Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Doktora
MAK624
Enerji Metotları
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
MAK624
Enerji Metotları
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Doktora
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği Doktora
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Enerji metotlarını kullanarak yer değiştirmelerin ve şekil değiştirmelerin hesaplanma yöntemlerini ve statik, dinamik ve burkulma yüklemelerinde kullanılabilecek pratik hesaplama metodlarını
öğretmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Elastik şekil değiştirme enerjisi, Castigliano teoremi, virtüel iş ilkesi, Maxwell ve Betti Karşıtlık Teoremi, Rayleigh-Ritz Metodu
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin LEKESİZ
Dersi Veren:
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin LEKESİZ
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
M. İnan, "Cisimlerin Mukavemeti", İTÜ Vakfı Yayınları, No: 25 (in Turkish)
E. J. Hearn, “Mechanics of Materials", Second Edition, In Two Volumes, Volume I, Pergamon Press.
:
:
:
:
25
25
10
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
40
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Şekil değiştirme enerjisinin tanımı ve elastik şekil değiştirme enerjisi
Basit mukavemet hallerinde ve bileşik mukavemet hallerinde şekilde değiştirme enerjileri
Basit mukavemet hallerinde ve bileşik mukavemet hallerinde şekilde değiştirme enerjileri
Castigliano teoremleri
Castigliano teoremleri
Virtüel işler prensibi
Maxwell ve Betti karşıtlık teoremleri
Kararlık problemleri
Rayleigh oranı ve Ritz metodu
Ara Sınav
Titreşim problemlerinde enerji metodu
Titreşim problemlerinde enerji metodu
Elasto-kinetik problemlerinde enerji metodu
Elasto-kinetik problemlerinde enerji metodu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Elastik şekil değiştirme enerjisi kavramını açıklayabilme.
Eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma altında veya bunların bileşiminden oluşan bileşik mukavemet hallerinde elastik şekil değiştirme enerjilerini hesaplayabilme
Enerji metotlarını kullanarak hiperstatik kirişlerin eğim ve sehim değerlerini bulabilme.
Rijit cisimler mekaniğinde virtüel işler prensibini uygulayabilme
Enerji metotlarını kullanarak titreşim problemlerini çözebilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P04
P05
P03
P01
P02
Matematik bilim ve mühendislik hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi makine mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek üzere kullanma yeteneği
Bilimsel metotları ve mevcut sınırlı bilgiyi kullanarak yeni bilgi üretme yeteneği
Sosyal ve bilimsel sorumlulukların farkında olma, veri toplama, değerlendirme ve yayımlama evrelerinde ahlaki kurallara bağlı kalma
Makine mühendisliği problemlerini çözmek üzere modern teknikleri uygulama ve geliştirme yeteneği
Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ulusal ve
uluslararası toplantılarda sunabilme becerisi
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
5
70
Ödevler
5
6
30
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
16
16
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
1
%30
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%20
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
15
15
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
8
8
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
8
Ara Sınav
1
%20
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
5
%30
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05
Ö01
2
2
1
3
5
Ö02
2
2
1
3
5
Ö03
2
2
1
3
5
Ö04
2
2
1
3
5
Ö05
2
2
1
3
5
8
195
6
Download

MAK624 - Bursa Teknik Üniversitesi