GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 205
Finansal Yönetim
Yarıyılı
1
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 205
Finansal Yönetim
3+0
3
5
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Çalışma sermayesine yatırım politikaları
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: İŞLETME YÖNETİMİ
: Zorunlu
: Bu ders ile öğrencinin mali tablolar üzerinde analiz ve yorum yapması amaçlanmaktadır.
: Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, Finansal yönetim ve diğer disiplinler, Oran analizi tekniği, Çalışma sermayesi analizi,
:
:
: Öğr.Gör. Adem ÖZBEK
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1. İşletme Sermayesi Yönetimi, Ahmet AKSOY Gazi Ktabevi, Ankara
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Finansal Yönetim Fonksiyonları ve Finansal Kararlar
Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler
Oran Analizi Tekniği
Fon Akım Analizi
Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği,
Statik ve Dinamik Analiz
Finansal Planlama
Finansal Planlama Araçları
Finansal Planların Hazırlanmasında
Uygulanan Yöntemler Finansal Plan Türleri
Ara Sınav
Çalışma Sermayesi Analizi
Çalışma Sermayesine Yatırım Politikaları
Çalışma Sermayesinin Finansmanı
Nakit ve Benzeri Varlıklar Yönetimi
Nakit Yönetimi
Alacakların Yönetimi
Kredili Satış Politikası
Stok Yönetimi
Kısa ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları
Oto Finansman
Fon Kaynaklarının Maliyeti
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Firmanın amacını belirleyebilme.
Oran analizi yapabilme.
Fon akım analizi yapabilme.
Finansal planları hazılayabilme.
Finansal planları türlerine göre ayırabilme.
Çalışma sermayesini yönetebilme.
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ç. Süresi
5
5
25
%0
Ödevler
4
4
16
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
4
4
16
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
0
Devam
Toplam
%100
Etkinlik
Ders Süresi
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
3
2
4
2
5
3
1
2
2
Ö01
3
1
5
1
4
5
1
2
2
Ö02
3
1
4
1
4
2
1
3
2
Ö03
3
2
2
1
5
2
1
2
2
Ö04
3
3
4
2
4
2
1
2
2
Ö05
3
3
4
2
5
2
1
3
2
Ö06
3
4
3
3
5
3
3
2
2
1
87
3
Download

Finansal Yönetim - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu