Karagülle
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Görsel programlama editörü kurma ve ayarlama
Formlar ve özellikleri
Standart nesneler
Giriş ve mesaj pencereleri
Diyalog pencereleri
Gelişmiş nesneler
Gelişmiş nesneler
Ara sınav haftası
Operatörler
Fonksiyonlar
Karar yapıları ve döngüler
Karar yapıları ve döngüler
Diziler
Grafik uygulamaları
Raporlama uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Visual Basic programı ile algoritması düşünülmüş programı tasarlama
Form üzerine yerleştirilen elemanları kullanabilme
Birden fazla formu bir MDI forma bağlama
Mesaj ve giriş pencerelerini kullanabilme
Grafik nesnelerini ve özelliklerini öğrenme
Tüm nesneler ile örnekler yapma
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P12
P08
P02
P11
P10
P04
P03
P01
P07
P06
P05
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Mesleki yeterliliğe sahip olur.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
4
56
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
Ödevler
7
2
14
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
7
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
Ö01
5
4
5
5
4
4
5
5
5
4
4
4
Ö02
5
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
Ö03
5
5
5
4
4
4
5
5
3
4
3
3
Ö04
4
4
4
5
4
4
5
5
4
3
4
5
Ö05
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4
5
4
1
114
4
Download

BIP102 Görsel Programlama - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu