GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 202
İnternet Programcılığı - II
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
BIP 202
İnternet Programcılığı - II
2+1
2,50
3
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
: Zorunlu
: Bu ders ile öğrenci; İnternet ortamında çalışabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.
: Web teknolojileri, html dilinin kullanımı, açık kaynak kodlu programlama dili ve fonksiyonlar ve nesnelerin kullanımı, web servisleri.
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
:
:
: Öğr.Gör. Faruk DEMİR
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 2. PHP ve MySQL ; Erkan Balaban ; Pusula Yayıncılık,3. Web Tasarım Rehberi ; Mustafa Aydemir ; Kodlab Yayın ,1. http://megep.meb.gov.tr/
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama
Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği
Karar kontrol deyimleri döngü kontrol deyimleri
Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
Hazır fonksiyonlar
Dizi işlemleri
Dosya işlemleri
Ara sınav
Web formları
Web formları
Sayfalar arası veri aktarımı
Veritabanı bağlantısı
Veritabanı işlemleri–1
Veritabanı işlemleri–2
XML uygulamaları ve web servisleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Web kurulumunu yapabilme
Değişken ve sabit yapabilme
Hazır fonksiyonları yapabilme
Dizi işlemlerini yapabilme.
Dosya işlemlerini yapabilme
Form işlemlerini yapabilme
Xml kullanabilme
Veri tabanı işlemlerini yapabilme
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P12
P08
P02
P11
P10
P04
P03
P01
P07
P06
P05
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Mesleki yeterliliğe sahip olur.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%20
Ders Süresi
14
4
56
Kısa Sınav
1
%10
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
Ödev
2
%5
Ödevler
2
9
18
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
1
%5
Ara Sınavlar
1
10
10
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö01
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
Ö02
5
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
Ö03
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
Ö04
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
Ö05
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
Ö06
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
Ö07
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
Ö08
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
150
5
Download

BIP202 İnternet Programcılığı - II