GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 113
Temel Hukuk
Yarıyılı
1
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 113
Temel Hukuk
2+0
2
4
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: İŞLETME YÖNETİMİ
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Öğrenciye hukuk ile ilgili temel bilgileri öğretir. Mesleki ve özel yaşamında karşılaşacağı hukuki sorunları çözmede yol gösterir.
Dersin İçeriği
: Hukukun temel kavramlarını tanımak,Hukuk Sistemini İncelemek, Hak türlerini sınıflandırmak, Hakkın kazanılması, kaybedilmesi,
kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, Aile hukuku ve hükümleri
analiz etmek, Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, Sözleşme düzenlemek, Eşya kavramı ve türlerini tanımak,
İcra iflas işlemlerini takip etmek.
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. NURTEN KÜÇÜKEFE
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1.Temel Hukuk , BİLGİSİ, Yahya DERYAL,3.Temel Hukuk, Veysel Atasoy,2.Hukuka Giriş, Gülgün ILDIR
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Hukukun Temel Kavramlarını Tanımak
Hukuk Sistemini İncelemek
Hak Türlerini Sınıflandırmak
Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması Yöntemlerini Belirlemek
Kişilik Kavramı Türleri Kazanılması ve Kaybedilmesini Belirlemek
Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyeti Belirlemek
Aile Hukuku ve Hükümleri Analiz Etmek
Ara Sınav
Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepleri Sınıflandırmak
Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil İşlemleri Yapmak
Sözleşme Düzenlemek
Eşya Kavramı ve Türlerini Tanımak
Eşya, Mülkiyet, Devir ve Rehin İşlemleri Yapmak
İcra İflas İşlemlerini Takip Etmek
İcra İflas İşlemlerini Takip Etmek
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Hukuk mantığını öğretir.
Hukuk kavramlarını öğrenir.
Meslekleri ifa ederken karşılacakları hukuki problemlere çözüm üretir..
Aile hukuku ve hükümleri analiz eder.
Eşya kavramı ve türlerini tanır.
İcra iflas işlemlerini takip eder.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
4
4
16
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
4
4
16
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
4
4
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%60
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
3
1
3
1
1
3
3
3
1
Ö01
1
1
4
2
1
4
4
4
1
Ö02
4
1
3
1
1
4
4
4
1
Ö03
4
1
4
2
1
4
4
4
1
Ö04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ö05
4
1
2
1
1
3
1
2
1
Ö06
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
106
4
Download

Temel Hukuk - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu