GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BISEC201
Açık Kaynak İşletim Sistemi
Yarıyılı
1
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
BISEC201
Açık Kaynak İşletim Sistemi
2+0
2
5
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Dersin Türü
: Seçmeli
Dersin Amacı
: Çok görevli gerçek zamanlı işletim sistemleri mimarisi ve işleyişleri hakkında temel bilgilerin edinilmesi ayrıca açık kaynak kodlu işletim
sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılabilme yeteneğinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
: İşletim sistemi mimarisi, amaçları ve işleyişi. Çokça kullanılan işletim sistemlerinin tanıtılması. Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin,
özellikle Pardus işletim sistemi. Dosya sistemleri ve bellek yönetimi.
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. Ramazan Özgür DOĞANÖğr.Gör. FARUK DEMİR
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 2.Pardus 2011 ; Atalay Keleştemur ; Kodlab Yayın Dağıtım ; İstanbul, 20113. Bilgisayar İşletim Sistemleri; Ali Saatçi ; Bıçaklar Kitabevi,3. Bilgisayar İşletim
Sistemleri; Ali Saatçi ; Bıçaklar Kitabevi,1. http://megep.meb.gov.tr/
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
İşletim Sistemlerine Giriş
İşletim Sistemlerine Giriş
Giriş/Çıkış Sistemi
Görev Yönetimi
Dosya sistemleri
Bellek yönetimi
Toplu sistemler, çoklu programlama sistemleri
Ara Sınav
Triggerlar
Açık kaynak kodlu işletim sistemleri
Açık kaynak kodlu işletim sistemleri
Temel linux komutlarının kullanımı
Temel linux komutlarının kullanımı
Windows işletim sistemi
Uygulama faaliyetleri
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Çok görevli gerçek zamanlı işletim sistemlerinin tanır , amaçlarını ve işleyişlerini anlar
İşletim sistemi mimarisini bilir
Dosya sistemleri ve bellek yönetimi hakkında bilgi sahibidir
Toplu sistemler, çoklu programlama sistemleri, zaman paylaşımlı sistemler, etkileşimli sistemler, işletim sistemi hizmetleri hakkında bilgi sahibidir
Açık kaynak kod işletim sistemleri hakkında bilgi sahibidir ve bunları etkin bir şekilde kullanabilir
Pardus işletim sistemini tanır ve bu işletim sistemini etkin bir şekilde kullanılabilir
Linux konsol komutlarının kullanabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P12
P08
P02
P11
P10
P04
P03
P01
P07
P06
P05
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Mesleki yeterliliğe sahip olur.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
Ödevler
2
7
14
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
%0
Ara Sınavlar
1
10
10
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Ara Sınav
1
%30
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%10
Devam
0
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
Ö01
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
Ö02
4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
Ö03
4
5
4
3
3
4
5
3
3
4
5
5
Ö04
5
3
3
4
4
5
5
5
5
3
4
5
Ö05
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
Ö06
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö07
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
90
3
Download

BISEC201 Açık Kaynak İşletim Sistemi