GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 120
Pazarlama
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 120
Pazarlama
2+0
2
4
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: İŞLETME YÖNETİMİ
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
: Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, Ticari İş ve hükümleri yorumlamak, Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek.
Ticaret Sicili işlemlerini izlemek, Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek, Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek, Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını
belirlemek, Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak, Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak.
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
:
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1.Ticaret hukuk Bilgisi, Yahya DERYAL,2.Ortaklıklar Hukuk Mehmet Bahtiyar,3.Ticaret Hukuku, Şaban KAYIHAN,4.Çek Hukuku, Abuzer KENDİGELN
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Ticaret Hukuk Sistemini Sınıflandırmak
Ticari İş ve Hükümleri Yorumlamak
Ticari ve Mali Yargı Sisteminin Yapı ve İşleyişini İzlemek
Ticaret Sicili İşlemlerini İzlemek
Tacir Sıfatı, Tacire İlişkin Hüküm ve Sonuçları İzlemek
Tacir Yardımcılarının Görevlerini Belirlemek
Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka ve Patent İşlemleri Yapmak
Ara Sınav
Defter Türlerini Tanımak
Rekabet Ve Haksız Rekabet Hükümleri İle Sonuçlarını Belirlemek
Ticaret Şirketlerini Sınıflandırmak
Ticaret Şirketlerinin Pay Senetleri Ve Menkul Kıymetlerle İlgili İşlemler Yapmak
Ticaret Şirketlerinin İflas Ve Rehin İşlemlerini Yapmak
Kıymetli Evrak, Sorumluluklar, İhraç Ve Devir İşlemleri Yapmak
Kambiyo Senetleriyle İlgili İşlemler Yapmak
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Tacir sıfatlarını ticari yargı hükümlerini inceler
Ticari defterleri ve haksız rekabet hallerini ve ortaklık işlemlerini sonuçlandırır
Kıymetli evrakları inceler
Ticaret sicili işlemlerini inceler
Ticaret ünvanı, patent, marka gibi konularda yeterli bilgiye sahiptir.
Senetlerle ilgili her türlü işlemi bilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
6
4
24
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
3
4
12
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
5
1
5
1
2
4
3
2
2
Ö01
5
1
4
1
2
4
3
3
2
Ö02
5
1
5
1
2
4
2
2
2
Ö03
5
1
4
1
2
4
2
2
2
Ö04
5
1
5
1
2
4
2
2
2
Ö05
5
1
5
1
2
4
4
3
4
Ö06
5
1
5
1
2
4
2
2
2
1
108
4
Download

Pazarlama - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu