GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 107
Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
Yarıyılı
1
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 107
Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
1+1
1,50
2
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: İŞLETME YÖNETİMİ
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri
kazandırılacaktır. İletişimin toplumsal yaşamda ve iş yaşamında önemini kavrayabilme, iletişim engellerini ve iletişim problemlerini aşma beceresi kazandırma, etkin ve ikna edici
iletişim kuramının önemini kavrama.
Dersin İçeriği
: Sözlü, Sözsüz, Yazılı,Formal, İnformal v e Örgüt dışı iletişim kavramlarının açıklanması ve bu alanlarda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. ALTAN FATİH TOPALOĞLU
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 3. Aysun Yüksel, İletişim Bilgisi, ,2. Genel ve Teknik İletişim, Yrd. Doç. Dr. Hasan Tutar, M. Kemal Yıldız, Cumhur Erdönmez,1. Genel Ve Teknik İletişim, Dr.
İrfan Mısırlı
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
90
:
:
:
:
10
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sözlü İletişim kurmak
Sözlü İletişim kurmak
Yazılı İletişim kurmak
Yazılı İletişim kurmak
Yazılı İletişim kurmak
Sözlü İletişim kurmak
Sözlü İletişim kurmak
Sözlü İletişim kurmak
Ara Sınav
Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
Örgüt dışı iletişim kurmak
Örgüt dışı iletişim kurmak
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Sözlü iletişim kurar
Yazılı iletişim kurar.
Biçimsel iletişim kurar.
Biçimsel olmayan iletişim kurar.
Örgüt içi iletişim kurar.
Örgüt dışı iletişim kurar.
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
1
2
2
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö01
1
5
1
2
2
5
5
5
3
Ö02
5
5
5
5
1
5
5
5
3
Ö03
5
5
5
5
1
5
5
5
3
Ö04
5
5
5
5
1
5
4
5
3
Ö05
5
4
5
5
1
5
5
5
3
Ö06
5
5
5
5
1
5
5
5
3
1
60
2
Download

Büro Yönetimi ve İletişim - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu