GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 110
Ticari Matematik
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 110
Ticari Matematik
1+1
1,50
2
Dersin Dili
Dersin Düzeyi
Dersin Staj Durumu
Bölümü/Programı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
faiz hesapları ve iskonto
Ön Koşulları
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
: Türkçe
: Meslek Yüksekokulu
: Yok
: İŞLETME YÖNETİMİ
: Zorunlu
: Ekonomik hayatla ilgili ticari hesapları kavratmak
: Yüzde hesapları, alış, maliyet, satış ve kar hesapları; oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar , karışım, bileşim ve alaşım problemleri,
:
:
: Öğr.Gör. Mustafa KARAKUŞ
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1.ÇETİNER, E., 1995; Uygulamalı Matematik-Ticaret Matematiği ve Mali Matematik, Tutibay Yayınları, Ankara
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yüzde Hesapları
Yüzde Hesapları
Alış Hesapları
Maliyet Hesapları
Satış Hesapları
Kar Hesapları
Kar Hesapları
Ara Sınav
Karışım Problemleri
Bileşim Problemleri
Alaşım Problemleri
Faiz Hesapları
Faiz Hesapları
İskonto Hesaplamaları
İskonto Hesaplamaları
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Oran ve orantı hesaplamaları yapar
Yüzde, maliyet, kar, zarar hesaplamaları yapar
Faiz hesaplamaları yapar
İskonto hesapları yapar
Kar hesaplarını yapar
Karışım hesaplarını yapar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
2
28
0
%0
Ödevler
1
2
2
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
5
3
3
2
4
3
3
4
1
Ö01
5
3
3
2
4
3
3
3
1
Ö02
5
4
2
2
4
3
3
4
1
Ö03
3
3
2
2
3
3
3
3
1
Ö04
5
3
2
2
3
3
3
3
1
Ö05
3
3
1
2
3
2
2
3
1
Ö06
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
60
2
Download

Ticari Matematik - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu